• Informácie o voľných pracovných miestach

    15. 4. 2019 - Ponuka voľného pracovného miesta 

     

    15. 4. 2019 - Ponuka voľného pracovného miesta 

    • administratívny pracovník – sekretárka riaditeľky školy s nástupom od 1.6.2019.  Podrobnosti sú zverejnené v oznámení o voľnom pracovnom mieste

    • žiadosť doručte do 30. 4. 2019

     

    Žiadame uchádzačov, aby spolu so žiadosťou doručili aj podpísaný Súhlas so spracovaním osobných údajov na vzorovom tlačive. Suhlas_so_spracovanim.docx