• Návšteva z veľvyslanectva USA
     • Návšteva z veľvyslanectva USA

      Dňa 14.11. 2018 do GĽŠ zavítala vzácna návšteva z Veľvyslanectva USA v Bratislave.

      Tlačový atašé pán Griffin Rozell sa stretol so študentmi 3. a 4. ročníka počas hodín konverzácie v anglickom jazyku.

      Okrem krátkej prezentácie „Odvaha byť slobodný“, míľnikov slovensko-amerických vzťahov, svojej práce diplomata a veľvyslanca pán Rozell živo diskutoval so študentmi o mnohých ďalších témach. Týkali sa USA, diplomacie, vzájomných slovensko-amerických vzťahov a jeho osoby.

    • Súťaž v spracovaní textov na počítači ZAV Zvolen 2018
     • Súťaž v spracovaní textov na počítači ZAV Zvolen 2018

      Už tradične sa v novembri koná súťaž ZAV Zvolen v odpise textov na PC pre žiakov stredných škôl prevažne s ekonomickým zameraním a škôl používajúcich vo výučbe program ZAV. V dňoch 7. – 8. novembra 2018 sa konal už 11. ročník v priestoroch SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene. Na základe dlhoročnej spolupráce s autorom výučbového programu ZAV, p. Jaroslavom Zaviačičom z Českej republiky, boli pozvaní žiaci z Gymnázia z Rožnova pod Radhoštem a majster sveta Jonáš Vala predviedol aj záverečnú prezentáciu písania na PC s výkonom cez 660 č. ú./min.

    • Červené maky
     • Červené maky

      Červené maky zdobili tričká našich žiakov a dominovali pri výzdobe vestibulu školy už po tretíkrát. V piatok 9. 11. 2018 sme ukončili trojročný projekt Novembrové maky, ktorého zmyslom bolo vysvetliť a priblížiť žiakom význam 1. svetovej vojny pre vznik nášho štátu a aj školy. Inšpiráciou pre názov podujatia bol kvet červeného maku, ktorý sa stal v mnohých krajinách sveta symbolom spomienky, symbolom prejavu úcty a poďakovania obetiam vojny.

    • Úprava zvonenia
     • Úprava zvonenia

      Od pondelku 12. 11. 2018 sa zvonenie mení nasledovne:

      1. hodina 7:50 – 8:35
      2. hodina 8:40 – 9:25
      3. hodina 9:35 – 10:20
      4. hodina 10:40 – 11:25
      5. hodina 11:35 – 12:20
      6. hodina 12:25 – 13:10
      6. hodina 12:50 – 13:35
      7. hodina 13:40 – 14:25

      IV.ročník

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Staňte sa naším fanúšikom

  • Fotogaléria

   • Návšteva z veľvyslanectva USA
   • Súťaž v spracovaní textov na počítači ZAV Zvolen 2018
   • Červené maky
   • Projekt Mestské včely, život včiel a ich význam pre kolobeh v prírode
   • Francúzski lektori na hodinách francúzskeho jazyka
   • Študenti Gymnázia Ľudovíta Štúra opäť na cestách
   • Štúrove dni 2018 - pondelok
   • AMAVET 2018
   • Beseda