• Rada školy pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra, Zvolen

  • Zoznam členov Rady školy:

 • Priezvisko a menoZastupujeFunkcia v RŠ
  Mgr. Gajdošová DašaBanskobystrický samosprávny kraj člen
  Mgr. Droppová JuditaBanskobystrický samosprávny kraj člen
  PhDr. Beljak Ján, PhD.Banskobystrický samosprávny kraj člen
  MUDr. Čarnoký Milan Banskobystrický samosprávny krajčlen
  Doc. Ing. Sedliačiková Mariana, PhD. rodičov žiakov školy člen
  Ing. Vlčko Jaroslav, CSc. rodičov žiakov školy člen
  Ing. Gibala Radoslavrodičov žiakov školy člen
  RNDr. Kvasnica Luboš pedagogických zamestnancov člen
  Mgr. Vozárová Katarína pedagogických zamestnancov člen
  Halásová Katarína nepedagogických zamestnancov člen
  Bielik Borisštudentov školy člen