• Štatistické údaje

    Údaje pre školský rok 2017/2018

    Počet tried

    I. ročník: 4

    II. ročník: 5

    III. ročník: 5

    IV. ročník: 5

    Príma: 1

    Sekunda: 1

    Spolu: 21

    Počet učiteľov

    Spolu: 45

    Počet študentov

    Spolu: 588

    Z toho dievčat: 327