• Krúžky

  • V školskom roku 2018/2019 ponúkame nasledovné krúžky.
    

   • FloorbalMgr. Hranec
   • Kondičné cvičeniaMgr. Lizoň
   • Halové veslovanie a kondičné cvičeniaMgr. Lizoň
   • Kondičné cvičenia - d a chMgr. Slančíková
   • VolejbalMgr. Kvasnicová
   • BasketbalMgr. Bónová
   • Multimediálny krúžokMgr. Plankenbüchlerová
   • Umenie tvoriťMgr. Samolejová
   • Angličtina vážne i hrouIng. Balková
   • Let´s playMg. Čechová
   • Nemčina v projektochMgr. Cesnaková
   • VedátorMgr. Krnáč
   • Zdravotnícky krúžokMgr. Bónová
   • Matematika pre každéhoRNDr. Gubániová
   • Základy robotikyIng. Výboh
   • Objektové programovanie v LazaruseRNDr. Kvasnica
   • Raspbery Pi a PythonIng. Valuška
   • S úsmevom na VŠMgr. Pršancová
   • Počítam, tak viemMgr. Nôžková
   • Cvičenie pre mozog RNDr. Gubániová