• Mágia slova 3
     • Mágia slova 3

      V piatok 7. 12. 2018 prebiehalo vyučovanie v kmeňovej učebni SJL netradičným spôsobom. Klasická trieda sa nachvíľu premenila na nevšedný komorný umelecký priestor. Po úspešných prezentáciách Mágie slova 1 a 2, ktoré boli zamerané na epickú prózu a knižnú drámu, v treťom pokračovaní rezonovali kľúčové slová lyrika a báseň. Cieľom edukácie bolo pritiahnuť študentov kreatívnym spôsobom k lyrickej poézii, ukázať im čaro básnického slova a zamilovať si tento literárny druh.

    • Súťaž EXPERT geniality show
     • Súťaž EXPERT geniality show

      Dňa 29.11.2018 sa na Slovensku uskutočnila celoslovenská súťaž EXPERT geniality show. Z našej školy sa do súťaže v kategóriách EXPERT 7, EXPERT 8, EXPERT G12 a EXPERT G34 zapojilo 33 žiakov. Žiaci si v súťaži vybrali 2 témy z ponúknutých šiestich tém – Dejiny, udalosti, umenie, Svetobežník, Mozgolamy, Do you speak English, Tajomstvá prírody a Góly, body, sekundy. V každej téme museli odpovedať na 25 otázok počas 30 minút.

    • Prenosná vodná elektráreň
     • Prenosná vodná elektráreň

      Projekt Erasmus+ s názvom Prenosná vodná elektráreň sa pomaly blíži ku koncu

      V mesiaci november sa uskutočnilo posledné nadnárodné projektové stretnutie koordinátorov medzinárodného projektu Erasmus + s názvom Prenosná vodná elektráreň, ktoré sa konalo na Gymnáziu Ugnes Karvelis v meste Kaunas v Litve, v našej partnerskej krajine.

    • Kardiometabolický syndróm u adolescentov – monitoring na V.ZŠ
     • Kardiometabolický syndróm u adolescentov – monitoring na V.ZŠ

      Dňa 6.12.2018, keď chodí Mikuláš, navštívili naši študenti Viliam Glézl (II.A) a Denis Vavrek (II.D) V. ZŠ vo Zvolene, v rámci spolupráce pri monitoringu pre stredoškolskú odbornú činnosť v odbore biológa.

      Študenti skúmajú Kardiometabolický syndróm u adolescentov. Je to závažný celospoločenský problém, na ktorý treba upozorňovať mladých ľudí aj ich rodičov. Poznatky, ktoré naši študenti odprezentovali, majú informovať o najväčších rizikách, hlavne u mladých vo veku od 14 do 17 rokov. Výskum doplnili spirometrickým vyšetrením 31 respondentov. Výsledky vyhodnotenia následne poskytnú zainteresovaným respondentom a budú súčasťou ich SOČ. S monitoringom budú pokračovať aj v radoch našich gymnazistov a žiakov ďalších ZŠ vo Zvolene.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Staňte sa naším fanúšikom

  • Fotogaléria

   • Mágia slova 3
   • Súťaž EXPERT geniality show
   • Prenosná vodná elektráreň
   • Kardiometabolický syndróm u adolescentov – monitoring na V.ZŠ
   • Fórum slovenských rusistov
   • Svetový deň boja proti AIDS
   • Zvolenská športová jeseň 2018
   • Cigánsky boxer
   • Vyhodnotenie informatických súťaži