• Organizácia vyučovania v Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene v čase lockdownu
    • Organizácia vyučovania v Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene v čase lockdownu
    • 8. 1. 2021
    • Vzhľadom na okolnosti súvisiace s pandémiou a so zavedením „lockdownu“ na území SR do 24. 1. 2021 upravujem vyučovací proces v súlade s rozhodnutím ministra školstva SR nasledovne:

     1. Pokračujeme v dištančnom vzdelávaní podľa nastaveného rozvrhu.
     2. Všetci žiaci naďalej dodržiavajú pravidlá diš
    • Organizácia vyučovania v Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene v čase lockdownu: Čítať viac
   • Úspechy žiakov
   • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
    • 18. 12. 2020
    • Dňa 18. 12. 2020, na sklonku posledného predvianočného týždňa, prebehlo aj školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Netradične, online formou ako všetky ostatné školské kolá v predmetových olympiádach. Žiaci súťažili v dvoch samostatných častiach. Najprv vyriešili test s úlohami a následne vytvorili vlastný text na zadanú tému.
     Umiestnenie žiakov v školskom kole je nasledovné:

    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry : Čítať viac
   • Pytagoriáda
    • Pytagoriáda
    • 18. 12. 2020
    • Vo štvrtok 10. 12. 2020 sa žiaci prímy, sekundy a tercie zúčastnili školského kola Pytagoriády. Je to matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, počas ktorého žiaci vyriešia zadané úlohy. Tento rok sa konal už 42. ročník tejto súťaže. Žiaci tentoraz riešili dištančnou formou 15 úloh a získali nasledovné umiestnenia:

    • Pytagoriáda: Čítať viac
   • Školské kolo Geografickej olympiády
    • Školské kolo Geografickej olympiády
    • 17. 12. 2020
    • Dňa 16. 12. 2020 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády online formou. V dvoch kategóriách E a F súťažilo 17 žiakov. Výsledky olympiády sú nasledovné:

     Kategória F

     1. Žigmund Gál (Pr A)

     2. Peter Lešo (Pr A)

     3. Šimon Janiga (Se A)

     Kategória E

     1. Jakub Markech (Kv A)

     2. Hugo Gál (Kv.A)

    • Školské kolo Geografickej olympiády: Čítať viac
   • Olympiáda v ruskom jazyku
    • Olympiáda v ruskom jazyku
    • 17. 12. 2020
    • Dňa 15. 12. 2020 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v ruskom jazyku. Písomná časť prebehla netradične online už v piatok 11. 12. 2020. Zúčastnilo sa jej 30 študentov ruského jazyka Najlepší z nich postúpili do ústneho online kola, ktoré prebehlo v štyroch kategóriách online v utorok 15. 12. 2020. Ústne odpovede hodnotila trojčlenná porota učiteliek ruského jazyka. Umiestnenie študentov v jednotlivých kategóriách je nasledovné:

    • Olympiáda v ruskom jazyku: Čítať viac
   • Olympiáda ľudských práv
    • Olympiáda ľudských práv
    • 17. 12. 2020
    • Dňa 11. 12. 2020 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv pre študentov 1.- 4. ročníka. Študenti si preverili svoje vedomosti v písomnej časti, ktorá pozostávala z tém: demokracia, rodová rovnosť, ľudské práva, diskriminácia, tolerancia, Európska únia, inštitúcie a organizácie, ktoré chránia ľudské práva...

    • Olympiáda ľudských práv: Čítať viac
   • Školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku
    • Školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku
    • 11. 12. 2020
    • Dňa 10.12.2020 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku, tentokrát netradične online. V troch kategóriách súťažilo 15 študentov, najlepší z nich sa umiestnili nasledovne:

     Kategória 1B

     1. Peter Viliam Milanský (Kv A)

     2. Zuzana Harbutová (Kv A)

     3. Tara Hruščová (Te A)

    • Školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku: Čítať viac
   • Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku
    • Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku
    • 10. 12. 2020
    • V dňoch 27.11. a 8.12.2020 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku.

     Prebiehalo online v dvoch častiach.

     V prvej časti súťažiaci riešili písomnou formou úlohy na porozumenie na základe počúvania a čítania textov a gramatické úlohy. V druhej časti prebiehala online komunikácia medzi súťažiacimi a porotou na vybrané témy a práca s obrázkom.

    • Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku: Čítať viac
   • Školský časopis
   • Olympiáda v anglickom jazyku
    • Olympiáda v anglickom jazyku
    • 1. 12. 2020
    • Dňa 25. 11. 2020 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Napriek tomu, že tento ročník súťaže bol netradičný - v dištančnej forme, zapojilo sa do súťaže mnoho našich talentovaných žiakov. Rozdelení do svojich kategórií získali nasledovné umiestnenia:

     Poradie Priezvisko a meno Trieda

    • Olympiáda v anglickom jazyku: Čítať viac
   • Študentské inovačné workshopy
    • Študentské inovačné workshopy
    • 24. 11. 2020
    • Dňa 12.11.2020 sa pätnásť žiakov GĽŠ aktívne zúčastnilo on-line workshopu zameraného na rozvoj inovatívneho a kreatívneho myslenia, ktorý bol organizovaný v rámci národného projektu Inovujeme.sk

     Počas workshopu sa žiaci 3. a 4. ročníkov zoznámili s inovačným procesom, dozvedeli sa o úspešných podnikateľoch zo Slovenska, o inovatívnom financovaní projektov, osvojili si pozitívne a kreatívne myslenie, precvičili si prezentačné zručnosti, naučili sa techniku generovania nových nápadov a aplikovali ju na príklade z praxe.

     Na realizáciu online workshopu, vzhľadom na súčasnú situáciu, bola použitá bezplatná video-komunikačnú službu Google Meet. Organizátor workshopu hodnotí prácu a aktivitu našich študentov veľmi kladne, v teste kreatívnych zručností dosiahli nadpriemerné výsledky. Žiaci GĽŠ hodnotia workshop ako prínosný, naučili sa novú techniku kreatívneho myslenia Synektiku a dozvedeli

    • Študentské inovačné workshopy: Čítať viac
   • Celosvetová vedecká konferencia
    • Celosvetová vedecká konferencia
    • 19. 11. 2020
    • Sigma Xi The Scientific research society Student research conference

     V dňoch 9. - 13. 11. 2020 žiak našej školy Viliam Glézl prezentoval výsledky svojho výskumu na celosvetovej online vedeckej konferencii Sigma Xi The Scientific research society Student research conference. Boli tu predstavené práce v niekoľkých vedných oblastiach. Jeho práca bola zaradená do kategórie Cell biology and Biochemistry spolu s výskumnými prácami študentov svetových univerzít, ako napríklad Harvard Medical University, Stanford University, Duke University. Celý týždeň prebiehali diskusie o každej vedeckej práci.

    • Celosvetová vedecká konferencia: Čítať viac
   • Oznam
    • Oznam
    • 26. 10. 2020
    • Na základe rozhodnutia ministra školstva sa od 26. 10. 2020 mimoriadne prerušuje vyučovanie vo všetkých triedach osemročného aj štvorročného gymnázia. Žiaci prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania podľa upraveného rozvrhu.

     Zároveň dochádza k zmene termínu jesenných prázdnin. Jesenné prázdniny sa uskutočnia 30. októbra, 2. novembra, 6. a 9. novembra 2020.

    • Oznam: Čítať viac
   • ErasmusDays tentokrát online
    • ErasmusDays tentokrát online
    • 24. 10. 2020
    • Pri príležitosti ErasmusDays, ktoré sa konajú každý rok v dňoch od 15. do 17. októbra, mali naši žiaci možnosť zapojiť sa do online kvízu. Každý žiak školy dostal formou emailu kvízové otázky a tiež prezentáciu, v ktorej sa mohol dozvedieť viac o programe Erasmus+.

     Správne odpovede na kvízové otázky sú: 1A, 2B, 3B, 4C, 5B, 6C, 7C, 8A, 9C, 10B, 11A.

    • ErasmusDays tentokrát online: Čítať viac