• Študentské inovačné workshopy
    • Študentské inovačné workshopy
    • 24. 11. 2020
    • Dňa 12.11.2020 sa pätnásť žiakov GĽŠ aktívne zúčastnilo on-line workshopu zameraného na rozvoj inovatívneho a kreatívneho myslenia, ktorý bol organizovaný v rámci národného projektu Inovujeme.sk

     Počas workshopu sa žiaci 3. a 4. ročníkov zoznámili s inovačným procesom, dozvedeli sa o úspešných podnikateľoch zo Slovenska, o inovatívnom financovaní projektov, osvojili si pozitívne a kreatívne myslenie, precvičili si prezentačné zručnosti, naučili sa techniku generovania nových nápadov a aplikovali ju na príklade z praxe.

     Na realizáciu online workshopu, vzhľadom na súčasnú situáciu, bola použitá bezplatná video-komunikačnú službu Google Meet. Organizátor workshopu hodnotí prácu a aktivitu našich študentov veľmi kladne, v teste kreatívnych zručností dosiahli nadpriemerné výsledky. Žiaci GĽŠ hodnotia workshop ako prínosný, naučili sa novú techniku kreatívneho myslenia Synektiku a dozvedeli

    • Študentské inovačné workshopy: Čítať viac
   • Celosvetová vedecká konferencia
    • Celosvetová vedecká konferencia
    • 19. 11. 2020
    • Sigma Xi The Scientific research society Student research conference

     V dňoch 9. - 13. 11. 2020 žiak našej školy Viliam Glézl prezentoval výsledky svojho výskumu na celosvetovej online vedeckej konferencii Sigma Xi The Scientific research society Student research conference. Boli tu predstavené práce v niekoľkých vedných oblastiach. Jeho práca bola zaradená do kategórie Cell biology and Biochemistry spolu s výskumnými prácami študentov svetových univerzít, ako napríklad Harvard Medical University, Stanford University, Duke University. Celý týždeň prebiehali diskusie o každej vedeckej práci.

    • Celosvetová vedecká konferencia: Čítať viac
   • Oznam
    • Oznam
    • 26. 10. 2020
    • Na základe rozhodnutia ministra školstva sa od 26. 10. 2020 mimoriadne prerušuje vyučovanie vo všetkých triedach osemročného aj štvorročného gymnázia. Žiaci prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania podľa upraveného rozvrhu.

     Zároveň dochádza k zmene termínu jesenných prázdnin. Jesenné prázdniny sa uskutočnia 30. októbra, 2. novembra, 6. a 9. novembra 2020.

    • Oznam: Čítať viac
   • ErasmusDays tentokrát online
    • ErasmusDays tentokrát online
    • 24. 10. 2020
    • Pri príležitosti ErasmusDays, ktoré sa konajú každý rok v dňoch od 15. do 17. októbra, mali naši žiaci možnosť zapojiť sa do online kvízu. Každý žiak školy dostal formou emailu kvízové otázky a tiež prezentáciu, v ktorej sa mohol dozvedieť viac o programe Erasmus+.

     Správne odpovede na kvízové otázky sú: 1A, 2B, 3B, 4C, 5B, 6C, 7C, 8A, 9C, 10B, 11A.

    • ErasmusDays tentokrát online: Čítať viac
   • Cudzojazyčný humanitárny projekt
    • Cudzojazyčný humanitárny projekt
    • 15. 10. 2020
    • Veľvyslanectvo RF v Slovenskej republike a Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave pri príležitosti 75. výročia konca II. svetovej vojny ponúklo našim študentom ruského jazyka z III.C, IV.C a IV.D triedy možnosť zapojiť sa do kultúrno – humanitárneho projektu Ruskej federácie pre spísanie zoznamu mien vojakov a dôstojníkov Červenej armády, ktorí sú pochovaní na Ústrednom vojenskom cintoríne vo Zvolene.

    • Cudzojazyčný humanitárny projekt: Čítať viac
   • Oznam
    • Oznam
    • 11. 10. 2020
    • V zmysle vyhlásenia ministra školstva od 12. októbra 2020 stredné školy prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania (žiaci nebudú chodiť do školy).

     Nižšie ročníky osemročného štúdia (príma – kvarta) sa učia naďalej prezenčne podľa platného rozvrhu.

     O spôsobe dištančného vzdelávanie Vás budeme informovať 12. októbra 2020.

    • Oznam: Čítať viac
   • Ponuka CPPPaP
   • Letný pohybový kurz – denná dochádzka
    • Letný pohybový kurz – denná dochádzka
    • 2. 10. 2020
    • Počas druhého septembrového týždňa, od 7. do 11. 9. 2020, skupina študentov druhého ročníka absolvovala päť zaujímavých turistických vychádzok. Krásne jesenné počasie umocnilo pekné zážitky prežité počas absolvovaných kilometrov v nádhernej slovenskej prírode v okolí Zvolena. Študenti prešli postupne každý deň asi 15 kilometrov po lese, lúkach a turistických trasách v lokalitách: Baková jama, Stráže nad Zvolenom, Pustý hrad, okolie sútoku Slatiny a Hrona, ale aj po náučnom chodníku Slatinka.

    • Letný pohybový kurz – denná dochádzka: Čítať viac
   • Letný pohybový kurz
    • Letný pohybový kurz
    • 30. 9. 2020
    • V dňoch 7. - 11. septembra 2020 absolvovalo 40 študentov 2. ročníka letný pohybový kurz so zameraním na turistiku a plávanie.

     Cieľom kurzu bolo navštíviť a spoznať známe a zaujímavé turistické lokality vo Veľkej Fatre, Chočských vrchoch a Malej Fatre.

     Jeden relaxačný deň strávili naši študenti v Aquaparku Bešeňová.

    • Letný pohybový kurz: Čítať viac
   • Mladý Európan
    • Mladý Európan
    • 30. 9. 2020
    • Dňa 17.9.2020 sa uskutočnil 15. ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan. Regionálne kolo prebehlo v Banskej Bystrici pod taktovkou Europe Direct Lučenec. Našu školu reprezentoval tím v zložení: E. Zagrapanová zo IV.A, M. Nôta a S. Soroska zo IV.D. Vedomosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ si účastníci zmerali v písomnom vedomostnom teste, jazykovej súťaži a ústnom kvíze.

    • Mladý Európan: Čítať viac
   • Pravidlá počas epidemiologickej situácie 2
    • Pravidlá počas epidemiologickej situácie 2
    • 21. 9. 2020
     • Zákonný zástupca žiaka / plnoletý žiak predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia (príloha).
     • Pri prerušení viac ako
    • Pravidlá počas epidemiologickej situácie 2: Čítať viac
   • Pravidlá počas epidemiologickej situácie
    • Pravidlá počas epidemiologickej situácie
    • 3. 9. 2020
    • Vážení rodičia, milí žiaci.

     Z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie platí:

     1. Rodičia a iné osoby nevstupujú do budovy školy.
     2. Žiaci vstupujú do budovy školy v rúškach, dodržiavajú odstupy a používajú dezinfekciu rúk.
     3. Každý žiak musí mať k dispozícii 2 rúška a hygienické vreckovky.
     4. V prípad
    • Pravidlá počas epidemiologickej situácie: Čítať viac
   • Oznam zákonným zástupcom a žiakom
    • Oznam zákonným zástupcom a žiakom
    • 24. 8. 2020
    • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

    • Oznam zákonným zástupcom a žiakom: Čítať viac
   • Letný pohybový kurz - pobytová forma
    • Letný pohybový kurz - pobytová forma
    • 2. 9. 2020
    • ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE kurzu pohybových aktivít v prírode so zameraním na letné športy

     PRE ŠTUDENTOV 2. ROČNÍKA POBYTOVOU FORMOU NA DONOVALOCH

     V PENZIÓNE JAVORINA

     Termín: 7. 9. – 11. 9. 2020

     Počet účastníkov: 44 študentov z II. A, B, C

     Vedúci kurzu: Mgr. Hranec Richard

     Pedagogický dozor: Mgr. Viera Bónová, Mgr. Kvasnicová Alena, Mgr. Škrinár Miroslav

    • Letný pohybový kurz - pobytová forma: Čítať viac
   • Letný pohybový kurz - denná dochádzka
    • Letný pohybový kurz - denná dochádzka
    • 28. 8. 2020
    • PLÁN ORGANIZAČNÉHO ZABEZPEČENIA KURZU pohybových aktivít v prírode so zameraním na letné športy PRE ŠTUDENTOV 2. ROČNÍKA

     DENNÁ DOCHÁDZKA

     Termín: 7. 9. - 11. 9. 2020

     Počet účastníkov: 50 študentov

     Vedúci kurzu: Mgr. Lizoň Dušan

     Pedagogický dozor: Mgr. Lizoň Dušan, Ing. Valuška Ján, PhDr. Slančíková Iveta, Mgr. Homola Juraj

    • Letný pohybový kurz - denná dochádzka: Čítať viac