• Zlepšujeme si zručnosti pre život

   •                                                                                                                

                                                         

     

     

     

    Názov projektu: Zlepšujeme si zručnosti pre život

     

    Hlavný cieľ projektu: zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom zlepšiť študijné výsledky žiakov v oblasti čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene

    Trvanie projektu: 02/2020 – 01/2023

    Nenávratný finančný príspevok: 144 604,82 €

    Typ projektu: dopytovo-orientovaný

     

     

    Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

    Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  SR

     

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja  v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

     

     

    www.ludskezdroje.gov.sk                  www.esf.gov.sk                                  www.minedu.gov.sk