• Školská jedáleň

    • Školská jedáleň pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra je zmluvne prevádzkovaná  Školskou jedálňou pri SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen

     Strava v školskej jedálni je podávaná od 12:30 do 14:05 podľa harmonogramu výdaja stravy.

     POKYNY PRE STRAVOVANIE

     • vyplňte  prihlášku na stravovanie,
     • vyplnenú prihlášku na stravu odovzdajte na vrátnici gymnázia,
     • záloha na stravu sa hradí na bankový účet školskej jedálne bezhotovostne,
     • objednávky (prihlásenie a odhlásenie stravy) je možné realizovať prostredníctvom terminálu v škole (ISIC kartou), alebo cez konto prostredníctvom internetu minimálne 1 deň vopred do 23.00 hod.,
     • odhlásiť sa zo stravy ráno v deň výdaja stravy nie je možné z dôvodu vyskladnenia potravín ráno o 6:00,
     • stravu je možné objednať len v prípade dostatočnej finančnej výšky konta, 
     • úhradu realizujte v dostatočnom predstihu (pripísanie úhrady na konto stravníka trvá spravidla do 5 prac. dní)
     • v prípade nefunkčnej ISIC karty kontaktujte p. vrátničku GĽŠ
     • V prípade zostatku na stravovacom konte Vám bude zostatok vrátený na základe žiadosti:  Ziadost_o_vratenie_preplatku_stravy_GLS.docx ktorú je potrebné doručiť na vrátnicu GĽŠ

      

     KONTAKT

     Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zvolen, Školská jedáleň,

     Telefonický kontakt prosím využívajte len v pracovných dňoch v šase od 9:00-11:00

     Vedúca ŠJ: p. Boršová Edita, tel.: 045 533 39 86 kl. 32