• Vernisáž výstavy
    • Vernisáž výstavy
    • 17. 4. 2019
    • Gymnázium Ľ. Štúra vo Zvolene si počas celého roku 2019 pripomína 100. výročie svojho založenia. Nie je náhoda, že pre výstavu s názvom Vôňa školy (ne)dávnych čias si jej autori vybrali priestory Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene. Práve v budove, v ktorej dnes sídli múzeum, prebiehal prvý školský rok vtedajšej Štátnej reálky.
     Výstavu 15. 4. 2019 otvorila riaditeľka Lesníckeho a drevárskeho múzea Mgr. Ľubica Miľanová spolu s terajšou riaditeľkou gymnázia RNDr. Ivettou Vidovou. Návštevníci LDM sa prostredníctvom výstavy vrátia nielen do svojich školských čias, ale aj do školských čias svojich rodičov a starých rodičov. Výstava potrvá do 30. 6. 2019.

    • Čítať viac
   • Oznámenie o voľných pracovných miestach
    • Oznámenie o voľných pracovných miestach
    • 16. 4. 2019
    • Gymnázium Ľudovíta Štúra ponúka voľné miesta na pracovné pozície:

    • Čítať viac
   • Darujte 2% z daní
    • Darujte 2% z daní
    • 2. 4. 2019
    • Vopred ďakujeme všetkým, ktorí poukázaním 2% zo zaplatenej dane darujú aj tento rok finančné prostriedky na skvalitnenie vzdelávania a výchovy v škole.

     Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naša Rada rodičovských združení pri Gymnáziu Ľ. Štúra vo Zvolene. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by aj tak zostala štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podpory v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

    • Čítať viac
   • Informácie k prijímaciemu konaniu na školský rok 2019/2020
   • Pozvánka
    • Pozvánka
    • 11. 4. 2019
    • Pri príležitosti 100. výročia založenia Gymnázia Ľ. Štúra vo Zvolene Vás pozývame na výstavu starých školských pomôcok.

     Výstava sa uskutoční v dňoch 15. 4. 2019 - 30. 6. 2019 v priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea, Námestie SNP č. 22/33, 960 01 Zvolen.

    • Čítať viac
   • We have rights. Humans.
    • We have rights. Humans.
    • 16. 4. 2019
    • (Thalia Teatro v rámci európskeho projektu Erasmus+)

     V dňoch 27. 3. - 5. 4. 2019 sa žiačka našej školy Katarína Laučíková (III.E) zúčastnila mládežníckej výmeny organizovanej združením Thalia Teatro v rámci európskeho projektu Erasmus+ v Banskej Štiavnici. V projekte je zapojených 6 krajín. Projekt bol zameraný na 2 témy - Ľudské práva a Divadelné techniky.

    • Čítať viac
   • DEŇ NARCISOV 2019
    • DEŇ NARCISOV 2019
    • 15. 4. 2019
    • Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná finančná zbierka Ligy proti rakovine. Už 23. rok ulice miest a obcí v jediný deň v roku zaplavia žlté narcisy. Tento rok pripadol Deň narcisov na 11. apríl. Naše gymnázium tiež rozkvitlo nažlto. Zdravotníci z našej školy sa spojili so Strednou odbornou školou hotelových služieb a obchodu vo Zvolene, aby spoločne organizovali finančnú zbierku. Každý, kto si žltý narcis pripol na svoj odev, vyjadril podporu a spolupatričnosť s ľuďmi, ktorí bojujú s rakovinou.

    • Čítať viac
   • Regionálne kolo v prednese umeleckého slova
    • Regionálne kolo v prednese umeleckého slova
    • 14. 4. 2019
    • Rytierska sieň Zvolenského zámku privítala v utorok 9. apríla 2019 súťažiacich IV. kategórie Hviezdoslavovho Kubína. Katka Laučíková z III.E sa stala víťazkou v prednese prózy a postúpila do krajského kola súťaže.

     V tej istej súťaži, ale v II. a v III. kategórii zas súťažili v Domine naši mladší žiaci v stredu 10. apríla 2019. Oliver Kazda z Prímy A obsadil tretie miesto v prednese prózy v II. kategórii.

    • Čítať viac
   • Kvety Beneluxu
    • Kvety Beneluxu
    • 14. 4. 2019
    • V dňoch 8. 4. – 12. 4. 2019 sa 35 žiakov našej školy (1. až 3. ročník) zúčastnilo geograficko-jazykovej exkurzie Kvety Beneluxu, pod vedením p. Hobzovej, p.Gubániovej a p. Vasilovej. Počas troch dní sme spoznali tri krajiny patriace do Beneluxu - Luxembursko, Belgicko a Holandsko. Náš prvý deň začal prehliadkou Luxemburska a pokračoval do Bruselu, ktorý je známy vychýrenou belgickou čokoládou a soškou cikajúceho chlapčeka na námestí. Po zaslúženom odpočinku v hoteli sme ráno vyrazili spoznávať krásy Haagu a Antwerp. Deň sme ukončili prehliadkou veterných mlynov a nočného Rotterdamu. Posledný deň exkurzie sme celý strávili v Amsterdame. Prehliadli sme si umelecké zbierky Ríšskeho múzea, centrum mesta a hodinu sme sa plavili po amsterdamských kanáloch. Samozrejme, nevynechali sme ani Red Light District, štvrť známu nielen historickými budovami.

    • Čítať viac
   • Florbalové turnaje
    • Florbalové turnaje
    • 14. 4. 2019
    • Pri príležitosti Storočnice školy sa v našej škole uskutočnili 2 florbalové turnaje. Zúčastnili sa ich žiaci 4. - 9. ročníka základných škôl, ktorí boli rozdelení do viacerých kategórií. Podporiť nás prišli aj zástupcovia HKM Zvolen, ktorí žiakom priniesli pekné ceny. Po fair play hre v kategórii 4. - 5. ročník vyhrala 3. ZŠ z Detvy. V kategórii 6. – 9. ročník vyhrala ZŠ sv. D. Savia zo Zvolena. Naši žiaci sa umiestnili na výbornom 3. mieste. Najlepším hráčom turnaja bol vyhlásený Šimon Ďurica zo SE A.

    • Čítať viac
   • KRAJSKÉ KOLO SOČ
    • KRAJSKÉ KOLO SOČ
    • 14. 4. 2019
    • Dňa 5. 4. 2019 sa v Strednej priemyselnej škole dopravnej vo Zvolene uskutočnila krajská prehliadka prác SOČ.

     Veľmi nás teší, že tento rok do celoštátnej prehliadky prác SOČ postupujú 2 práce z nášho gymnázia. Výsledky sú uvedené v tabuľke.

     Postupujúcim: Dominikovi Sarvašovi (1. miesto) a Viliamovi Glézlovi (2. miesto) gratulujeme a prajeme im veľa šťastia v celoštátnom kole, ktoré usporiada Stredná odborná škola automobilová v Košiciach 23. - 26. 4. 2019.

    • Čítať viac
   • Okresné kolo Pytagoriády
    • Okresné kolo Pytagoriády
    • 10. 4. 2019
    • V stredu 27. 3. 2019 zorganizovali pracovníci CVČ Domino Zvolen okresné kolo obľúbenej súťaže v rýchlom riešení úloh Matematickú Pytagoriádu. Našu školu v silnej konkurencii základných škôl úspešne reprezentovali študenti osemročnej formy štúdia. Marek Pivka z tercie a Zuzana Harbutová zo sekundy vo svojich kategóriách P8 a P7 zvíťazili, Rastislav Španiel z prímy sa v kategórii P6 umiestnil na druhom mieste.
     Ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy a v ďalších súťažiach želáme veľa úspechov.

    • Čítať viac
   • Opäť prišla jar
    • Opäť prišla jar
    • 9. 4. 2019
    • Jar nás každý rok upozorní , že je potrebné poupratovať nie len v areáli školy, ale aj v blízkom mestskom parku Lanice. Toto jarné upratovanie prináša postupne svoje ovocie, odpadu je stále menej. Ľudia si čoraz viac vážia toto cenné územie. Študentky III. A, III. E, I. A, I. D (v počte 45) s p. Kvasnicovou túto úlohu zvládli za 2 hodiny.

    • Čítať viac
   • ČO VIEŠ O HVIEZDACH?
    • ČO VIEŠ O HVIEZDACH?
    • 9. 4. 2019
    • To je názov okresnej súťaže pre žiakov osemročnej formy štúdia. Zorganizovalo ju Centrum voľného času DOMINO vo Zvolene 5. 4. 2019.
     Boli sme veľmi úspešní. Do krajského kola postúpilo 6 našich žiakov zo 7 súťažiacich. Všetkým gratulujeme a držíme palce v ďalšom kole.

    • Čítať viac
   • Mladý Európan 2019
    • Mladý Európan 2019
    • 8. 4. 2019
    • Dňa 5. 4. 2019 sa naši študenti zúčastnili regionálneho kola 14. ročníka vedomostnej súťaže Mladý Európan 2019 v Banskej Bystrici. Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení: P. Jaďuď (III. A) , F. Caudt a F. Balciar (III. B).

     Študenti preukázali svoje v troch kolách. V prvom kole čakal na súťažiacich vedomostný kvíz o Európskej únii, v druhom kole riešenie tajničky v troch cudzích jazykoch a v treťom kole známe osobnosti z politiky, športu, geografie, symboly a inštitúcie Európskej únie.

    • Čítať viac
  • Staňte sa naším fanúšikom

  • Fotogaléria

   • Vernisáž výstavy
   • We have rights. Humans.
   • DEŇ NARCISOV 2019
   • Regionálne kolo v prednese umeleckého slova
   • Florbalové turnaje
   • Kvety Beneluxu
   • KRAJSKÉ KOLO SOČ
   • ČO VIEŠ O HVIEZDACH?
   • Mladý Európan 2019