• Nový multilaterálny projekt Erasmus+
    • Nový multilaterálny projekt Erasmus+
    • 17. 10. 2019
    • „Mein Deutsch ist gut - ich spreche mit Mut“

     V dňoch 7.10. – 11.10. 2019 sa v maďarskom meste Kaposvár konalo krátkodobé spoločné podujatie odbornej prípravy zamestnancov v rámci nového rozbiehajúceho sa multilaterálneho projektu Erasmus +.

     Počas projektu s názvom Mein Deutsch ist gut - ich spreche mit Mut sa bude odvíjať spolupráca našej školy s partnerskými školami v Nemecku, Maďarsku, Chorvátsku a Rumunsku. Do projektu sa z našej školy zapojí 12 žiakov z triedy Kvarta A.

    • Čítať viac
   • 10 rokov eura na Slovensku
    • 10 rokov eura na Slovensku
    • 16. 10. 2019
    • Dňa 9. 10. sa v našej škole uskutočnila prednáška pána Rastislava Čárskeho z Národnej banky Slovenska na tému „10-ročná skúsenosť s eurom“. Zúčastnili sa jej všetci žiaci štvrtého ročníka v rámci predmetu podnikateľská a spotrebiteľská výchova. Bližšie sa oboznámili s pojmami inflácia, deflácia, úroková sadzba, kúpna sila ..., s ktorými sa pracuje aj na hodinách ekonomiky.

    • Čítať viac
   • Dni Erasmus+ 2019
    • Dni Erasmus+ 2019
    • 15. 10. 2019
    • Pri príležitosti Dní Erasmus+, ktoré sa konali v druhom októbrovom týždni, navštívili žiačky z Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene základné školy s ponukou krátkych workshopov.

     V rámci týchto stretnutí predstavili naše gymnázium, ktoré v tomto roku oslavuje svoje 100. výročie vzniku, a samotný program Erasmus+. Prostredníctvom prezentácie sa podelili so zážitkami zo zahraničných pobytov a interaktívnym spôsobom zapojili žiakov základných škôl do tvorby plagátov s tematikou Erasmus+. Osobné skúsenosti a zážitky našich žiačok z účasti v projekte vytvorili vhodný priestor pre diskusiu. Najviac sa pýtali žiaci základných škôl na gurmánske zážitky slovenských a zahraničných študentov, či im chutili slovenské a naopak cudzie jedlá. V závere workshopu sa žiaci spoločne odfotili s vytvorenými plagátmi a plagátom tejto akcie.

    • Čítať viac
   • Náučným chodníkom Slatiny
    • Náučným chodníkom Slatiny
    • 14. 10. 2019
    • Dňa 8. 10. 2019 sa piati študenti, úspešní riešitelia Geografickej olympiády, s p. Hobzovou zúčastnili exkurzie Krajina a ekológia údolia Slatiny. Exkurziu zorganizovalo CVČ - Junior Banská Bystrica a sprevádzali nás pani Janka Pavlíková (Združenie Slatinka) a RNDr. Martina Škodová, PhD. (UMB Banská Bystrica).

    • Čítať viac
   • KABU 2019
    • KABU 2019
    • 14. 10. 2019
    • V piatok 4. 10. 2019 sa popoludní konalo tradičné prijímanie študentov 1. ročníka do radov gymnazistov – KABU. Tentokrát ako „ nábor do tajnej služby polície GĽŠ“.

     Po vstupe do priestorov školy, priamo vo vchode, boli prváci dobre zamaskovaní a potom „zaujali“, presne podľa tried, „svoje pozície“ v priestoroch jedálne školy. Počas dvoch hodín boli „preverené“ schopnosti prvákov v oblasti fyzickej výdrže, maskovania sa, potápania, verbálneho prejavu a v ďalších „záťažových“ situáciách. Jednotlivci boli za svoje odvážne výkony odmenení potleskom a bodmi, ktoré sa nakoniec zrátali. Na konci celej akcie prváci zložili sľub tretiakom, ktorý vlastnoručne podpísali zástupcovia tried. Tretiaci dúfajú, že tento sľub budú všetci s radosťou plniť.

    • Čítať viac
   • Literárno-prírodovedná exkurzia na Oravu
    • Literárno-prírodovedná exkurzia na Oravu
    • 11. 10. 2019
    • Kvartáni a terciáni 2. októbra 2019 navštívili prekrásnu časť Slovenska - Oravu. O literárno-prírodovednej exkurzii napísali:

     Orava nám ponúkla mnoho zaujímavých pamiatok, vďaka ktorým sme opäť trošku múdrejší.

     Najprv sme zavítali do Oravských ferozliatinárskych závodov v Širokej. Po úvodnej prednáške sme sa oblečení vo vestách, s rúškami na tvári a s prilbami presunuli do výroby. Mali sme možnosť vidieť spracovanie feromangánu. Ako suvenír sme si domov odniesli aj úlomky feromangánu a trosky.

    • Čítať viac
   • Beseda s MUDr. Dobiášom, PhD.
    • Beseda s MUDr. Dobiášom, PhD.
    • 9. 10. 2019
    • Dňa 7. 10. 2019 zavítal do našej školy doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD., prezident Slovenského červeného kríža, vedúci Katedry urgentnej medicíny na Slovenskej zdravotníckej univerzite, hlavný rozhodca medzinárodnej súťaže Rallye Rejvíz.

     Prostredníctvom vlastných skúseností z praxe nám objasnil veľký význam poskytovania prvej pomoci a poukázal na veľmi nízke percento ľudí, asi 5%, ktorí sú na Slovensku schopní poskytnúť prvú pomoc . Porovnal tento počet napríklad s Nemeckom a Rakúskom, kde prvú pomoc vie poskytnúť až 60 - 70% ľudí. Poukázal na príkladoch, ako málo stačí na to, aby sme zachránili ľudský život. Často o tom rozhodujú sekundy a minúty do príchodu záchranky. Preto apeloval na nás všetkých, aby sme si osvojili aspoň základné postupy laickej prvej pomoci.

    • Čítať viac
   • Stretnutie koordinátorov
    • Stretnutie koordinátorov
    • 8. 10. 2019
    • V dňoch 30. 9. – 4. 10. 2019 sa uskutočnilo v meste Regensburg (SRN) prvé stretnutie koordinátorov a spolupracovníkov nového multilaterálneho projektu Erasmus+ pod názvom „ Explainig europe“, do ktorého sa naša škola v tomto školskom roku zapojila. Témou projektu je vytvorenie digitálnych učebných materiálov o EU. Projekt potrvá do roku 2021 a našimi partnermi sú stredné školy v nemeckom Regensburgu a poľskom Lubiczi.

    • Čítať viac
   • Olympiáda stredných škôl
    • Olympiáda stredných škôl
    • 8. 10. 2019
    • Dňa 1. 10. 2019 sme zorganizovali Olympiádu stredných škôl pri príležitosti 100. výročia založenia školy. Olympiády sa zúčastnili žiaci zo 6 škôl zvolenského okresu.

     Počasie nám prialo, a preto mohli prebehnúť všetky plánované športové disciplíny. Po slávnostnom vztýčení vlajky, zapálení symbolického olympijského ohňa a po otváracom príhovore pani riaditeľky RNDr. I. Vidovej nasledovali súťaže podľa rozpisu.

    • Čítať viac
   • Ako začať podnikať?
    • Ako začať podnikať?
    • 7. 10. 2019
    • V dňoch 1. a 2. októbra 2019 sa pre žiakov štvrtého ročníka v rámci predmetu podnikateľská a spotrebiteľská výchova uskutočnila beseda s mladým podnikateľom pánom Bystričanom.

     Akciu zastrešovala iniciatíva biznisuj.me, ktorá vznikla pre podporu mladých, talentovaných a podnikavých ľudí. Je to jedna z možností, ktorá môže výrazne prispieť k rozvoju regiónov. Práve malí a strední podnikatelia tvoria 98% pracovných miest na Slovensku.

    • Čítať viac
   • Horehronské hry v atletike žiakov a žiačok
    • Horehronské hry v atletike žiakov a žiačok
    • 4. 10. 2019
    • Dňa 2. 10. 2019 sa v Banskej Bystrici na atletickom štadióne Štiavničky konali za účasti asi 400 pretekárov súťaže žiakov a žiačok stredných a základných škôl. Siedmi študenti a študentky našej školy pretekali v nasledujúcich disciplínach: beh na 60m, 100m, 300 m, 800 m, skok do diaľky a výšky.

     Dve naše dievčatá sa v silnej konkurencii umiestnili na vynikajúcich miestach:

    • Čítať viac
   • Zelená rota – triedenie odpadov
    • Zelená rota – triedenie odpadov
    • 4. 10. 2019
    • V školskom roku 2018/19 sme v našej škole opäť aktívne triedili odpad, ktorý sme v týchto dňoch poslali do zberného dvora firmy Marius Pedersen Zvolen na recykláciu.

     Pri príprave na odvoz separovaného odpadu pomáhali študentky z tried IV.A, IV.E a II.D. Všetkým, ktorí sa zapojili do zberu, ďakujeme. Vytriedili sme spolu 40 kg plastových fliaš a 560 kg papiera.

    • Čítať viac
   • Stretnutie s pánom Jozefom Michalíkom
    • Stretnutie s pánom Jozefom Michalíkom
    • 1. 10. 2019
    • Dňa 27. 9. 2019 navštívil našu školu inšpektor Jozef Michalík z Mestskej polície vo Zvolene. V triedach Sekunda A a Tercia A viedol prednášky spojené s besedou. Žiakom vysvetľoval problematiku týkajúcu sa právneho vedomia, trestnoprávnej zodpovednosti, vandalizmu a šikanovania.

     Žiakov v Tercii A upozornil na sankcie v prípade požívania alkoholu maloletými a mladistvými. Prednášky boli vhodne doplnené konkrétnymi príkladmi z praxe. V závere žiaci kládli p. Michalíkovi otázky, ktoré ich zaujímajú, alebo požiadali o vysvetlenie konkrétnej problematiky.

    • Čítať viac
   • Ďalší projekt Erasmus+ sa na našej škole končí
    • Ďalší projekt Erasmus+ sa na našej škole končí
    • 1. 10. 2019
    • Projekt Erasmus+ s názvom „ Život vo vode, pri vode a s vodou“, ktorý sa začal v októbri 2017, sa blíži do finále svojej realizácie.

     Koncom septembra sa v našej škole uskutočnilo nadnárodné projektové stretnutie učiteľov z partnerských krajín z Nemecka a Talianska, ktorého cieľom bolo zhrnutie všetkých doterajších výsledkov v rámci projektu.

    • Čítať viac
   • Deň jazykov 2019
    • Deň jazykov 2019
    • 30. 9. 2019
    • 26. september je dňom Európskych jazykov. Jeho cieľom je upozorniť verejnosť na dôležitosť štúdia cudzích jazykov, ktoré sú nevyhnutné pre poznanie kultúrnej rozmanitosti Európy.

     Naši študenti boli na tento deň upozornení hneď pri vstupe do školy. Vyučujúci cudzích jazykov pripravili prezentačné panely všetkých cudzích jazykov, ktoré sa učia v našej škole. Študenti 1. ročníka sa mohli zúčastniť na festivale cudzích jazykov LingvaFeste v Bratislave.

    • Čítať viac