• Návšteva prezidenta SR v našej škole
     • Návšteva prezidenta SR v našej škole

      Dňa 10. 12. 2018 sme na pôde školy privítali vzácnu návštevu. V rámci programu vo Zvolene zavítal k nám prezident SR Andrej Kiska. Po krátkom stretnutí s vedením školy jeho kroky smerovali do veľkého priestoru telocvične. Tam už na neho čakali študenti tretieho a štvrtého ročníka. V príhovore k študentom rezonovali rôzne témy. A. Kiska hovoril sugestívnym spôsobom o osobných životných skúsenostiach, ale aj o vážnych spoločensko-politických problémoch.

    • Mágia slova 3
     • Mágia slova 3

      V piatok 7. 12. 2018 prebiehalo vyučovanie v kmeňovej učebni SJL netradičným spôsobom. Klasická trieda sa nachvíľu premenila na nevšedný komorný umelecký priestor. Po úspešných prezentáciách Mágie slova 1 a 2, ktoré boli zamerané na epickú prózu a knižnú drámu, v treťom pokračovaní rezonovali kľúčové slová lyrika a báseň. Cieľom edukácie bolo pritiahnuť študentov kreatívnym spôsobom k lyrickej poézii, ukázať im čaro básnického slova a zamilovať si tento literárny druh.

    • Súťaž EXPERT geniality show
     • Súťaž EXPERT geniality show

      Dňa 29.11.2018 sa na Slovensku uskutočnila celoslovenská súťaž EXPERT geniality show. Z našej školy sa do súťaže v kategóriách EXPERT 7, EXPERT 8, EXPERT G12 a EXPERT G34 zapojilo 33 žiakov. Žiaci si v súťaži vybrali 2 témy z ponúknutých šiestich tém – Dejiny, udalosti, umenie, Svetobežník, Mozgolamy, Do you speak English, Tajomstvá prírody a Góly, body, sekundy. V každej téme museli odpovedať na 25 otázok počas 30 minút.

    • Prenosná vodná elektráreň
     • Prenosná vodná elektráreň

      Projekt Erasmus+ s názvom Prenosná vodná elektráreň sa pomaly blíži ku koncu

      V mesiaci november sa uskutočnilo posledné nadnárodné projektové stretnutie koordinátorov medzinárodného projektu Erasmus + s názvom Prenosná vodná elektráreň, ktoré sa konalo na Gymnáziu Ugnes Karvelis v meste Kaunas v Litve, v našej partnerskej krajine.

  • Staňte sa naším fanúšikom

  • Fotogaléria

   • Návšteva prezidenta SR v našej škole
   • Mágia slova 3
   • Súťaž EXPERT geniality show
   • Prenosná vodná elektráreň
   • Kardiometabolický syndróm u adolescentov – monitoring na V.ZŠ
   • Fórum slovenských rusistov
   • Svetový deň boja proti AIDS
   • Zvolenská športová jeseň 2018
   • Cigánsky boxer