• Pravidlá počas epidemiologickej situácie 2
    • Pravidlá počas epidemiologickej situácie 2
    • 21. 9. 2020
     • Zákonný zástupca žiaka / plnoletý žiak predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia (príloha).
     • Pri prerušení viac ako
    • Pravidlá počas epidemiologickej situácie 2: Čítať viac
   • Pravidlá počas epidemiologickej situácie
    • Pravidlá počas epidemiologickej situácie
    • 3. 9. 2020
    • Vážení rodičia, milí žiaci.

     Z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie platí:

     1. Rodičia a iné osoby nevstupujú do budovy školy.
     2. Žiaci vstupujú do budovy školy v rúškach, dodržiavajú odstupy a používajú dezinfekciu rúk.
     3. Každý žiak musí mať k dispozícii 2 rúška a hygienické vreckovky.
     4. V prípad
    • Pravidlá počas epidemiologickej situácie: Čítať viac
   • Oznam zákonným zástupcom a žiakom
    • Oznam zákonným zástupcom a žiakom
    • 24. 8. 2020
    • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

    • Oznam zákonným zástupcom a žiakom: Čítať viac
   • Letný pohybový kurz - pobytová forma
    • Letný pohybový kurz - pobytová forma
    • 2. 9. 2020
    • ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE kurzu pohybových aktivít v prírode so zameraním na letné športy

     PRE ŠTUDENTOV 2. ROČNÍKA POBYTOVOU FORMOU NA DONOVALOCH

     V PENZIÓNE JAVORINA

     Termín: 7. 9. – 11. 9. 2020

     Počet účastníkov: 44 študentov z II. A, B, C

     Vedúci kurzu: Mgr. Hranec Richard

     Pedagogický dozor: Mgr. Viera Bónová, Mgr. Kvasnicová Alena, Mgr. Škrinár Miroslav

    • Letný pohybový kurz - pobytová forma: Čítať viac
   • Letný pohybový kurz - denná dochádzka
    • Letný pohybový kurz - denná dochádzka
    • 28. 8. 2020
    • PLÁN ORGANIZAČNÉHO ZABEZPEČENIA KURZU pohybových aktivít v prírode so zameraním na letné športy PRE ŠTUDENTOV 2. ROČNÍKA

     DENNÁ DOCHÁDZKA

     Termín: 7. 9. - 11. 9. 2020

     Počet účastníkov: 50 študentov

     Vedúci kurzu: Mgr. Lizoň Dušan

     Pedagogický dozor: Mgr. Lizoň Dušan, Ing. Valuška Ján, PhDr. Slančíková Iveta, Mgr. Homola Juraj

    • Letný pohybový kurz - denná dochádzka: Čítať viac
   • Erasmus+ online
    • Erasmus+ online
    • 1. 7. 2020
    • V mesiaci jún sa uskutočnila online-videokonferencia k prebiehajúcim projektom Erasmus+ v našej škole. Na konferencii sa zúčastnili žiaci zapojení do tohtoročných projektov. Predstavili svojim spolužiakom oba projekty, ich ciele a jednotlivé aktivity.

     Prvý projekt, ktorý momentálne prebieha, sa volá „Mein Deutsch ist gut- ich spreche mit Mut“. Sú do neho zapojení žiaci triedy Kvarta A. V rámci tohto projektu prebehli už 2 výmeny žiakov a 1 vzdelávacie stretnutie učiteľov.

    • Erasmus+ online: Čítať viac
   • Informácia o počte voľný miest pre 8-ročné štúdium
   • Záver školského roku
    • Záver školského roku
    • 30. 6. 2020
    • Posledný júnový deň majú študenti od nepamäti najradšej. Po desiatich mesiacoch chodenia do školy a usilovnej práce ich čakajú dva mesiace zaslúženého oddychu.

     Tento školský rok bol pre všetkých nevšedný v tom, že posledné štyri mesiace žiaci pracovali v domácom prostredí. Do školy sa vrátili len na posledný týždeň, aby so svojimi učiteľmi a spolužiakmi urobili bodku za rokom poznačeným COVID-om 19. Pre mnohých bol tento posledný týždeň, ktorý mohli prežiť spolu v komunite svojich tried, určitým darom po mnohých dňoch izolácie v domovoch.

    • Záver školského roku: Čítať viac
   • Športový deň
    • Športový deň
    • 29. 6. 2020
    • V piatok 26. 6. sme všetci boli od rána športovo naladení. Naši telocvikári pre žiakov školy pripravili nezvyčajné športové dopoludnie. Postupne sme sa schádzali na ihrisku za školou a zapojili sme sa do rôznych aktivít: beh na 60/100m, skákanie vo vreci, basketbal, mini futbal, florbal, beh na 300/600m a stolný tenis.

    • Športový deň: Čítať viac
   • Pozvánka
    • Pozvánka
    • 27. 6. 2020
    • Pozývame Vás na úvodné stretnutie zákonných zástupcov žiakov 1. ročníka pre školský rok 2020/2021, ktoré sa uskutoční 1. júla 2020 o 16.00 hod v jedálni školy.

    • Pozvánka: Čítať viac
   • POZVÁNKA
    • POZVÁNKA
    • 27. 6. 2020
    • Pozývame Vás na úvodné stretnutie zákonných zástupcov žiakov prímy pre školský rok 2020/2021, ktoré sa uskutoční 30. júna 2020 o 16.00 hod v klubovni školy.

    • POZVÁNKA: Čítať viac
   • Umelecký prednes
    • Umelecký prednes
    • 23. 6. 2020
    • Korona neumlčala múzy. V jej „tieni“ súťažili naše študentky v priestoroch Zvolenského zámku v regionálnom kole umeleckého prednesu poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Majestátne múry a výborná akustika Obradnej siene boli svedkami pekných výkonov súťažiacich vo IV., ale aj V. kategórii – čo už je kategória dospelých recitátorov. Bolo zaujímavé byť svedkami takéhoto generačného stretnutia recitátorov.
     V kategórii poézia získala Kristína Hanesová (I.B) 2. miesto.
     V prednese prózy získala Stela Šufliarska (I.B) 1. miesto a postúpila do krajského kola súťaže Sládkovičova Radvaň. Emma Kucejová (I.C) získala 2. miesto.

    • Umelecký prednes: Čítať viac
   • Absolvovanie IT Fitness testu
    • Absolvovanie IT Fitness testu
    • 22. 6. 2020
    • V nasledujúcich dňoch ponúkame študentom absolvovanie IT Fitness testu v učebniach informatiky (P18 a P19). Je potrebné zachovať v rámci preventívnych opatrení jedno voľné pracovné miesto medzi dvomi zúčastnenými študentmi. Optimálna doba testovania je cca 90 minút. Postupujte podľa nasledujúceho návodu:

    • Absolvovanie IT Fitness testu : Čítať viac
   • Obnova vyučovania
    • Obnova vyučovania
    • 18. 6. 2020
    • Vážení rodičia, milí študenti, v zmysle rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu SR sa od 22. júna 2020 obnovuje vyučovanie v našej škole.

     Organizácia vyučovania:

     1. Vyučovanie prebieha od 8.30 do 12.00 hod.
     2. Žiaci pracujú podľa pokynov triednych učiteľov
     3. Na stravu je možné prihlasova
    • Obnova vyučovania : Čítať viac
   • Predĺženie platnosti ISIC