• Organizácia vyučovania v Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene v čase lockdownu
     • Organizácia vyučovania v Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene v čase lockdownu

     •  

      Vzhľadom na okolnosti súvisiace s pandémiou a so zavedením „lockdownu“ na území  SR do 24. 1. 2021 upravujem vyučovací proces v súlade s rozhodnutím ministra školstva SR nasledovne:

       

      1. Pokračujeme v dištančnom vzdelávaní podľa nastaveného rozvrhu.
      2. Všetci žiaci naďalej dodržiavajú pravidlá dištančného vzdelávania.
      3. Klasifikácia za 1. polrok bude ukončená k 31. 1. 2021. Upravené kritériá hodnotenia z jednotlivých predmetov pre 1. polrok sú zverejnené na webovej stránke školy. V mimoriadnych prípadoch môže byť klasifikácia žiaka predĺžená do 31. 3. 2021.
      4. Ruší sa Externá časť maturitnej skúšky 2021. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky (SJL, CUJ) sa neruší.
      5. V prípade priaznivej epidemickej situácie je predpokladaný návrat žiakov do školy 25. 1. 2021. O podmienkach nástupu do školy Vás budeme včas informovať.

      Milí žiaci, pristupujte k štúdiu zodpovedne, pracujte podľa pokynov vyučujúcich a úlohy odovzdávajte načas. 

      Prajem všetkým veľa zdravia a verím, že sa čoskoro stretneme v škole.

       

       

      Vo Zvolene 7. 1. 2021                                                        RNDr. Ivetta Vidová

                                                                                                   riaditeľka školy