• Od 31.8.2018 do 9.9. 2018 sa 43 študentov našej školy zúčastnilo plaveckého výcviku na známej Palmovej riviére v mestečku Martinsicuro v Taliansku.
    • V pondelok 25. júna sa uskutočnil 11. ročník Gymnaziády – našej oslavy olympijského ducha.
    • PLAVECKÝ 2018
     • PLAVECKÝ 2018

      Od 31.8.2018 do 9.9. 2018 sa 43 študentov našej školy zúčastnilo plaveckého výcviku na známej Palmovej riviére v mestečku Martinsicuro v Taliansku.

      Všetkých očarilo krásne, palmami lemované jadranské pobrežie, prostredie s dlhými cyklistickými a pešími zónami.

      Študenti absolvovali v areáli kempingu Duca Amedeo 7-dňový plavecký výcvik v bazéne, kde sa zdokonaľovali vo všetkých plaveckých disciplínach, v záchrane topiaceho sa, v skokoch do vody a aj v akvabelách.

    • LETNÝ POHYBOVÝ KURZ
     • LETNÝ POHYBOVÝ KURZ

      V dňoch 3. - 7. septembra 2018 absolvovalo 39 študentov 2. ročníka letný pohybový kurz so zameraním na turistiku a plávanie. Cieľom boli zaujímavé a známe turistické lokality vo Veľkej Fatre, Chočských vrchoch a Malej Fatre.

      Jeden relaxačný deň strávili naši študenti v Aquaparku Oravice a navštívili Oravský hrad.

    • 11. ročník Gymnaziády
     • 11. ročník Gymnaziády

      V pondelok 25. júna sa uskutočnil 11. ročník Gymnaziády – našej oslavy olympijského ducha. Prialo nám i počasie, a tak mohli prebehnúť všetky plánované športové disciplíny. Po slávnostnom vztýčení vlajky, zapálení symbolického olympijského ohňa a po príhovore pani riaditeľky I. Vidovej nasledovalo odbehnutie symbolických 1000 m okolo školského ihriska.

    • Ocenenie úspešných žiakov
     • Ocenenie úspešných žiakov

      Dňa 26. 06. 2018 sme sa so žiakmi prímy a sekundy zúčastnili slávnostného odovzdávania pamätných listov a diplomov pri príležitosti oceňovania žiakov, ktorí úspešne reprezentovali našu školu v školskom roku 2017/2018 v predmetových olympiádach, vo vedomostných, esteticko-umeleckých a športových súťažiach. Oceňovanie žiakov usporiadal Mestský úrad Zvolen v spolupráci s Centrom voľného času Domino v aule ZŠ Námestie mládeže 587/17, Zvolen.

    • XXVI. ročník Memoriálu MUDr. Vladimíra Harineka
     • XXVI. ročník Memoriálu MUDr. Vladimíra Harineka

      Väčšina študentov našej školy si v čase víkendu po uzatvorení známok užívala voľno. Členovia zdravotníckeho krúžku však prežívali vyvrcholenie celoročnej prípravy v poskytovaní prvej pomoci na celoslovenskej súťaži dobrovoľných záchranárov – XXVI. ročníku Memoriálu MUDr. Vladimíra Harineka v Žiline. Súťaž prebiehala v dňoch od 22.6. do 24.6.2018 v širšom okolí tohto mesta.

    • Študenti GĽŠ v Litve
     • Študenti GĽŠ v Litve

      Minulý týždeň 12 žiakov našej školy navštívilo v rámci projektu Erasmus + Gymnázium v meste Akademija Kaunas v Litve. Naši žiaci opäť stretli svojich projektových partnerov, ktorí boli u nás v marci tohto roku. Litovskí partneri pripravili bohatý program na spoznávanie ich krajiny, miest, kultúry a tradícií.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Staňte sa naším fanúšikom

  • Fotogaléria

   • PLAVECKÝ 2018
   • LETNÝ POHYBOVÝ KURZ
   • 11. ročník Gymnaziády
   • Ocenenie úspešných žiakov
   • XXVI. ročník Memoriálu MUDr. Vladimíra Harineka
   • Študenti GĽŠ v Litve
   • Krajské kolo v atletike
   • Okresné kolo ZŠ v atletike
   • KOŽAZ