• Erasmus+ online
    • Erasmus+ online
    • 1. 7. 2020
    • V mesiaci jún sa uskutočnila online-videokonferencia k prebiehajúcim projektom Erasmus+ v našej škole. Na konferencii sa zúčastnili žiaci zapojení do tohtoročných projektov. Predstavili svojim spolužiakom oba projekty, ich ciele a jednotlivé aktivity.

     Prvý projekt, ktorý momentálne prebieha, sa volá „Mein Deutsch ist gut- ich spreche mit Mut“. Sú do neho zapojení žiaci triedy Kvarta A. V rámci tohto projektu prebehli už 2 výmeny žiakov a 1 vzdelávacie stretnutie učiteľov.

    • Čítať viac
   • Informácia o počte voľný miest pre 8-ročné štúdium
    • Informácia o počte voľný miest pre 8-ročné štúdium
    • 30. 6. 2020
    • 6. júla 2020 o 9:00 hod.

     Počet obsadených miest: 31

     Počet voľných miest: 0

    • Čítať viac
   • Záver školského roku
    • Záver školského roku
    • 30. 6. 2020
    • Posledný júnový deň majú študenti od nepamäti najradšej. Po desiatich mesiacoch chodenia do školy a usilovnej práce ich čakajú dva mesiace zaslúženého oddychu.

     Tento školský rok bol pre všetkých nevšedný v tom, že posledné štyri mesiace žiaci pracovali v domácom prostredí. Do školy sa vrátili len na posledný týždeň, aby so svojimi učiteľmi a spolužiakmi urobili bodku za rokom poznačeným COVID-om 19. Pre mnohých bol tento posledný týždeň, ktorý mohli prežiť spolu v komunite svojich tried, určitým darom po mnohých dňoch izolácie v domovoch.

    • Čítať viac
   • Športový deň
    • Športový deň
    • 29. 6. 2020
    • V piatok 26. 6. sme všetci boli od rána športovo naladení. Naši telocvikári pre žiakov školy pripravili nezvyčajné športové dopoludnie. Postupne sme sa schádzali na ihrisku za školou a zapojili sme sa do rôznych aktivít: beh na 60/100m, skákanie vo vreci, basketbal, mini futbal, florbal, beh na 300/600m a stolný tenis.

    • Čítať viac
   • Pozvánka
    • Pozvánka
    • 27. 6. 2020
    • Pozývame Vás na úvodné stretnutie zákonných zástupcov žiakov 1. ročníka pre školský rok 2020/2021, ktoré sa uskutoční 1. júla 2020 o 16.00 hod v jedálni školy.

    • Čítať viac
   • POZVÁNKA
    • POZVÁNKA
    • 27. 6. 2020
    • Pozývame Vás na úvodné stretnutie zákonných zástupcov žiakov prímy pre školský rok 2020/2021, ktoré sa uskutoční 30. júna 2020 o 16.00 hod v klubovni školy.

    • Čítať viac
   • Umelecký prednes
    • Umelecký prednes
    • 23. 6. 2020
    • Korona neumlčala múzy. V jej „tieni“ súťažili naše študentky v priestoroch Zvolenského zámku v regionálnom kole umeleckého prednesu poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Majestátne múry a výborná akustika Obradnej siene boli svedkami pekných výkonov súťažiacich vo IV., ale aj V. kategórii – čo už je kategória dospelých recitátorov. Bolo zaujímavé byť svedkami takéhoto generačného stretnutia recitátorov.
     V kategórii poézia získala Kristína Hanesová (I.B) 2. miesto.
     V prednese prózy získala Stela Šufliarska (I.B) 1. miesto a postúpila do krajského kola súťaže Sládkovičova Radvaň. Emma Kucejová (I.C) získala 2. miesto.

    • Čítať viac
   • Absolvovanie IT Fitness testu
    • Absolvovanie IT Fitness testu
    • 22. 6. 2020
    • V nasledujúcich dňoch ponúkame študentom absolvovanie IT Fitness testu v učebniach informatiky (P18 a P19). Je potrebné zachovať v rámci preventívnych opatrení jedno voľné pracovné miesto medzi dvomi zúčastnenými študentmi. Optimálna doba testovania je cca 90 minút. Postupujte podľa nasledujúceho návodu:

    • Čítať viac
   • Obnova vyučovania
    • Obnova vyučovania
    • 18. 6. 2020
    • Vážení rodičia, milí študenti, v zmysle rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu SR sa od 22. júna 2020 obnovuje vyučovanie v našej škole.

     Organizácia vyučovania:

     1. Vyučovanie prebieha od 8.30 do 12.00 hod.
     2. Žiaci pracujú podľa pokynov triednych učiteľov
     3. Na stravu je možné prihlasova
    • Čítať viac
   • Predĺženie platnosti ISIC
    • Predĺženie platnosti ISIC
    • 18. 6. 2020
    • V súčasnej situácii, keď žiaci nie sú v škole, je možné objednať prolongačné známky individuálne cez eshop priamo s doručením domov. Prolongačnú známku ISIC na ďalší školský rok si môžete objednať na https://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/znamka-isiceuro/

     Už je možná obnova čipu na dopravu. Celý postup obnovy karty aj s dopravou je v priloženom súbore.

    • Čítať viac
   • 48. ročník Geografickej olympiády
    • 48. ročník Geografickej olympiády
    • 14. 6. 2020
    • Celoštátne kolo Geografickej olympiády (kategória E) sa v školskom roku 2019/2020 z dôvodu šírenia koronavírusu neuskutočnilo.

     Ako určitá náhrada bola žiakom, ktorí mali postúpiť do krajského kola Geografickej olympiády, ponúknutá možnosť dištančne sa zapojiť dňa 9. 6. 2020 do geografickej súťaže GQIQ.

    • Čítať viac
   • Rozlúčka štvrtákov 1. a 2. júna 2020
    • Rozlúčka štvrtákov 1. a 2. júna 2020
    • 3. 6. 2020
    • Mesiac máj a začiatok júna už tradične patrí našim štvrtákom - absolventom, ktorí sa lúčia so svojím gymnáziom, spolužiakmi a učiteľmi. Je to pomyselná bodka za jednou krásnou kapitolou ich životného príbehu.

     101. absolventská rozlúčka bola, bohužiaľ, úplne iná ako všetky predchádzajúce. Vírus COVID-19, nepozvaný hosť, prekazil obľúbené tradície spojené s touto udalosťou. Študenti nezažili spoločný slávnostný nástup s tablami, nevypočuli si múdry a láskavý príhovor pani riaditeľky, neprešli špalierom mladších spolužiakov a nezazvonili si poslednýkrát na zvonček pri odchode z budovy školy. Podstatu rozlúčky však pandémia „neprekryla“. Aj v tejto zložitej spoločenskej situácii mohli študenti za prísnejších opatrení, ale pekne a dôstojne, zavŕšiť jednu etapu svojej životnej cesty. Naši absolventi aj v tomto roku, ako vždy, odchádzajú s nadobudnutými vedomosťami, múdri , dospelí, odch

    • Čítať viac
   • Vyhodnotenie súťaže ku Dňu Európy
    • Vyhodnotenie súťaže ku Dňu Európy
    • 24. 5. 2020
    • (Tvorba plagátu, prezentácie, eseje)

     Do súťaže sa zapojilo 61 študentov 1. až 3. ročníka. Zastúpenie mali triedy I.B – 12 , I.C – 4, II.A – 5, II.C – 11, III.A – 13, III.B – 5 a III.D – 11 študentov.

     Práce boli zamerané na vznik, históriu EÚ a jej ciele smerom k školám. Študenti prezentovali názory, čo EÚ poskytuje a umožňuje dnešným mladým ľuďom.

    • Čítať viac
   • Geografická olympiáda a jej úspechy
    • Geografická olympiáda a jej úspechy
    • 7. 5. 2020
    • Školský rok 2019/2020

     Do školského kola študenti odovzdali práce v kat. A v počte 23, v kat. B v počte 7. Úspešní riešitelia boli so svojimi prácami v kat. A - 21 študentov, v kat. B - 6 študentov. Kategóriu Z ( 5. 2. 2020) riešilo 17 študentov.

     Výsledky školského kola

     kat. A

     1. Martin Nôta, III.D: Turecko – Ázia alebo Európa?

    • Čítať viac
   • Súťaž ku Dňu Európy - 9. máj
    • Súťaž ku Dňu Európy - 9. máj
    • 5. 5. 2020
    • Deň Európy krajiny Európskej únie oslavujú každý rok. Týmto oceňujú činnosť samotnej Európskej únie, pripomínajú si zjednotenie Európy po druhej svetovej vojne. Zároveň je tento deň aj spomienkou na všetkých ľudí, ktorí prispeli k porážke fašizmu a skončeniu druhej svetovej vojny.

     V rámci projektu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu, do ktorého je škola zapojená, vyhlasujeme súťaž v tvorbe plagátu, prezentácie alebo eseje ku Dňu Európy o EÚ a jej činnosti .

    • Čítať viac