• Školská študentská rada pri GĽŠ vo Zvolene

    E-mail: ssr@gymzv.sk

    Funkcionári ŠŠR pre školský rok 2018/2019

  • TriedaPriezvisko MenoFunkcia
   III. C Alexandra GallováPredsedníčka ŠŠR
   III.A Martina VaracováPodpredsedníčka ŠŠR
   III. ESamuel Šaling Podpredseda ŠŠR
   II.CJakub KukaTajomník ŠŠR
   II. D Karin KurčíkováKontrolórka ŠŠR
   SE A Róbert ŠandorfiZástupca povereníkov
   I.D Ema PuškárováZástupca pre 1. ročník
   II. A Hanka Pham Zástupca pre 2. ročník
   III. A Martina TeremováZástupca pre 3. ročník
   IV. CJanka HolíkováZástupca pre 4. ročník
  • Zástupcovia tried v ŠR pre školský rok 2018/2019

  • TriedaPriezvisko MenoFunkcia
   PR A
   SE AŠandorfi Robert člen
   TE ABakšová Laura člen
   I. A
   I. B
   I. C
   I. D
   II. A Pham Thi Thanh Thuy člen
   II. B Kantorová Tereza člen
   II. CKuka Jakub člen
   II. D Kurčíková Karin člen
   III. A Teremová Martina člen
   III. BVaracová Martina člen
   III. C Gallová Alexandra člen
   III. D Struhárová Dominika člen
   III. E Šaling Samuel člen
   IV. A Bodorík Jakub člen
   IV. B Urdová Nicol člen
   IV. C Holíková Janka člen
   IV. D Kružliak Andrej člen
   IV. E Lukáčová Denisa člen
  • Tlačivá