• Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku
    • Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku
    • 20. 3. 2019
    • Dňa 18.3. 2019 sa v Banskej Bystrici konalo Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku. Naši francúzštinári dosiahli vynikajúce výsledky. V kategórii 1A získala druhé miesto Zuzana Harbutová zo Sekundy A, v kategórii 2B dosiahla druhé miesto Michaela Jenčíková. Víťazkou kategórie 1B je Emília Buchová z triedy Tercia A, ktorá postupuje do celonárodného kola súťaže.

    • Čítať viac
   • Okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína 2019
    • Okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína 2019
    • 20. 3. 2019
    • Centrum voľného času Domino vo Zvolene privítalo 15. marca 2019 súťažiacich prvých troch kategórií v prednese umeleckého slova. Študenti osemročnej formy štúdia boli v tejto súťaži veľmi úspešní. Primáni Dominika Nociarová a Oliver Kazda sa stali víťazmi v II. kategórii. Dominika v poézii a Oliver v próze. Tercián Maxim Samčuk obsadil v prednese poézie v III. kategórii 3. miesto. Srdečne im blahoželáme k úspechu.

    • Čítať viac
   • Valentínska kvapka krvi 2019
    • Valentínska kvapka krvi 2019
    • 20. 3. 2019
    • Naša škola sa aj v tomto roku 15. 3. 2019 zapojila už do 24. ročníka Valentínskej kvapky krvi. Jej odkaz - Darovať krv a vyjadriť tak lásku a spolupatričnosť človeka k človeku, zostáva rovnaký. Tí, ktorí krv potrebujú, dostanú novú šancu práve vďaka ľuďom, ktorí sú zdraví a ochotní darovať vzácny kúsok zo seba.

    • Čítať viac
   • Poznáš okolie svojej školy?
    • Poznáš okolie svojej školy?
    • 20. 3. 2019
    • Počas maturitných skúšok 13. 3. 2019 sme využili vyučovacie hodiny v príme na spoznávanie okolia školy. Zavítala medzi nás koordinátorka Združenia Slatinka, ktorého poslaním je ochrana životného prostredia a prírodných hodnôt, Ing. Martina B. Paulíková. V úvode žiakom predstavila Mestský park Lanice, priestor pre ľudí a divočinu. Po krátkom teoretickom úvode, v ktorom rezonovala hodnota daného územia pre nás všetkých, nasledovala praktická časť vyučovania v teréne.

    • Čítať viac
   • Environmentálne vzdelávanie pre sekundánov
    • Environmentálne vzdelávanie pre sekundánov
    • 14. 3. 2019
    • V utorok 12. 3. 2019 sa vybrali sekundáni do Poradenského centra pre mladých Konekt v Dome služieb vo Zvolene. Besedovali tam s členmi Občianskeho Združenia Slatinka a s pracovníkmi Štátnej ochrany prírody. Tí si najskôr otestovali ich vedomosti o Poľane formou zaujímavého kvízu. Potom nasledovalo premietanie náučného filmu o Poľane a jej krásach. Na záver žiaci po skupinkách vypracovávali projekty na témy, ktoré súviseli s prírodným bohatstvom nášho okolia.

    • Čítať viac
   • Darujte 2% z daní
    • Darujte 2% z daní
    • 14. 3. 2019
    • Vopred ďakujeme všetkým, ktorí poukázaním 2% zo zaplatenej dane darujú aj tento rok finančné prostriedky na skvalitnenie vzdelávania a výchovy v škole.

     Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naša Rada rodičovských združení pri Gymnáziu Ľ. Štúra vo Zvolene. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by aj tak zostala štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podpory v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

    • Čítať viac
   • Deň frankofónie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
    • Deň frankofónie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
    • 12. 3. 2019
    • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici v spolupráci s Alliance française v Banskej Bystrici pripravila 1. 3. 2019 Deň frankofónie. Bol určený pre študentov stredných škôl – milovníkov francúzskeho jazyka. Z našej školy sa na podujatí zúčastnilo 17 žiakov III. a IV. ročníka pod vedením Mgr. Soni Čutorovej. Po oficiálnom otvorení sa konal frankofónny kvíz, v ktorom naši študenti získali 1.cenu. Nasledovali workshopy jednotlivých fakúlt (Ekonomickej fakulty, Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov a Filozofickej fakulty), počas ktorých sa študenti zapojili do rôznych aktivít týkajúcich sa francúzskeho jazyka a štúdia v jednotlivých odboroch.

    • Čítať viac
   • Informácie k prijímaciemu konaniu na školský rok 2019/2020
   • Bezpečne na ulici a doma
    • Bezpečne na ulici a doma
    • 5. 3. 2019
    • Dňa 28 .2. 2019 našu školu opäť navštívil inšp. Jozef Michalík z Mestskej polície vo Zvolene s prednáškou na tému Bezpečne na ulici a doma.

     Žiaci v Príme A si mali možnosť vypočuť informácie o správaní sa doma, v škole, na verejnosti, aké sú sankcie v prípade porušenia zákona. Pán inšpektor sa dotkol aj aktuálnej problematiky šikanovania v školách. Záver besedy bol vyhradený na kladenie otázok zo strany žiakov. Žiaci boli s odpoveďami i prístupom pána inšpektora veľmi spokojní.

    • Čítať viac
  • Staňte sa naším fanúšikom

  • Fotogaléria

   • Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku
   • Okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína 2019
   • Valentínska kvapka krvi 2019
   • Poznáš okolie svojej školy?
   • Environmentálne vzdelávanie pre sekundánov
   • Deň frankofónie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
   • Bezpečne na ulici a doma
   • Vedecké dielne onkológia 2019
   • Lyžiarsky výcvik sekundánov a terciánov