• Záver školského roku
    • Záver školského roku
    • 30. 6. 2021
    • Dňa 30. júna 2021 sme v našej škole slávnostne ukončili školský rok. Školský rok, ktorý bol nevšedný a veľmi náročný. Aj tento rok naše životy poznačila pandémia spôsobená ochorením covid-19, preto sme sa takmer 8 mesiacov učili dištančne.

     Pani riaditeľka vo svojom príhovore poďakovala za náročnú, ale zodpovednú prácu pedagógov a tiež aj všetkých ostatných zamestnancov školy. Žiakov pochválila za ich zodpovedný prístup a ocenila hodiny strávené za počítačmi.

    • Záver školského roku: Čítať viac
   • Gymnaziáda 2021
    • Gymnaziáda 2021
    • 27. 6. 2021
    • Vo štvrtok 24.júna sa v tropických teplotách uskutočnil 12. ročník Gymnaziády – našej oslavy olympijského ducha. Všetky plánované športové disciplíny sa nám podarilo zrealizovať. Po slávnostnom vztýčení vlajky, zapálení symbolického olympijského ohňa, po príhovore pani riaditeľky nasledoval olympijský beh - 600 m na školskom ihrisku.

    • Gymnaziáda 2021: Čítať viac
   • Návšteva JE Mochovce
    • Návšteva JE Mochovce
    • 27. 6. 2021
    • V utorok 22. 6. 2021 sa žiaci 3.A triedy zúčastnili exkurzie v Jadrovej elektrárni Mochovce. V areáli jadrovej elektrárne absolvovali prehliadku v Energolande.
     Energoland je zábavné technologické centrum, v ktorom prezentujú, ako fungujú jadrové elektrárne.
     Návšteva elektrárne bola naozaj zaujímavá, interaktívna a veľmi podnetná.

    • Návšteva JE Mochovce: Čítať viac
   • Podporujem Deň narcisov 2021
    • Podporujem Deň narcisov 2021
    • 24. 6. 2021
    • Narcis je už 25 rokov symbolom spolupatričnosti, pomoci a nádeje pre ľudí trpiacich rakovinou. V duchu zachovania jeho povedomia sa uskutočnila súťaž o najväčší narcis. S nadšením sa zapojili aj dievčatá zo Sekundy našej školy a získali poďakovanie v podobe diplomu. Sme radi, že s myšlienkou pomoci tým, ktorí to potrebujú, sa stotožnili aj mladí ľudia v našej škole.

    • Podporujem Deň narcisov 2021: Čítať viac
   • Slovenský disent
    • Slovenský disent
    • 22. 6. 2021
    • Dňa 18.6.2021 sa študenti 3.ročníka stretli s Barborou Janišovou Feglovou, zakladateľkou produkčnej spoločnosti HITCHHIKER Cinema, Jakubom Julénym (režisérom filmu Komúna), novinárkou Ivanou Hečkovou a Ingrid Mayerovou, vedúcou Katedry dokumentárnej tvorby VŠMU v Bratislave.

     Študentom predstavili projekt, ktorý mapuje príbehy a udalosti obdobia prelomových spoločenských zmien na zložitej ceste k demokracii v 80. a 90. rokoch 20. storočia. Zachytáva najmä časť histórie, ktorá je menej exponovaná a nie je zameraná na atraktívne príbehy z prvej línie. Ide o skúsenosti a svedectvá, ktoré môžu pomôcť vnímať túto tému komplexne a s presahmi do našej súčasnosti.

    • Slovenský disent: Čítať viac
   • Detský literárny Zvolen 2021
    • Detský literárny Zvolen 2021
    • 15. 6. 2021
    • V roku 2021 sa konal jubilejný 30. ročník súťaže literárnych prác žiakov z nášho regiónu. Vyhlásenie výsledkov súťaže sa konalo 15. 6. 2021 v Starej radnici vo Zvolene. V II. kategórii bola ocenená Sofia Vaňová (PR A). Jej poviedka s názvom Hrozný deň oslovila odbornú porotu a stala sa súčasťou zborníka víťazných prác Detského literárneho Zvolena. Tešíme sa z jej úspechu a srdečne blahoželáme.

    • Detský literárny Zvolen 2021: Čítať viac
   • Finančná gramotnosť
    • Finančná gramotnosť
    • 15. 6. 2021
    • Rozvoj gramotností je u žiakov veľmi dôležitý. V rámci rozvoja finančnej gramotnosti sme sa pokúsili v Kvarte A o spojenie aktuálnych tém s príjemnou prezentáciou a následnou diskusiou. Výsledok bol výborný. 9. 6. 2021 bývalí absolventi našej školy, S. Slovák a E.Gaal, prišli so skvelými nápadmi a ukážkami z praxe v oblasti financií a investícií.

    • Finančná gramotnosť: Čítať viac
   • Výsledky súťaže Scratch Match
    • Výsledky súťaže Scratch Match
    • 9. 6. 2021
    • Porota celoslovenskej súťaže Scratch Match 2021 ocenila nádejné programátorky vo veku 8-15 rokov. Do piateho ročníka súťaže sa zapojilo spolu 92 dievčat so 68 projektmi.

     Medzi najlepšie patrili aj práce našich dievčat. Medzi staršími dievčatami zvíťazila Martina Bublincová (TE A) s informačno-edukačnou hrou Uč sa strojopis. Porota ocenila originálny dizajn hry, čistotu kódu aj využitie postavy Avy.

    • Výsledky súťaže Scratch Match : Čítať viac
   • NARCIS 2021 v znamení koronavírusu
    • NARCIS 2021 v znamení koronavírusu
    • 7. 6. 2021
    • Napriek mnohým uvoľneniam opatrení proti šíreniu covidu sa jubilejný 25. ročník Dňa narcisov musí zaobísť bez tradičných dobrovoľníkov v uliciach. Každoročne boli naši študenti súčasťou tejto dobročinnej akcie. Deň narcisov „nemôže mať prestávku“, lebo nemá ju ani rakovina. Pacienti našu pomoc potrebujú stále.

    • NARCIS 2021 v znamení koronavírusu: Čítať viac
   • Odovzdávanie maturitných vysvedčení
    • Odovzdávanie maturitných vysvedčení
    • 7. 6. 2021
    • Peknou, a zároveň slávnostnou bodkou za stredoškolským štúdiom bolo odovzdávanie maturitných vysvedčení v komornom prostredí Obradnej siene na Zvolenskom zámku dňa 3. júna 2021.

     Naši štvrtáci si ich prebrali z rúk Ing. Lenky Balkovičovej, primátorky Mesta Zvolen. V úvode slávnostného aktu sa prihovorili maturantom mladší spolužiaci slovom a hudbou. Potom sálou zazneli príhovory pani primátorky a tiež riaditeľky školy RNDr. Ivetty Vidovej. Maturanti po jednom pristupovali k obradnému stolu, podpísali sa do Maturitného protokolu perom s logom školy, ktoré im ostane ako pamiatka na túto slávnostnú chvíľu. Študentov sprevádzali v týchto okamihoch pohľady rodičov, starých rodičov a blízkych priateľov. Všetci prítomní si uvedomili nezvratnosť chvíle, rýchle plynutie času, ktorý sa nedá zastaviť.

    • Odovzdávanie maturitných vysvedčení: Čítať viac
   • Návšteva europoslanca v škole
    • Návšteva europoslanca v škole
    • 6. 6. 2021
    • Dňa 4. 6. 2021 zavítal do našej školy europoslanec Róbert Hajšel. Stretol sa v priateľskej atmosfére so študentmi 3. ročníka. Študentom porozprával o svojej práci v EP (v súčasnosti je tieňovým spravodajcom EP zodpovedným za revíziu roamingu na roky 2022-2032) a o aktuálnych témach z Bruselu (Európska zelená dohoda, Fond obnovy a odolnosti, vakcinačná stratégia Európskej únie, covid pasy...).

    • Návšteva europoslanca v škole: Čítať viac
   • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení
    • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení
    • 24. 5. 2021
    • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení na Zvolenskom zámku sa uskutoční vo štvrtok dňa 3.6.2021.

     PROGRAM

     1. Kultúrny program
     2. Príhovor primátorky mesta Zvolen
     3. Odovzdávanie maturitných vysvedčení, dodatkov a podpisovanie maturitných protokolov
     4. Príhovor riaditeľky školy
     5. Gaudeámus

     Harmonogram

    • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení : Čítať viac
   • Súťaž Expert
    • Súťaž Expert
    • 20. 5. 2021
    • Celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a žiakov stredných škôl prebehla aj v našej škole dňa 14. 5. 2021.

     Súťažilo 24 našich študentov, hlavne primáni a kvartáni. Medzi nimi mnohí „skalní“ študenti, úspešní z vlaňajšieho ročníka, ako Zuzka Harbutová či Alica Švecová.

     Úlohy k dvom témam vypracovali v priebehu 60 minút.

    • Súťaž Expert : Čítať viac
   • Aktualizácia výsledkov prijímacích pohovorov
  • Staňte sa naším fanúšikom

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje