• Lyžiarsky výcvik - Donovaly
    • Lyžiarsky výcvik - Donovaly
    • 20. 1. 2020
    • Termín: 26. 1. – 31. 1. 2020

     Miesto: Donovaly - penzión Javorina (nachádza sa v blízkosti Novej Hole)

     Zabezpečenie služieb: všetky služby zabezpečuje cestovná kancelária Čekan (mobil: 0905 610 168; 0905 409 37, http://www.cekantour.sk)

     Školský rok : 2019/2020

     Trieda: I.B + snoubordisti , celkom 36 študentov

    • Čítať viac
   • Ekonomická olympiáda
    • Ekonomická olympiáda
    • 10. 1. 2020
    • Dňa 11. 12. 2019 sa uskutočnilo školské kolo Ekonomickej olympiády. Je to celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Svojím obsahom a poslaním prispieva k ďalšiemu rozvoju kľúčových schopností a znalostí študentov v tomto odbore. Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z inštitútu INESS, Národnej banky Slovenska, Slovenskej ekonomickej spoločnosti, Ekonomickej fakulty UMB, Ekonomickej univerzity a Inštitútu ekonomického vzdelávania.

    • Čítať viac
   • Vianoce v škole
    • Vianoce v škole
    • 19. 12. 2019
    • Kalendárny rok 2019 sme v našej škole ukončili veselo, v príjemnej atmosfére. Naladení na vlnách vianočných melódií a piesní v cudzích jazykoch.

     Talentovaní žiaci, vybratí zo všetkých ročníkov, interpretovali ostatným svojim spolužiakom a vyučujúcim známe vianočné piesne z rôznych kútov sveta. Spievalo sa v nemeckom, francúzskom, ruskom a anglickom jazyku. V závere predvianočného dopoludnia zaznela Tichá noc v skutočne medzinárodnom duchu, pretože sme v nej počuli všetky štyri cudzie jazyky, ktoré sa žiaci v našej škole učia.

    • Čítať viac
   • Slávnosť na Zvolenskom zámku
    • Slávnosť na Zvolenskom zámku
    • 19. 12. 2019
    • Dňa 18. 12. 2019 sa pod záštitou primátorky mesta Zvolen konala v obradnej sieni Zvolenského zámku slávnosť pre pozvaných hostí. Okrem bilancovania kalendárneho roku 2019 bolo súčasťou slávnostného podujatia aj oceňovanie osobností mesta Zvolen. Medzi ocenenými bol aj dlhoročný riaditeľ školy , humorista a spisovateľ, ktorý má na svojom konte už niekoľko kníh aforizmov, RNDr. Jozef Bily a absolvent nášho gymnázia, slovenský profesionálny tenista Filip Polášek. Obidvom oceneným srdečne blahoželáme. Je to veľká česť pre naše gymnázium, ktoré si tento rok pripomenulo 100 rokov svojej existencie.

    • Čítať viac
   • Pytagoriáda
    • Pytagoriáda
    • 21. 12. 2019
    • Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady.

     Tento rok sa v našej škole konal už 41. ročník pytagoriády, do ktorého sa zapojili žiaci osemročného gymnázia. Rozdelení do svojich kategórií riešili 15 úloh a získali nasledovné umiestnenia:

    • Čítať viac
   • Ukáž spolužiakovi správny postup pri zranení!
    • Ukáž spolužiakovi správny postup pri zranení!
    • 19. 12. 2019
    • Už tradične v závere kalendárneho roku sa zdravotníci našej školy snažia šíriť osvetu v poskytovaní prvej pomoci. S človekom, ktorý potrebuje prvú pomoc, sa môžeme stretnúť kdekoľvek a kedykoľvek. Dnes 18.12.2019 si pre svojich spolužiakov pripravili stanovištia s otvorenou zlomeninou, vyvrtnutým členkom, rozbitou hlavou, krvácaním na predlaktí a resuscitáciu dieťaťa, dospelého aj s použitím defibrilátora, ktorý býva už dostupný aj v našich nákupných centrách a často máme strach ho použiť. Boli sme pripravení aj pre tých , ktorí mali záujem zistiť hodnotu svojho krvného tlaku, možno aj pred písomkou.

    • Čítať viac
   • Na sklonku roka sme žili kultúrou
    • Na sklonku roka sme žili kultúrou
    • 19. 12. 2019
    • Koniec kalendárneho roku 2019 prežili kvartáni dotykmi s kultúrou. Najprv navštívili dňa 4. 12. 2019 SNG v Bratislave. Lístky na prehliadku expozície im vyhrala vo výtvarnej súťaži spolužiačka Zoja Ivanová. Vidieť naživo výstavu kníh v premenách na moderné artefakty bolo pre žiakov veľkým zážitkom.

    • Čítať viac
   • Olympiáda ľudských práv
    • Olympiáda ľudských práv
    • 18. 12. 2019
    • 3. 12. 2019 sa uskutočnila Olympiáda ľudských práv pre študentov 1.- 4. ročníka. Študenti si najprv preverili svoje vedomosti v písomnej časti. Piati najlepší sa stretli v ústnej časti olympiády. Pred porotou sa vyjadrovali k témam: demokracia, rodová rovnosť, ľudské práva, diskriminácia, tolerancia, Európska únia...

    • Čítať viac
   • Reprezentácia GĽŠ v basketbale
    • Reprezentácia GĽŠ v basketbale
    • 18. 12. 2019
    • V tomto školskom roku sme sa opäť zapojili do okresného kola v basketbale dievčat ZŠ. Dňa 2. 12. 2019 sa našim hráčkam podarilo vybojovať skvelé 1. miesto, z čoho máme veľkú radosť. Dievčatá nastúpili v zložení : Eva Čuga, Nina Gallošová, Dominika Nociarová, Daniela Pápežová, Mária Parobková, Jana Sedliačiková, Andrea Šuleková, Michaela Tomášová, Hana Trchalová, Hana Vidová a Michaela Vidová. Naše žiačky si vybojovali postup do krajského kola.

    • Čítať viac
   • Krátkodobá výmena skupín žiakov v Maďarsku – Erasmus+
    • Krátkodobá výmena skupín žiakov v Maďarsku – Erasmus+
    • 17. 12. 2019
    • V dňoch 8.12. – 14.12. 2019 sa v maďarskom meste Kaposvar uskutočnila v rámci projektu Erasmus+ pod názvom „Mein Deutsch ist gut - ich spreche mit Mut“ krátkodobá výmena skupín žiakov. Na pôde školy Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium sa stretli naši žiaci so svojimi partnermi z Nemecka, Maďarska, Chorvátska a Rumunska. Krátkodobá výmena skupín žiakov poskytla priestor na vzdelávanie, realizáciu pracovných aktivít podľa plánu projektu, ako aj na kultúrno-poznávacie aktivity.

    • Čítať viac
   • Olympiády v cudzích jazykoch
    • Olympiády v cudzích jazykoch
    • 16. 12. 2019
    • Mesiace november a december patria tradične každý rok školským kolám olympiád v cudzích jazykoch. Aj tento rok sa do súťaže v anglickom, nemeckom, francúzskom a ruskom jazyku zapojilo množstvo našich talentovaných žiakov. Rozdelení do svojich kategórií získali nasledovné umiestnenia:

     Nemecký jazyk:

    • Čítať viac
   • Beseda s Mgr. Bužekom
    • Beseda s Mgr. Bužekom
    • 13. 12. 2019
    • 5.12.2019 sa študenti 4. ročníka stretli s Mgr. M. Bužekom, advokátom zo Slovenskej advokátskej komory.

     Počas prednášky zazneli témy- totalita, právny štát, advokácia, súdny proces, sústava súdov v Slovenskej republike. Pán advokát prostredníctvom krátkej diskusie odpovedal študentom na otázky, vysvetľoval niekoľko prípadov z advokátskej praxe.

    • Čítať viac
   • Sárova Bystrica 2019
    • Sárova Bystrica 2019
    • 11. 12. 2019
    • Betka Bialiková (IV.A) v celoslovenskom kole súťaže mladých moderátorov Sárova Bystrica 2019 obhájila prvenstvo z krajského kola.

     Srdečne blahoželáme!

    • Čítať viac
   • Pracovné stretnutie Erasmus+ v Poľsku
    • Pracovné stretnutie Erasmus+ v Poľsku
    • 8. 12. 2019
    • V dňoch 22. 11. – 28. 11. 2019 sa uskutočnila v Poľsku prvá krátkodobá výmena skupín žiakov v rámci projektu Erasmus+ „Explaining europe“. Naši žiaci sa prvýkrát stretli so svojimi partnermi z Nemecka a Poľska.

     Prvá časť výmeny sa uskutočnila v Krakove, kde sme sa oboznámili s jeho históriou, obdivovali sme krásy bývalého hlavného mesta a zavítali tiež na návštevu Schindlerovej fabriky, dnes už známeho krakowského múzea, v ktorej podnikateľ Schindler počas vojny zachránil stovky Židov.

    • Čítať viac
   • Beseda s JUDr. Novodomcovou
    • Beseda s JUDr. Novodomcovou
    • 5. 12. 2019
    • V piatok 29.11.2019 našu školu opäť navštívila JUDr. M. Novodomcová zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva v Banskej Bystrici.

     Slovenské národné stredisko pre ľudské práva plní funkciu národnej inštitúcie na ochranu a podporu ľudských práv, monitoruje a hodnotí dodržiavanie ľudských práv a zásad rovnakého zaobchádzania, zhromažďuje a poskytuje informácie o rasizme, xenofóbii a antisemitizme v Slovenskej republike, uskutočňuje výskumy a prieskumy na poskytovanie údajov v oblasti ľudských práv a základných slobôd, zhromažďuje a šíri informácie v tejto oblasti.

    • Čítať viac