• Detský literárny Zvolen 2021
    • Detský literárny Zvolen 2021
    • 15. 6. 2021
    • V roku 2021 sa konal jubilejný 30. ročník súťaže literárnych prác žiakov z nášho regiónu. Vyhlásenie výsledkov súťaže sa konalo 15. 6. 2021 v Starej radnici vo Zvolene. V II. kategórii bola ocenená Sofia Vaňová (PR A). Jej poviedka s názvom Hrozný deň oslovila odbornú porotu a stala sa súčasťou zborníka víťazných prác Detského literárneho Zvolena. Tešíme sa z jej úspechu a srdečne blahoželáme.

    • Detský literárny Zvolen 2021: Čítať viac
   • Finančná gramotnosť
    • Finančná gramotnosť
    • 15. 6. 2021
    • Rozvoj gramotností je u žiakov veľmi dôležitý. V rámci rozvoja finančnej gramotnosti sme sa pokúsili v Kvarte A o spojenie aktuálnych tém s príjemnou prezentáciou a následnou diskusiou. Výsledok bol výborný. 9. 6. 2021 bývalí absolventi našej školy, S. Slovák a E.Gaal, prišli so skvelými nápadmi a ukážkami z praxe v oblasti financií a investícií.

    • Finančná gramotnosť: Čítať viac
   • Výsledky súťaže Scratch Match
    • Výsledky súťaže Scratch Match
    • 9. 6. 2021
    • Porota celoslovenskej súťaže Scratch Match 2021 ocenila nádejné programátorky vo veku 8-15 rokov. Do piateho ročníka súťaže sa zapojilo spolu 92 dievčat so 68 projektmi.

     Medzi najlepšie patrili aj práce našich dievčat. Medzi staršími dievčatami zvíťazila Martina Bublincová (TE A) s informačno-edukačnou hrou Uč sa strojopis. Porota ocenila originálny dizajn hry, čistotu kódu aj využitie postavy Avy.

    • Výsledky súťaže Scratch Match : Čítať viac
   • NARCIS 2021 v znamení koronavírusu
    • NARCIS 2021 v znamení koronavírusu
    • 7. 6. 2021
    • Napriek mnohým uvoľneniam opatrení proti šíreniu covidu sa jubilejný 25. ročník Dňa narcisov musí zaobísť bez tradičných dobrovoľníkov v uliciach. Každoročne boli naši študenti súčasťou tejto dobročinnej akcie. Deň narcisov „nemôže mať prestávku“, lebo nemá ju ani rakovina. Pacienti našu pomoc potrebujú stále.

    • NARCIS 2021 v znamení koronavírusu: Čítať viac
   • Odovzdávanie maturitných vysvedčení
    • Odovzdávanie maturitných vysvedčení
    • 7. 6. 2021
    • Peknou, a zároveň slávnostnou bodkou za stredoškolským štúdiom bolo odovzdávanie maturitných vysvedčení v komornom prostredí Obradnej siene na Zvolenskom zámku dňa 3. júna 2021.

     Naši štvrtáci si ich prebrali z rúk Ing. Lenky Balkovičovej, primátorky Mesta Zvolen. V úvode slávnostného aktu sa prihovorili maturantom mladší spolužiaci slovom a hudbou. Potom sálou zazneli príhovory pani primátorky a tiež riaditeľky školy RNDr. Ivetty Vidovej. Maturanti po jednom pristupovali k obradnému stolu, podpísali sa do Maturitného protokolu perom s logom školy, ktoré im ostane ako pamiatka na túto slávnostnú chvíľu. Študentov sprevádzali v týchto okamihoch pohľady rodičov, starých rodičov a blízkych priateľov. Všetci prítomní si uvedomili nezvratnosť chvíle, rýchle plynutie času, ktorý sa nedá zastaviť.

    • Odovzdávanie maturitných vysvedčení: Čítať viac
   • Návšteva europoslanca v škole
    • Návšteva europoslanca v škole
    • 6. 6. 2021
    • Dňa 4. 6. 2021 zavítal do našej školy europoslanec Róbert Hajšel. Stretol sa v priateľskej atmosfére so študentmi 3. ročníka. Študentom porozprával o svojej práci v EP (v súčasnosti je tieňovým spravodajcom EP zodpovedným za revíziu roamingu na roky 2022-2032) a o aktuálnych témach z Bruselu (Európska zelená dohoda, Fond obnovy a odolnosti, vakcinačná stratégia Európskej únie, covid pasy...).

    • Návšteva europoslanca v škole: Čítať viac
   • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení
    • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení
    • 24. 5. 2021
    • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení na Zvolenskom zámku sa uskutoční vo štvrtok dňa 3.6.2021.

     PROGRAM

     1. Kultúrny program
     2. Príhovor primátorky mesta Zvolen
     3. Odovzdávanie maturitných vysvedčení, dodatkov a podpisovanie maturitných protokolov
     4. Príhovor riaditeľky školy
     5. Gaudeámus

     Harmonogram

    • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení : Čítať viac
   • Súťaž Expert
    • Súťaž Expert
    • 20. 5. 2021
    • Celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a žiakov stredných škôl prebehla aj v našej škole dňa 14. 5. 2021.

     Súťažilo 24 našich študentov, hlavne primáni a kvartáni. Medzi nimi mnohí „skalní“ študenti, úspešní z vlaňajšieho ročníka, ako Zuzka Harbutová či Alica Švecová.

     Úlohy k dvom témam vypracovali v priebehu 60 minút.

    • Súťaž Expert : Čítať viac
   • Aktualizácia výsledkov prijímacích pohovorov
   • Vážení rodičia, milí žiaci!
    • Vážení rodičia, milí žiaci!
    • 13. 5. 2021
     • Od 17. 5. 2021 začína prezenčné vyučovanie pre všetky ročníky školy.
     • Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu, ktorý bol platný pred odchodom na dištančné vzdelávanie.
     • Pred nástupom do školy a vždy po prerušení vyučovania na viac ako tri dni predkladá zákonný zástupca žiaka (Príloha č.8) alebo p
    • Vážení rodičia, milí žiaci! : Čítať viac
   • Výsledky pre 4-ročnú formu štúdia
   • Predbežné výsledky pre 8-ročnú formu štúdia
   • Rozlúčka so žiakmi 4. ročníka
    • Rozlúčka so žiakmi 4. ročníka
    • 8. 5. 2021
    • Máj už tradične patrí v našej škole maturantom. Rozlúčka so žiakmi 4. ročníka sa aj tento rok, podobne ako vlani, konala pod „krídlami“ epidemiologických opatrení. Po jednotlivých triedach štvrtáci schádzali spolu s triednymi učiteľmi po schodoch školy s maturitnými tablami, kde nachvíľu „zapózovali pozornému oku fotoaparátu“, aby na nich ostala v škole nezabudnuteľná pamiatka.

    • Rozlúčka so žiakmi 4. ročníka: Čítať viac
   • Vážení rodičia, milí žiaci
    • Vážení rodičia, milí žiaci
    • 21. 4. 2021
    • na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa od 26.4.2021 obnovuje vyučovanie v stredných školách v súlade s regionálnym COVID AUTOMATOM.

     Od 26. 4. 2021 obnovujem prezenčné vyučovanie pre žiakov: prímy, sekundy, tercie a kvarty.

     Žiaci 1. – 3. ročníka a kvinty pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

     Pred nástupom do školy je povinné čestné prehlásenie o bezinfekčnosti a negatívny test zákonného zástupcu (resp. plnoletého žiaka) a žiaka, prípadne potvrdenie o výnimke v zmysle pravidiel, ktoré vydalo MŠVVaŠ SR.

    • Vážení rodičia, milí žiaci: Čítať viac
   • Prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022
  • Staňte sa naším fanúšikom

  • Kalendár

    zatiaľ žiadne údaje
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje