• Školská študentská rada pri GĽŠ vo Zvolene

    E-mail: ssr@gymzv.sk

    Funkcionári ŠŠR pre školský rok 2020/2021

  • TriedaPriezvisko MenoFunkcia
   KI ALaura BakšováPredseda ŠŠR
   I. ANina MachalováPodpredseda ŠŠR
   IV. A Simona VýbohováPodpredseda ŠŠR
   I.BMartina HeškováTajomník ŠŠR
   III.BEma PuškárováKontrolór ŠŠR
   I.CEma HuliakováZástupca pre 1. ročník
   II. A Laura VelickáZástupca pre 2. ročník
   III. A Alexandra PoliačikováZástupca pre 3. ročník
   IV. DMax OswaldZástupca pre 4. ročník
   KV A Róbert ŠandorfiZástupca povereníkov
   PaedDr. Martina BabiakováKoordinátor
  • Zástupcovia tried v ŠR pre školský rok 2018/2019

  • TriedaPriezvisko MenoFunkcia
   PR AGalambová Biankačlen
   SE ANociarová Dominikačlen
   TE AŠandorfi Robertčlen
   KV ABakšová Lauračlen
   I. AVelická Lauračlen
   I. BŠupa Šimončlen
   I. CKováčová Adelačlen
   II. A Poliačiková Alexandračlen
   II. B Puškárová Emačlen
   II. CMaslík Adamčlen
   III. A Tuček Martinčlen
   III. BKantorová Teréziačlen
   III. C Kuka Jakubčlen
   III. D Osvald Maxčlen
   IV. A Teremová Martinačlen
   IV. B Varacová Martinačlen
   IV. C Gallová Alexandračlen
   IV. D Mičudová Andreačlen
   IV. E Ružička Andrejčlen
  • Tlačivá