• Prijímacie konanie - druhý termín pre školský rok 2021/2022
   • Vážení rodičia, milí žiaci
    • Vážení rodičia, milí žiaci
    • 21. 4. 2021
    • na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa od 26.4.2021 obnovuje vyučovanie v stredných školách v súlade s regionálnym COVID AUTOMATOM.

     Od 26. 4. 2021 obnovujem prezenčné vyučovanie pre žiakov: prímy, sekundy, tercie a kvarty.

     Žiaci 1. – 3. ročníka a kvinty pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

     Pred nástupom do školy je povinné čestné prehlásenie o bezinfekčnosti a negatívny test zákonného zástupcu (resp. plnoletého žiaka) a žiaka, prípadne potvrdenie o výnimke v zmysle pravidiel, ktoré vydalo MŠVVaŠ SR.

    • Vážení rodičia, milí žiaci: Čítať viac
   • Prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022
   • Poďakovanie
    • Poďakovanie
    • 3. 5. 2021
    • Od čias starých Grékov platí súlad duševnej a telesnej krásy. Udržať rovnováhu medzi nimi pomáha pravidelná fyzická aktivita. Jednou z možností je aj športovanie.

     Športový areál GĽŠ vo Zvolene ponúka nielen našim študentom, ale aj širokej verejnosti možnosť zašportovať si a udržiavať sa v dobrej telesnej kondícii.

    • Poďakovanie: Čítať viac
   • Mladý Európan
    • Mladý Európan
    • 29. 4. 2021
    • Dňa 28. 4. 2021 sa uskutočnil 16. ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan.

     Regionálne kolo prebehlo inak ako minulé školské roky. Súťažiaci sa stretli v online priestore. Našu školu reprezentoval tím v zložení: H. Sujová, S. Výbohová, M. Mazúch z III.A. Vedomosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ, inštitúciách, politike si účastníci zmerali v písomnom vedomostnom teste. V druhom kole preukázali vedomosti v jazykovom teste. Poslednú časť tvoril kvíz doplnený obrázkami. Podmienkou účasti tímu v regionálnom kole súťaže bolo odovzdanie stručného projektu o krajine predsedajúcej Rade Európskej únie, teda o Portugalsku alebo Slovinsku.

    • Mladý Európan: Čítať viac
   • Olympiáda v slovenskom jazyku
    • Olympiáda v slovenskom jazyku
    • 29. 4. 2021
    • Celoštátne kolo Olympiády v slovenskom jazyku sa konalo 19. 4.2021 v online priestore. Našu školu reprezentovala Janka Dubajová z II.C, víťazka krajského kola v kategórii B.

     V prvej časti olympiády čakala na súťažiacich práca s textom, v druhej časti to bola transformácia textu. Na záver vystúpili súťažiaci s diskusným príspevkom.

    • Olympiáda v slovenskom jazyku: Čítať viac
   • ŠACH
    • ŠACH
    • 28. 4. 2021
    • Celoslovenský turnaj SŠ v šachu online formou prebiehal v sobotu 17. 4. 2021 od 17. 00 do 19. 00 hod.

     Zúčastnilo sa ho 70 zmiešaných družstiev stredných škôl v SR. Našu školu výborne reprezentovali J. Sedliačiková (KV A), M. V. Lenčo (IV. B), Y. Vozniuk (KI A), M. Juhás (I. A )a R. Vojtek (I. B).

    • ŠACH : Čítať viac
   • Geografická olympiáda
    • Geografická olympiáda
    • 26. 4. 2021
    • Dňa 16. 4. 2021 sa uskutočnilo krajské kolo Geografickej olympiády v kategóriách E a F.

     V kategórii E sa Hugo Gál (KV A) umiestnil na 1. mieste a postupuje do celoštátneho kola.

     V kategórii F sa Peter Lešo (PR A) umiestnil na 5. mieste a je úspešným riešiteľom.

     Zúčastneným žiakom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy. H. Gálovi držíme palce v celoštátnom kole.

    • Geografická olympiáda: Čítať viac
   • Kritickým myslením proti diskriminácii
    • Kritickým myslením proti diskriminácii
    • 15. 4. 2021
    • Škola zážitkov Harvart ponúkla 14. apríla 2021 našim kvintánom audiovizuálnu prednášku s názvom Kritickým myslením proti diskriminácii. Prednáška sa konala v rámci dopytovo-orientovaného projektu, ktorý je hradený z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

     Dynamická prednáška bola presýtená zaujímavými reklamnými spotmi, virálnymi videami, ukážkami zo seriálov a filmov, ktoré hmatateľne hovorili o stereotypoch a predsudkoch vo vnímaní žien a mužov v spoločnosti. Ďalšími zaujímavými témami bol mýtus krásy, toxická maskulinita, feminizmus a rodový mzdový rozdiel.

    • Kritickým myslením proti diskriminácii: Čítať viac
   • Chemická olympiáda
    • Chemická olympiáda
    • 14. 4. 2021
    • V dňoch 12. – 13. 4. 2021 sa dištančnou formou konalo celoštátne kolo Chemickej olympiády v kategórii A. Našu školu úspešne reprezentoval Martin Nôta (IV.D), ktorý obsadil 18. miesto a je úspešným riešiteľom.

     Martinovi k tomuto úspechu gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

    • Chemická olympiáda: Čítať viac
   • Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku
    • Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku
    • 14. 4. 2021
    • Dňa 29. 3. 2021 sa konalo online formou Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku.

     Našu školu reprezentovali traja študenti, ktorí získali nasledovné umiestnenie:

     Peter Viliam Milanský ( KVA) obsadil 3. miesto v kategórii 1B

     Maxim Samčuk ( KI A) získal 3. miesto v kategórii 2A

     Sára Piatrová ( IV.B) sa umiestnila na 2. mieste v kategórii 2B

    • Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku: Čítať viac
   • Krajské kolo Dejepisnej olympiády
    • Krajské kolo Dejepisnej olympiády
    • 14. 4. 2021
    • Dňa 22. 3. 2021 sa uskutočnilo krajské kolo Dejepisnej olympiády v kategóriách A, B, C a E.

     Umiestnenie našich žiakov je nasledovné:

     V kategórii A sa Jaroslav Vilhanček (II.A) umiestnil na 2. mieste a postupuje do celoštátneho kola.

     V kategórii B sa Patrícia Kohútová (II.A) umiestnila na 3. mieste a je úspešnou riešiteľkou.

    • Krajské kolo Dejepisnej olympiády: Čítať viac
   • Celoslovenské kolo Olympiády v ruskom jazyku
    • Celoslovenské kolo Olympiády v ruskom jazyku
    • 13. 4. 2021
    • Celoslovenské kolo Olympiády z ruského jazyka prebehlo v online forme 8. - 9. apríla 2021.

     Našu školu reprezentovali dvaja študenti. Pekné ôsme miesto v kategórii B2 získala Anna Klányiová ( IV. C) a v kategórii A3 Maxim Samčuk (KI A) vybojoval krásne druhé miesto. Obidvaja uspeli v silnej konkurencii.

    • Celoslovenské kolo Olympiády v ruskom jazyku: Čítať viac
   • Krajské kolo Geografickej olympiády
    • Krajské kolo Geografickej olympiády
    • 9. 4. 2021
    • 26. marca 2021 súťažilo v krajskom kole GO v kategórii Z - 44 našich študentov, v kategórii A - 5 študentiek a 1 študentka v kategórii B.

     Umiestnenie je nasledovné:

     V kategórii Z sú 11 úspešní riešitelia. Z nich najlepší bol Martin Nôta (IV.D) - obsadil pekné 5.miesto, len krok ho delil od postupu do celoslovenského kola.

    • Krajské kolo Geografickej olympiády: Čítať viac
   • KRAJSKÉ KOLO SOČ
    • KRAJSKÉ KOLO SOČ
    • 30. 3. 2021
    • Dňa 26. 3. 2021 sa uskutočnila krajská prehliadka prác SOČ dištančnou formou - online konferencia.

     Nesmierne nás teší 1. miesto žiaka Petra Stáhla (III.A). Súťažil s prácou Návrh a konštrukcia gitarového predzosilňovača. Školiteľkou bola Mgr. Beatrix Prokajová. Umiestnenie mu zaručuje postup do celoštátneho kola SOČ, ktorého organizátorom je KCVČ Trenčín.

    • KRAJSKÉ KOLO SOČ: Čítať viac