• POZVÁNKA NA ŠTÚDIUM
     • POZVÁNKA NA ŠTÚDIUM

     • Milí záujemcovia o štúdium v našej škole, vážení rodičia!

       

      Vzhľadom na aktuálne opatrenia sa tradičný

      Deň otvorených dverí v tomto školskom roku neuskutoční.

       

      Pripravili sme pre Vás informácie o našej škole,

      veríme, že budú pre Vás užitočné. 

       V prípade, že v nich nenájdete všetko potrebné k rozhodnutiu,

      radi Vám odpovieme

      na mailovej adrese školy podatelna@gymzv.sk.

       

    • Prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022
     • Prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 4.1. 2021 sa prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách uskutoční v termíne od  3. mája 2021 do 14. mája 2021.

       

      V školskom roku 2021/2022 budeme prijímať do 1. ročníka 8-ročného štúdia 24 žiakov a do 1. ročníka 4-ročného štúdia 90 žiakov.

       

      Prihlášky na prijímacie konanie  do 1. ročníka  štvorročného štúdia a osemročného štúdia podá zákonný zástupca uchádzača do 8. apríla 2021 riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje.

      Prijímacie skúšky pre štvorročnú aj osemročnú formu štúdia pre školský rok 2021/2022 sa uskutočnia:

      • v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj  4. mája 2021
      • v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj  11. mája 2021

      Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022 budú zverejnené na webovej stránke školy najneskôr do 26. februára 2021.  

      Z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie nemôžeme realizovať tradičný Deň otvorených dverí, ale na vaše otázky ohľadne štúdia v našej škole vám radi odpovieme prostredníctvom emailu: podatelna@gymzv.sk alebo na tel. čísle 045/5333 920. V prípade záujmu si môžete dohodnúť stretnutie s vedením školy.

      Podmienkou stretnutia je preukázanie sa negatívnym testom alebo jeho náhradou.  

    • Matematická súťaž KLOKAN
     • Matematická súťaž KLOKAN

     • Matematický klokan je medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl.

      Rovnaké úlohy ako Ty budú riešiť milióny žiakov na celej zemeguli.

       Ak budú školy otvorené, bude súťaž prebiehať v škole. Ak nie, pripojíš sa z domu online.

      Klokaníme 19. – 23. apríla 2021.

      Prihlásiť sa môžeš u p. Hobzovej( učiteľka matematiky, na jej školský mail) alebo vyplniť Prihlášku žiaka na stránke súťaže.  Kód školy: 64308

      Po prihlásení Ti budú zaslané mailom údaje na zaplatenie štartovného a súťažný kód. Štartovné si hradí podľa pokynov každý súťažiaci sám.

      Po súťaži môžeš  získať diplom, darček, a ak budeš úspešný, tak aj peknú cenu. Päť šťastlivcov získa v žrebovaní mobilný telefón.

      Prihlás sa do 14. marca 2021. Štartovné je 4 € na žiaka.

      Už teraz môžu žiaci na stránke https://matematickyklokan.sk riešiť vlaňajšie úlohy aj aktuálnu hravú Úlohu na každý deň.  

    • Školské kolo Geografickej olympiády
     • Školské kolo Geografickej olympiády

     • Školské kolo prebiehalo v kategóriách A, B (vypracovanie práce na zadanú tému) a kategórii Z (online test v rámci celého Slovenska).

      Do školského kola sa zapojilo v kategórii A 17 študentov a v kategórii B  8 študentov.

      V kategórii Z riešilo test 51 študentov (max. počet bodov bol 30).

      Umiestnenie žiakov bolo nasledovné:

      Kategória A:    1. miesto – M. Očenášová(II.B),  Z. Trulíková (II.C)

                              2. miesto –  S. Šufliarska (II.B), K. Dvorščíková (II.C)         

                              3. miesto –  K. Hanesová (II.B)

      Kategória B:    1. miesto – H. Krúdyová (II.B)

                              2. miesto – neudelené

                              3. miesto – P. Suchá (II.B), P. Záchenský  (II.C)

      Do krajského kola v kategóriách A a B postupuje 6 študentov (M. Očenášová, Z. Trulíková,  S. Šufliarska, K. Dvorščíková, K. Hanesová , H. Krúdyová).

      Kategória Z:   

      1. miesto – Z. Kováč ( PRA ) (30b)

      2. miestoM. Nôta ( IV.D ), S. Šulek (4.B), S. Šuleková (3.C) (29b)

      3. miestoP. Jombík (2.A), B. Balková, V. Hamariková, S. Ilončiaková (III.A)  (28b)

      Do krajského kola v kategórii Z postupuje 44 študentov so ziskom aspoň 20 bodov.

      Víťazom blahoželáme a želáme úspech v krajskom kole.

    • Krajské kolo Olympiády v slovenskom jazyku
     • Krajské kolo Olympiády v slovenskom jazyku

     • Vzhľadom na súčasnú situáciu v našej spoločnosti sa krajské kolo Olympiády v slovenskom jazyku konalo vo virtuálnom priestore. V piatok 12. februára 2021 ju pripravilo Junior centrum v Banskej Bystrici. Online nás reprezentovali dve študentky v rôznych kategóriách - Janka Dubajová (II.C) v kategórii B a Lenka Jágerská (IV.D) v kategórii A.

      Janka Dubajová sa stala víťazkou svojej kategórie a postupuje do celoštátneho kola. Lenka Jágerská nás tiež výborne reprezentovala v silnej konkurencii, aj keď sa neumiestnila na stupienku víťazov. Dievčatám ďakujeme v mene Gymnázia Ľ. Štúra za šírenie dobrého mena školy.

       

    • Šachový turnaj
     • Šachový turnaj

     • Školské kolo šachového turnaja GĽŠ prebiehalo v tomto školskom roku online. Od 4. 2. 2021 - 11. 2. 2021 sa do turnaja zapojilo 11 študentov. Víťazom celého turnaja sa stal Milan Rastislav Lenčo (IV.B), na 2. mieste sa umiestnil Richard Pavlík (KIA), tretí skončil Yevhenii Vozniuk (KIA ).

      V silnej chlapčenskej konkurencii sa výborne držala aj jediná študentka, ktorá sa zapojila do školského kola, Janka Sedliačiková (KVA). Spolu s chlapcami bude reprezentovať našu školu v ďalšej postupovej súťaži stredných škôl.

      Všetkým gratulujeme a ďakujeme za účasť v pradávnej magickej a logickej hre, ktorou šach je.

    • Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku
     • Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 10. 2. 2021 sa uskutočnilo online krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Reprezentovali nás traja študenti, víťazi okresného kola v rôznych kategóriách. Súťažiacim sa darilo, preukázali výborné znalosti anglického jazyka a komunikačné zručnosti. Umiestnili sa nasledovne:

      V kategórii 2A Viliam Pavlík ( II.A ) získal 8. miesto.

      V kategórii 2B Martin Nôta ( IV. D ) získal 1. miesto.

      V kategórii 2C2 Sofia Hotová ( IV. C ) získala 2. miesto.

      Martinovi Nôtovi blahoželáme k postupu do celoštátneho kola a všetkým zúčastneným ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

    • Školské kolo Biologickej olympiády
     • Školské kolo Biologickej olympiády

     • Dňa 28. 1. 2021 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Biologickej olympiády online formou. V kategóriách A a B súťažilo spolu 17 žiakov.

      Žiaci sa umiestnili nasledovne:

      Kategória A

      1. Lea Koňarčíková (III.C)

      2. Matej Mazúch (III.A)

      3. Anna Bellová  (III.C)

      Kategória B

      1. Laura Bakšová  (KIA)

      2. Kristína Šufliarska (I.C )

      3. Sarah Zaveráková  (I.B)

      Všetkým žiakom ďakujeme za účasť, víťazom v jednotlivých kategóriách srdečne blahoželáme.

    • Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku
     • Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

     • Dňa 9. 2. 2021 sa uskutočnilo online krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Úspešne nás v ňom reprezentovali  6 žiaci v rôznych kategóriách. Súťažiacim žiakom sa darilo veľmi dobre a preukázali výborné vedomosti a komunikačné zručnosti.

      Výsledky krajského kola:

      1.      V kategórii 1A F. Ježek (PR A) získal 7. miesto.

      2.      V kategórii 1B M. Mihina (KV A ) získal 6.- 7. miesto.

      3.      V kategórii 2A  R. Búliková (KI A) získala 6.- 7. miesto a E. Chamulová (KI A) získala 10. - 11. miesto

      4.      V kategórii 2B R. Högerová (IV.D) získala 1.miesto a H. Puškárová (IV.A) 2. miesto.

      Romanke Högerovej  gratulujeme k postupu do celoštátneho kola a všetkým zúčastneným srdečne ďakujeme za reprezentáciu našej školy. 

    • Geografická olympiáda
     • Geografická olympiáda

     •  

      Dňa 5. 2. 2021 sa uskutočnilo okresné kolo geografickej olympiády online formou. Žiaci dosiahli výborné výsledky a všetci boli úspešní riešitelia.  

      Kategóriu E vyhral a do krajského kola postúpil Hugo Gál (KVA).

      V kategórii F sa Peter Lešo (PRA) umiestnil na 3. mieste a tiež postúpil do krajského kola.

      Všetkým zúčastneným srdečne ďakujeme za reprezentáciu našej školy. Žiakom, ktorí postúpili, držíme palce v krajskom kole.

    • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku
     • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 13. 1. 2021 sa uskutočnilo online okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Reprezentovali nás víťazi školského kola v rôznych kategóriách. Súťažiacim sa výborne darilo, získali 1. miesto a  do krajského kola postúpili:

      v kategórii 2A Viliam Pavlík (II.A)

      v kategórii 2B Martin Nôta (IV.D)

      v kategórii 2C2 Sofia Hotová  (IV.C)

      Víťazom blahoželáme a prajeme veľa šťastia v krajskom kole. Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

    • Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku
     • Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

     • Dňa 20. 1. 2021 sa uskutočnilo online okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Úspešne nás v ňom reprezentovali víťazi školského kola v rôznych kategóriách. Súťažiacim žiakom sa darilo  vynikajúco a preukázali výborné vedomosti v gramatike, počúvaní a čítaní s porozumením.

      Do krajského kola postúpili:

      1. V kategórii 1A F. Ježek (PR A) získal 1. miesto.
      2. V kategórii 1B M. Mihina (KV A ) získal 2. miesto.
      3. V kategórii 2A E. Chamulová (KI A) získala 1. miesto a R. Búliková (KI A) 2. miesto.
      4. V kategórii 2B R. Högerová (IV.D) a H. Puškárová (IV.A) obe získali 1. miesto s rovnakým počtom bodov.

      Víťazom gratulujeme a všetkým zúčastneným srdečne ďakujeme za reprezentáciu našej školy. Žiakom, ktorí obsadili 1. a 2. miesto, držíme palce v krajskom kole.

    • Organizácia vyučovania v Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene v čase lockdownu
     • Organizácia vyučovania v Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene v čase lockdownu

     •  

      Vzhľadom na okolnosti súvisiace s pandémiou a so zavedením „lockdownu“ na území  SR do 24. 1. 2021 upravujem vyučovací proces v súlade s rozhodnutím ministra školstva SR nasledovne:

       

      1. Pokračujeme v dištančnom vzdelávaní podľa nastaveného rozvrhu.
      2. Všetci žiaci naďalej dodržiavajú pravidlá dištančného vzdelávania.
      3. Klasifikácia za 1. polrok bude ukončená k 31. 1. 2021. Upravené kritériá hodnotenia z jednotlivých predmetov pre 1. polrok sú zverejnené na webovej stránke školy. V mimoriadnych prípadoch môže byť klasifikácia žiaka predĺžená do 31. 3. 2021.
      4. Ruší sa Externá časť maturitnej skúšky 2021. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky (SJL, CUJ) sa neruší.
      5. V prípade priaznivej epidemickej situácie je predpokladaný návrat žiakov do školy 25. 1. 2021. O podmienkach nástupu do školy Vás budeme včas informovať.

      Milí žiaci, pristupujte k štúdiu zodpovedne, pracujte podľa pokynov vyučujúcich a úlohy odovzdávajte načas. 

      Prajem všetkým veľa zdravia a verím, že sa čoskoro stretneme v škole.

       

       

      Vo Zvolene 7. 1. 2021                                                        RNDr. Ivetta Vidová

                                                                                                   riaditeľka školy

    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     • Dňa 18. 12. 2020, na sklonku posledného predvianočného týždňa, prebehlo aj školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Netradične, online formou ako všetky ostatné školské  kolá v predmetových olympiádach. Žiaci súťažili v dvoch samostatných častiach. Najprv vyriešili test s úlohami a  následne vytvorili vlastný text na zadanú tému.
      Umiestnenie žiakov v školskom kole je nasledovné:
       

      A kategória

      I. miesto – L. Jágerská (IV.D)

       

      B kategória

      I. miesto – J. Dubajová (II.C)

      II. miesto – K. Kocúrová (I.B)

      III. miesto – S. Zaveráková (I.B)

       

      Všetkým súťažiacim ďakujeme, že sa aj napriek sťaženým podmienkam súťaže zúčastnili, veľmi nás to teší. Víťazom úprimne blahoželáme a budeme im  držať palce v postupujúcom krajskom kole.
       

    • Pytagoriáda
     • Pytagoriáda

     • Vo štvrtok 10. 12. 2020 sa žiaci prímy, sekundy a tercie zúčastnili školského kola Pytagoriády. Je to matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, počas ktorého žiaci vyriešia zadané úlohy. Tento rok sa konal už 42. ročník tejto súťaže. Žiaci tentoraz riešili dištančnou formou 15 úloh a získali nasledovné umiestnenia:

      Kategória P6 (PR A)

      1. miesto: Peter Lešo

      2. miesto: Šimon Timko

      3. miesto: Katarína Dvorská

       

      Kategória P7 (SE A)

      1. miesto: Tobias Michálek

      2. miesto: Michal Badinka

      3. miesto: Regina Kamoďová, Tamara Šabatová, Petra Poljovková

       

      Kategória P8 (TE A)

      1. miesto: Ondrej Koška

      2. miesto: Alica Švecová

      3. miesto: Hana Trchalová

       

      Víťazom v každej kategórii srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v okresnom kole súťaže.

       

    • Školské kolo Geografickej olympiády
     • Školské kolo Geografickej olympiády

     • Dňa 16. 12. 2020 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády online formou. V dvoch kategóriách E a F súťažilo 17 žiakov. Výsledky olympiády sú nasledovné:

      Kategória F

      1. Žigmund Gál (Pr A)

      2. Peter Lešo (Pr A)

      3. Šimon Janiga (Se A)

      Kategória E

      1. Jakub Markech (Kv A)

      2. Hugo Gál (Kv.A)

      3. Dominika Nociarová (Te A)

      Všetkým žiakom ďakujeme za účasť, víťazom v jednotlivých kategóriách srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších kolách tejto súťaže.

    • Olympiáda v ruskom jazyku
     • Olympiáda v ruskom jazyku

     • Dňa 15. 12. 2020 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v ruskom jazyku. Písomná časť prebehla netradične online už v piatok 11. 12. 2020. Zúčastnilo sa jej 30 študentov ruského jazyka Najlepší z nich  postúpili do ústneho online kola, ktoré prebehlo v štyroch kategóriách online v utorok 15. 12. 2020. Ústne odpovede hodnotila trojčlenná porota učiteliek ruského jazyka. Umiestnenie študentov v  jednotlivých kategóriách je nasledovné:

      Kategória A 3 1. Samčuk M. (KVI. A)

      Kategória B 1 1. Blaško T. (II. B) ; 2. Mikulová H. (II. B);  3. Dubajová J. (II. C)

      Kategória B 2 1. Klányiová A. (IV. C);  2. Pospíšil R. (III. C 3.) ; Šoltésová P.(IV. D)

      Kategória B 3 1. Vozniuk Y. (KVI. A)

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za spoluprácu a víťazom gratulujeme k postupu do krajského kola.

    • Olympiáda ľudských práv
     • Olympiáda ľudských práv

     • Dňa 11. 12. 2020 sa uskutočnilo školské kolo  Olympiády ľudských práv pre študentov 1.- 4. ročníka. Študenti si  preverili  svoje vedomosti  v písomnej časti, ktorá pozostávala  z  tém: demokracia, rodová rovnosť, ľudské práva, diskriminácia, tolerancia, Európska únia, inštitúcie a organizácie, ktoré chránia ľudské práva...

      Spomedzi všetkých súťažiacich obsadila 1. miesto Ema Krahulcová z II.C, na 2.mieste skončila Emma Zagrapanová zo IV.A a 3. miesto si vybojoval Dávid  Avagjan z III.B.

      Víťaz školského kola bude reprezentovať našu školu v krajskom kole v Banskej Bystrici, ktoré sa uskutoční 11. 2. 2021.

      Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme za aktívnu účasť v olympiáde.

       

    • Školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku
     • Školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku

     • Dňa 10.12.2020 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku, tentokrát netradične online. V troch kategóriách súťažilo 15 študentov, najlepší z nich  sa umiestnili nasledovne:

      Kategória 1B

      1. Peter Viliam Milanský (Kv A)

      2. Zuzana Harbutová (Kv A)

      3. Tara Hruščová (Te A)

      Kategória 2A

      1. Maxim Samčuk (Ki A)

      2. Barbora Turanská (II.A)

      3. Kristína Čechová (Ki A)

      Kategória 2B

      1. Sára Piatrová (IV.B)

      2. Martin Ťavoda (IV.B)

      3. Viviána Hamariková (III.A)

      Všetkým študentom ďakujeme za účasť, víťazom v jednotlivých kategóriách srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších kolách tejto súťaže.