• Zloženie Rady rodičovských združení

   • Predsedníctvo CV RRZ pri GĽŠ vo Zvolene

  • Funkcia v RZ Priezvisko a meno
   Predseda Pivka Jozef
   Hospodár Fiľová Renáta
   Zapisovateľ Mgr. Ďarmatiová Martina
   Overovateľ JUDr. Družbacká Jana
   Člen Mgr. Kurčíková Miroslava
  • Revízna komisia RRZ

  • Funkcia v RK Priezvisko a meno
   Predseda Ing. Högerová Katarína
   Člen Mgr. Kamoďová Annamária
   Člen Szabados Marek
  • Za vedenie školy

  • FunkciaPriezvisko Meno
   Riaditeľka školyRNDr. Vidová Ivetta
   Zástupkyňa riaditeľky školyRNDr. Janoušková Beata
  • Zástupcovia tried v CV RRZ

  • TriedaPriezvisko Meno
   I. A
   I. B
   I. C
   I. D
   II. AMgr. Marcineková Eva
   II. BMgr. Miľan Dalibor
   II. CIng. Köver Peter
   II.DMgr. Kurčíková Miroslava
   III. AMgr. Jaďuďová Andrea
   III. BMgr. Podhora Róbert
   III. CIng. Vlčko Jaroslav CSc.
   III. DIng. Rerichová Alena
   III. EIng. Šalingová Adriána
   IV. ABodorík Peter
   IV. BJankovičová Erika
   IV. C Szabados Marek
   IV. DMgr. Sekereš Miroslav
   IV. EBc. Kotruchová Adriana
   PR A
   SE ADoc. Ing. Sedliačiková Mariana, PhD.
   TE AMgr. Kamoďová Annamária