• FINANČNÁ OLYMPIÁDA
    • FINANČNÁ OLYMPIÁDA
    • 20. 2. 2020
    • Viete, čo je princípom kapitálového životného poistenia, aký je rozdiel medzi poistníkom a poisteným, aká inštitúcia vám bude vyplácať dôchodok z II. piliera a či je možné znížiť základ dane z príjmu o príspevky do III. dôchodkového piliera?

     Naši študenti, ktorí sa zapojili do Finančnej olympiády, odpovedali na podobné otázky, ktoré boli predmetom danej súťaže. Finančnú olympiádu každoročne organizuje Nadácia PARTNERS a jej cieľom je ponúknuť stredoškolákom možnosť otestovať a porovnať si úroveň svojej finančnej gramotnosti a zároveň získať atraktívne výhry pre seba i pre svoju školu.

    • Čítať viac
   • DOD 2020
    • DOD 2020
    • 20. 2. 2020
    • Naše gymnázium počas svojej storočnej existencie vzdelalo a vychovalo mnoho osobností, ktoré našli uplatnenie na Slovensku, ale nestratili sa ani vo svete. 18. februára 2020 sme privítali počas Dňa otvorených dverí na pôde gymnázia 199 záujemcov o štúdium v našej škole. Postupne nazreli do našich učební, študovní a laboratórií. Učitelia a vybraní študenti im priblížili, v akom prostredí a v akej kvalite prebieha u nás štúdium a mimoškolská činnosť, ktorá je pridanou hodnotou modernej školy.

    • Čítať viac
   • Hviezdoslavov Kubín
    • Hviezdoslavov Kubín
    • 20. 2. 2020
    • 19. februára 2020 sa konalo školské kolo 66. ročníka súťaže v umeleckom prednese – Hviezdoslavov Kubín.

     OCENENÍ SÚŤAŽIACI:

     II. kategória: PRÓZA

     1. miesto: Viktória Balocová
     2. miesto: Karolína Brozmanová

     III. kategória: POÉZIA

     1. miesto: Maxim Samčuk
     2. miesto: Dominika Nociarová
     3. miesto: Kristín
    • Čítať viac
   • Kritériá prijímacieho konania
    • Kritériá prijímacieho konania
    • 19. 2. 2020
    • V školskom roku 2020/2021 otvárame 4-ročné aj 8-ročné štúdium. Kritériá k prijímaciemu konaniu nájdete
     v časti Štúdium - Prijímacie skúšky alebo na priložených linkoch:

     PLÁNOVANÝ POČET PRIJATÝCH ŽIAKOV V PRIJÍMACOM KONANÍ

     štvorročné štúdium: 90 žiakov
     osemročné štúdium: 28 žiakov

    • Čítať viac
   • LYŽIARSKY - SNOUBOARDOVÝ KURZ
    • LYŽIARSKY - SNOUBOARDOVÝ KURZ
    • 19. 2. 2020
    • Donovaly - pokyny

     Termín: 2. 3. – 6. 3. 2020

     Miesto: Donovaly

     Školský rok: 2019/2020

     Trieda: SEA - 30 študentov, z toho 4 snoubordisti

     Doprava: autobusy zabezpečuje cestovná kancelária Čekan

     Harmonogram :

     Zraz je každý deň 15 minút pred odchodom na parkovisku pred GĽŠ Zvolen.

     Pondelok 2. 3. 2020 8.00 hod. odchod - príchod 16.00 hod.

    • Čítať viac
   • Deň otvorených dverí 2020
    • Deň otvorených dverí 2020
    • 6. 2. 2020
    • Milí rodičia, milí žiaci,


     tak, ako je zvykom, aj tento rok otvára Gymnázium Ľudovíta Štúra svoje brány a očakáva nové posily do školského roku 2020/2021.

     Ak chcete zistiť viac, dovoľujeme si Vás pozvať dňa 18. februára 2019 v čase 8.30 – 15.30 hod.

     A čo Vás čaká?

     • Workshopy z vyučovacích predm
    • Čítať viac
   • Certifikát kvality pre projekt Erasmus +„ Život vo vode, pri vode a s vodou“
    • Certifikát kvality pre projekt Erasmus +„ Život vo vode, pri vode a s vodou“
    • 13. 2. 2020
    • Multilaterálny projekt Erasmus +„ Život vo vode, pri vode a s vodou“ bol ocenený Certifikátom kvality Nemeckou národnou agentúrou pre EÚ-programy v oblasti školského vzdelávania.

     Tento projekt sa realizoval v našej škole počas dvoch rokov. Spolu s partnerskými školami Weiltalschule v nemeckom meste Weilműnster a I. P. S Cabrini školou v talianskom meste Tarent žiaci odoberali a analyzovali vzorky vody, skúmali jej zloženie podľa chemických, fyzikálnych a biologických parametrov a porovnávali jednotlivé namerané hodnoty. Okrem spomínaných aktivít, zameraných hlavne na chémiu, žiaci spoznali nové mestá, krajiny a kultúry a nadviazali nové priateľstvá. Po intenzívnej práci na projekte vytvorili účastníci chartu - zoznam požiadaviek, ktoré vychádzajú z Cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Tieto požiadavky vznikli na základe skúseností, zážitkov a zistení, ktoré žiaci všetkých zúčastnených š

    • Čítať viac
   • Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku
    • Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku
    • 12. 2. 2020
    • Dňa 11. 2. 2020 sa uskutočnilo v Banskej Bystrici krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Naše gymnázium reprezentovali žiačky Nelka Hanesová (SEA) v kategórii 1A, Ninka Hanesová (KVA) v kategórii 1B, Hanka Puškárová (III.A ) v kategórii 2B a Katka Laučíková (IV.E) v kategórii 2B.

     Najúspešnejšou súťažiacou bola Nelka Hanesová, ktorá získala 1. miesto a postupuje do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v Bratislave v dňoch 22.- 23.3.2020.

    • Čítať viac
   • Návšteva PriF UK v Bratislave
    • Návšteva PriF UK v Bratislave
    • 7. 2. 2020
    • Dňa 29. januára 2020 sa skupinka druhákov s pani profesorkou RNDr. Lazárikovou zúčastnila laboratórnych cvičení na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.

     Celým programom nás sprevádzal pán RNDr. Ján Krahulec, PhD. a jeho doktorandi, ktorí s nami pracovali v skupinách.

     Pripravili pre nás zaujímavý program. Po teoretickom úvode nasledovalo praktické cvičenie.

    • Čítať viac
   • Geografická olympiáda, kat. Z
    • Geografická olympiáda, kat. Z
    • 27. 1. 2020
    • Školské kolo tvorí jeden test: 30 otázok, čas trvania 35 min.

     Súťaží sa online na internete. Všetky úlohy sú so zatvorenou odpoveďou, žiaci vyberajú z možností A, B, C, D, pričom práve jedna odpoveď je správna. Pri vypracovaní testu možno využiť všetky dostupné pomôcky (atlasy, knihy, encyklopédie aj technické prostriedky, a tiež internet). Zakázané je vzájomné napomáhanie, našepkávanie či cudzia pomoc.

    • Čítať viac
   • Lyžiarsky výcvik - Donovaly
    • Lyžiarsky výcvik - Donovaly
    • 3. 2. 2020
    • Termín: 9. 2. – 14. 2. 2020

     Miesto: Donovaly - penzión Javorina (nachádza sa v blízkosti Novej Hole)

     Zabezpečenie služieb: všetky služby zabezpečuje cestovná kancelária Čekan

     Mobil: 0905 610 168; 0905 409 37, http://www.cekantour.sk

     Školský rok: 2019/2020

     Trieda: I.A, I.C – 39 študentov

     Doprava: autobus

    • Čítať viac
   • Zmena v rozvrhu
    • Zmena v rozvrhu
    • 31. 1. 2020
    • Od 4. februára 2020 platí v triedach PR A, SE A, TE A, KV A nový rozvrh. Viditeľný v prehliadačoch bude od pondelka 3. februára 2020.

     V ostatných triedach mohlo dôjsť k zmenám v obsadení učební. Prosíme študentov, aby si rozvrhy prekontrolovali.

    • Čítať viac
   • Študentský ples
    • Študentský ples
    • 24. 1. 2020
    • Dňa 11.1.2020 sa v priestoroch reštaurácie Centrum konal Študentský ples, ktorý už siedmykrát zorganizovala ŠŠR GĽŠ vo Zvolene. Veľká vďaka patrí organizačnému tímu za zodpovednú prípravu tohto obľúbeného študentského podujatia. Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí prispeli cenami do bohatej a zaujímavej tomboly.

    • Čítať viac
   • EpasGymzv
    • EpasGymzv
    • 28. 1. 2020
    • Dňa 17. 1. 2020 sa žiaci II. C triedy zúčastnili edukačnej aktivity v rámci projektu Ambasádorská škola Európskeho Parlamentu vo Zvolenskej Slatine. Pripravili si zaujímavé aktivity pre svoje publikum - žiakov MŠ aj ZŠ.

     Predškolákom sa páčili písmenká na vymaľovanie, z ktorých neskôr poskladali nápis, deviataci si svoje vedomosti overili vo vedomostnom kvíze o EÚ.

    • Čítať viac
   • Šaliansky Maťko
    • Šaliansky Maťko
    • 28. 1. 2020
    • Od roku 1991 sa pravidelne koná súťaž v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Zúčastňujú sa ho pravidelne žiaci 8-ročnej formy štúdia v našej škole.

     Školské kolo sa konalo dňa 13. 1. 2020. V umeleckom prednese povesti súťažilo 8 žiakov z tried PR A a SE A. V silnej a veľmi vyrovnanej konkurencii sa umiestnili na 3. mieste Viktória Balocová a Karolína Brozmanová z PR A, na 2. mieste Dominika Nociarová a Hana Gavliaková zo SE A a prvé miesto obsadil Ján Krahulec zo SE A.

    • Čítať viac
  • Staňte sa naším fanúšikom

  • Fotogaléria

   • DOD 2020
   • Hviezdoslavov Kubín
   • Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku
   • Arduino workshop
   • Návšteva PriF UK v Bratislave
   • EpasGymzv
   • Šaliansky Maťko
   • Študentský ples
   • Ekonomická olympiáda