• Literárno-prírodovedná exkurzia na Oravu
    • Literárno-prírodovedná exkurzia na Oravu
    • 11. 10. 2019
    • Kvartáni a terciáni 2. októbra 2019 navštívili prekrásnu časť Slovenska - Oravu. O literárno-prírodovednej exkurzii napísali:

     Orava nám ponúkla mnoho zaujímavých pamiatok, vďaka ktorým sme opäť trošku múdrejší.

     Najprv sme zavítali do Oravských ferozliatinárskych závodov v Širokej. Po úvodnej prednáške sme sa oblečení vo vestách, s rúškami na tvári a s prilbami presunuli do výroby. Mali sme možnosť vidieť spracovanie feromangánu. Ako suvenír sme si domov odniesli aj úlomky feromangánu a trosky.

    • Čítať viac
   • Beseda s MUDr. Dobiášom, PhD.
    • Beseda s MUDr. Dobiášom, PhD.
    • 9. 10. 2019
    • Dňa 7. 10. 2019 zavítal do našej školy doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD., prezident Slovenského červeného kríža, vedúci Katedry urgentnej medicíny na Slovenskej zdravotníckej univerzite, hlavný rozhodca medzinárodnej súťaže Rallye Rejvíz.

     Prostredníctvom vlastných skúseností z praxe nám objasnil veľký význam poskytovania prvej pomoci a poukázal na veľmi nízke percento ľudí, asi 5%, ktorí sú na Slovensku schopní poskytnúť prvú pomoc . Porovnal tento počet napríklad s Nemeckom a Rakúskom, kde prvú pomoc vie poskytnúť až 60 - 70% ľudí. Poukázal na príkladoch, ako málo stačí na to, aby sme zachránili ľudský život. Často o tom rozhodujú sekundy a minúty do príchodu záchranky. Preto apeloval na nás všetkých, aby sme si osvojili aspoň základné postupy laickej prvej pomoci.

    • Čítať viac
   • Stretnutie koordinátorov
    • Stretnutie koordinátorov
    • 8. 10. 2019
    • V dňoch 30. 9. – 4. 10. 2019 sa uskutočnilo v meste Regensburg (SRN) prvé stretnutie koordinátorov a spolupracovníkov nového multilaterálneho projektu Erasmus+ pod názvom „ Explainig europe“, do ktorého sa naša škola v tomto školskom roku zapojila. Témou projektu je vytvorenie digitálnych učebných materiálov o EU. Projekt potrvá do roku 2021 a našimi partnermi sú stredné školy v nemeckom Regensburgu a poľskom Lubiczi.

    • Čítať viac
   • Olympiáda stredných škôl
    • Olympiáda stredných škôl
    • 8. 10. 2019
    • Dňa 1. 10. 2019 sme zorganizovali Olympiádu stredných škôl pri príležitosti 100. výročia založenia školy. Olympiády sa zúčastnili žiaci zo 6 škôl zvolenského okresu.

     Počasie nám prialo, a preto mohli prebehnúť všetky plánované športové disciplíny. Po slávnostnom vztýčení vlajky, zapálení symbolického olympijského ohňa a po otváracom príhovore pani riaditeľky RNDr. I. Vidovej nasledovali súťaže podľa rozpisu.

    • Čítať viac
   • Ako začať podnikať?
    • Ako začať podnikať?
    • 7. 10. 2019
    • V dňoch 1. a 2. októbra 2019 sa pre žiakov štvrtého ročníka v rámci predmetu podnikateľská a spotrebiteľská výchova uskutočnila beseda s mladým podnikateľom pánom Bystričanom.

     Akciu zastrešovala iniciatíva biznisuj.me, ktorá vznikla pre podporu mladých, talentovaných a podnikavých ľudí. Je to jedna z možností, ktorá môže výrazne prispieť k rozvoju regiónov. Práve malí a strední podnikatelia tvoria 98% pracovných miest na Slovensku.

    • Čítať viac
   • Horehronské hry v atletike žiakov a žiačok
    • Horehronské hry v atletike žiakov a žiačok
    • 4. 10. 2019
    • Dňa 2. 10. 2019 sa v Banskej Bystrici na atletickom štadióne Štiavničky konali za účasti asi 400 pretekárov súťaže žiakov a žiačok stredných a základných škôl. Siedmi študenti a študentky našej školy pretekali v nasledujúcich disciplínach: beh na 60m, 100m, 300 m, 800 m, skok do diaľky a výšky.

     Dve naše dievčatá sa v silnej konkurencii umiestnili na vynikajúcich miestach:

    • Čítať viac
   • Zelená rota – triedenie odpadov
    • Zelená rota – triedenie odpadov
    • 4. 10. 2019
    • V školskom roku 2018/19 sme v našej škole opäť aktívne triedili odpad, ktorý sme v týchto dňoch poslali do zberného dvora firmy Marius Pedersen Zvolen na recykláciu.

     Pri príprave na odvoz separovaného odpadu pomáhali študentky z tried IV.A, IV.E a II.D. Všetkým, ktorí sa zapojili do zberu, ďakujeme. Vytriedili sme spolu 40 kg plastových fliaš a 560 kg papiera.

    • Čítať viac
   • Stretnutie s pánom Jozefom Michalíkom
    • Stretnutie s pánom Jozefom Michalíkom
    • 1. 10. 2019
    • Dňa 27. 9. 2019 navštívil našu školu inšpektor Jozef Michalík z Mestskej polície vo Zvolene. V triedach Sekunda A a Tercia A viedol prednášky spojené s besedou. Žiakom vysvetľoval problematiku týkajúcu sa právneho vedomia, trestnoprávnej zodpovednosti, vandalizmu a šikanovania.

     Žiakov v Tercii A upozornil na sankcie v prípade požívania alkoholu maloletými a mladistvými. Prednášky boli vhodne doplnené konkrétnymi príkladmi z praxe. V závere žiaci kládli p. Michalíkovi otázky, ktoré ich zaujímajú, alebo požiadali o vysvetlenie konkrétnej problematiky.

    • Čítať viac
   • Ďalší projekt Erasmus+ sa na našej škole končí
    • Ďalší projekt Erasmus+ sa na našej škole končí
    • 1. 10. 2019
    • Projekt Erasmus+ s názvom „ Život vo vode, pri vode a s vodou“, ktorý sa začal v októbri 2017, sa blíži do finále svojej realizácie.

     Koncom septembra sa v našej škole uskutočnilo nadnárodné projektové stretnutie učiteľov z partnerských krajín z Nemecka a Talianska, ktorého cieľom bolo zhrnutie všetkých doterajších výsledkov v rámci projektu.

    • Čítať viac
   • Deň jazykov 2019
    • Deň jazykov 2019
    • 30. 9. 2019
    • 26. september je dňom Európskych jazykov. Jeho cieľom je upozorniť verejnosť na dôležitosť štúdia cudzích jazykov, ktoré sú nevyhnutné pre poznanie kultúrnej rozmanitosti Európy.

     Naši študenti boli na tento deň upozornení hneď pri vstupe do školy. Vyučujúci cudzích jazykov pripravili prezentačné panely všetkých cudzích jazykov, ktoré sa učia v našej škole. Študenti 1. ročníka sa mohli zúčastniť na festivale cudzích jazykov LingvaFeste v Bratislave.

    • Čítať viac
   • LingvaFest‘
    • LingvaFest‘
    • 30. 9. 2019
    • V rámci Dňa európskych jazykov sa niektorí študenti našej školy vo štvrtok 26. 9. 2019 zúčastnili LingvaFestu‘ v Bratislave na Ekonomickej univerzite.

     Cieľom festivalu bolo predstaviť rôzne jazyky a národné kultúry, zvýšiť záujem o štúdium cudzích jazykov, ukázať efektívne spôsoby a nové metódy výučby jazykov. Študenti si mohli vybrať z množstva ponúkaných aktivít, ktoré motivujú k učeniu cudzích jazykov. Boli to prednášky, workshop, rýchlokurz, koncert a výstavné stánky cudzojazyčných vystavovateľov, ktorí si prichystali rôzne info-materiály, súťaže, hry či tombolu.

    • Čítať viac
   • Divadelné predstavenie Vojna a mier
    • Divadelné predstavenie Vojna a mier
    • 29. 9. 2019
    • 24. 9. 2019 študenti našej školy absolvovali návštevu divadelného predstavenia Vojna a mier podľa románovej predlohy ruského spisovateľa L. N. Tolstého v SND v Bratislave. Scenárista Juraj Kuchárek získal za toto predstavenie cenu Dosky 2018 v kategórii Najlepšia scénografia a kostymérka Marija Havran cenu za Najlepší kostým. Režisér Marián Amsler obsadil do hlavných úloh členov činohry SND, no dal priestor aj mladým začínajúcim hercom.

    • Čítať viac
   • Škola, ktorá nestarne
    • Škola, ktorá nestarne
    • 26. 9. 2019
    • Tóny známej skladby Memory z muzikálu Cats a emotívny text z pera našej kolegyne Márie Slovákovej otvorili vo štvrtok 19. 9. 2019 vernisáž výstavy fotografií Škola, ktorá nestarne v priestoroch Starej radnice vo Zvolene.

     Výstava vznikla pri príležitosti 100. výročia založenia zvolenského gymnázia. Pomôže vám oživiť spomienky, či už tie dávno minulé, alebo tie, ktoré máte ešte čerstvo v pamäti. Spojili sme minulosť s prítomnosťou, aby ste videli portréty všetkých riaditeľov, ktorí stáli vo vedení nášho gymnázia, učiteľov, ktorí v škole učili, ale aj tých, ktorí v gymnáziu učia dnes. Výstava ponúka neopakovateľné zábery z rôznych aktivít a podujatí našej školy. Medzi fotografiami nájdete historickú budovu, v ktorej sídlilo gymnázium kedysi, ale aj modernú budovu, v ktorej sa žiaci učia v prítomnosti. V kontraste čiernobielych a farebných fotografií objavíte, čo spája i vzďaľuje históriu s

    • Čítať viac
   • Absolventi sa vracajú
    • Absolventi sa vracajú
    • 20. 9. 2019
    • V prvej polovici septembra sa študenti VŠ do svojich budúcich Alma Mater ešte len chystajú nastúpiť.

     Využili sme tento čas a v rámci osláv 100. výročia založenia školy sme pripravili sériu besied pod názvom Absolventi sa vracajú. Besedy boli určené pre študentov voliteľných predmetov SPG a SEN, ktorí mali jedinečnú možnosť stretnúť sa s našimi bývalými žiakmi študujúcimi informatické obory na vysokých školách.

    • Čítať viac
   • Workshop „Varíme po francúzsky“
    • Workshop „Varíme po francúzsky“
    • 19. 9. 2019
    • Myslíte si, že v škole sa len vzdeláva? V našom gymnáziu to vôbec nie je tak.

     Žiaci 4.B triedy, milovníci dobrého jedla, a hlavne francúzštiny, o tom vedia viac. Dňa 16.septembra 2019 si vyučovanie spríjemnili varením tradičných francúzskych jedál pod vedením pána Thomas Laurent, riaditeľa Alliance Française v Banskej Bystrici, a vynikajúceho francúzskeho kuchára François Bouillet. Našich štvrtákov ohúrili zaujímavými francúzskymi receptami. Študenti sa rýchlo zhostili úloh a keď každý priložil ruku k dielu, pripravili výbornú nátierku tapenade z čiernych a zelených olív. Ako hlavné jedlo sa podávali slané palacinky – les galettes, plnené špenátom a kozím syrom. Jedlá sa študentom podarilo pripraviť veľmi dobre, čo potvrdil aj šéfkuchár François Bouillet.

    • Čítať viac