• NHF ocenila stredoškolských učiteľov za inovatívny spôsob výučby
     • NHF ocenila stredoškolských učiteľov za inovatívny spôsob výučby

     • Pri príležitosti osláv 65. výročia vzniku Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave sa dňa 16.11.2018 v rámci medzinárodnej vedeckej konferencie Digitalization and Smart Green Revolution konal workshop pre vybraných stredoškolských učiteľov.

      Je to pilotný projekt spolupráce stredných škôl z celého Slovenska a Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Fakulta pre učiteľov pripravila workshop spolu so zástupcami projektu www.inovujme.sk.

      NHF ocenila viac ako 50 stredoškolských pedagógov za ich moderný a inovatívny spôsob výučby. Medzi ocenenými bola aj učiteľka GĽŠ vo Zvolene Mgr. Katarína Vozárová.

      V závere workshopu dekan NHF Ekonomickej univerzity v Bratislave univ. prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik odovzdal ocenenia všetkým prítomným učiteľom.

    • Fyzikálna súťaž Náboj Junior
     • Fyzikálna súťaž Náboj Junior

     • Dňa 23.11.2018 sa už po tretíkrát v našej škole uskutočnila matematicko-fyzikálna súťaž Náboj Junior.  7. ročník v histórii tejto súťaže bol významný  tým, že s 25 tímami sme sa vyrovnali väčším mestám,  ako je napríklad Banská Bystrica. Významný bol aj pre našich organizátorov.  Niektorí z nich začali súťaž organizovať pred tromi rokmi ako druháci  a v roku 2018 ako štvrtáci zorganizovali súťaž poslednýkrát. Priebeh súťaže sa niesol v dobrej nálade, tímy počítali ostošesť. Hrdí sme boli na tím našich sekundánov a terciánov.

      Záver sa niesol v znamení  oceňovania  tých najlepších. Víťazom 7. ročníka súťaže sa stal tím zo Základnej školy sv. Dominika Sávia vo Zvolene. Víťazom srdečne gratulujeme a ďakujeme skupine organizátorov na čele s Marcelom Palajom, Patrikom Kriekom  pod vedením p.  Prokajovej za skvele odvedenú prácu.

      Tešíme sa na ďalšie ročníky súťaže Náboj Junior.

    • AMAVET 2018
     • AMAVET 2018

     • Súťažná prezentácia a vyhodnotenie 90 najlepších vedátorských prác z krajských kôl sa uskutočnila v dňoch 7. - 9. novembra 2018 v areáli výstaviska INCHEBA  v Bratislave. Na podujatí boli aj mladí vedci z Ruska, Belgicka, Španielska a Mexika. Tento rok bol obzvlášť zaujímavý kvôli účasti vedeckých pracovníkov z CERN-u.

      Našu školu úspešne reprezentovali dva vedecké projekty v kategóriách Medicína a zdravotníctvo a Biológia:

      1/ Testovanie antimikrobiálnej aktivity ľudského katelicidínu na vybraných druhoch baktérií. Autori Lucia Krahulcová a Andrej Szabó v kategórii Biológia.

      2/ Endovaskulárne zákroky – budúcnosť kardiochirurgie? Autori Viliam Glézl a Denis Vavrek v kategórii Medicína a zdravotníctvo – práca získala CENU POROTY.

      Veľmi nás potešila návšteva  Dr.h.c. prof. MUDr. Andreja Jenča, Csc., MPH, ktorý je prednostom kliniky Stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie a pripravuje študentov na lekárske povolanie na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Naša práca ho veľmi zaujala. Vyskúšali sme si aj prezentáciu práce v anglickom jazyku.

      Sme ako škola hrdí, že máme študentov, ktorí svoj voľný čas venujú vedeckej práci a svoje výsledky úspešne prezentujú na súťažných prehliadkach.

      Oceneným študentom gratulujeme a veríme, že čaro vedy okúsia aj ďalší naši študenti.

    • Projekt 1918
     • Projekt 1918

     •       Návšteva divadelného predstavenia nie je povinnosť.

            Návšteva divadelného predstavenia nie je samozrejmosť.

            Návšteva divadelného predstavenia je dar.

            Dar, ktorý keď rozbalíš, naplní ťa rôznymi emóciami. Chvíľu mrazí, chvíľu páli, trasie, rozplače  a rozosmeje zároveň. Len výborná hra spĺňa tieto atribúty. A my sme dostali tento „dar“  v podobe návštevy divadelného predstavenia  Projekt 1918 v Slovenskom národnom divadle 13.11.2018. Bol to majstrovský divadelný kúsok.  Ponúkame vám pár vyjadrení našich študentov o tejto divadelnej hre.

           „Výborný výber divadelného predstavenia, ktoré komunikovalo s učivom na hodinách literatúry.“

           „Nápadité, interaktívne  využitie javiskovej scény. Z javiska sa stalo hľadisko. Divák mal pocit, že hrá spolu s hercami.“

           „Vynikajúci námet – posledné roky monarchie, I. svetová vojna, vznik ČSR cez rôzne ľudské osudy. Skvelá typológia postáv.“

           „Scéna pripomínajúca bahnisko dejín, v ktorom sa herci brodili priamo pred očami diváka. Úžasná metafora.“

           "Bravúrne herecké výkony ako dôkaz, že SND je naozaj profesionálna divadelná scéna.“

           „Počas predstavenia sme takmer nedýchali. Každá sekunda bola pre nás zážitkom.“

       

    • Triedenie a recyklácia odpadov
     • Triedenie a recyklácia odpadov

     • Dňa 13. 11.2018 naši sekundáni v rámci environmentálnej výchovy absolvovali exkurziu do prevádzky Márius Pedersen na Lieskovskej ceste vo Zvolene.  Cieľom exkurzie bolo „ v priamom prenose“ vidieť, ako sa  triedi a recykluje  odpad na Slovensku.

      Riaditeľ prevádzky pán Pivka žiakom ukázal celú prevádzku a vysvetlil,  ako sa vyzbieraný odpad okrem triedenia a recyklácie  pripravuje na expedovanie. Pracovníci  každý deň vytriedia tony plastových fliaš a mikroténových obalov, s ktorými si príroda nevie  desaťročia poradiť.

      Zaujímavým oživením celej exkurzie boli aj nevšedné športové aktivity, ktoré pán Pivka pre žiakov sekundy pripravil.

    • Návšteva z veľvyslanectva USA
     • Návšteva z veľvyslanectva USA

     • Dňa 14.11. 2018 do GĽŠ zavítala vzácna návšteva z Veľvyslanectva USA v Bratislave.

      Tlačový atašé pán Griffin Rozell sa stretol so študentmi 3. a 4. ročníka počas hodín konverzácie v anglickom jazyku.

      Okrem krátkej prezentácie „Odvaha byť slobodný“, míľnikov slovensko-amerických vzťahov, svojej práce diplomata a  veľvyslanca pán Rozell živo diskutoval so študentmi o mnohých ďalších témach. Týkali sa USA, diplomacie, vzájomných slovensko-amerických vzťahov a jeho osoby.

      Stretnutie sa nieslo vo veľmi príjemnej a priateľskej atmosfére. Prezentácia a diskusia prebiehali v angličtine, čo bolo prínosom pre študentov. Bol to veľmi efektívne strávený čas. Pán Rozell ďakuje študentom za aktívnu účasť a teší sa na ďalšiu spoluprácu.

      Ako sám napísal: “Thanks again for a great chance to talk with smart kids!“

    • Súťaž v spracovaní textov na počítači ZAV Zvolen 2018
     • Súťaž v spracovaní textov na počítači ZAV Zvolen 2018

     • Už tradične sa v novembri koná súťaž ZAV Zvolen v odpise textov na PC pre žiakov stredných škôl prevažne s ekonomickým zameraním a škôl používajúcich vo výučbe program ZAV.  V dňoch 7. –  8. novembra 2018 sa konal už 11. ročník v priestoroch SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene. Na základe  dlhoročnej spolupráce s autorom výučbového programu ZAV, p. Jaroslavom Zaviačičom z Českej republiky, boli pozvaní žiaci z Gymnázia z Rožnova pod Radhoštem a majster sveta Jonáš Vala predviedol aj záverečnú prezentáciu písania na PC s výkonom cez 660 č. ú./min.

      Tejto súťaže sa zúčastnili aj dvaja žiaci z Gymnázia Ľ. Štúra vo Zvolene, Martin Nôta z 2. D a Jakub Čillík z 2. A , ktorí sa učili desaťprstovou metódou písať v 1. ročníku len jeden polrok. V porovnaní s niektorými žiakmi obchodných akadémií sa im darilo veľmi dobre. Z 35 účastníkov sa Martin Nôta umiestnil na 8. mieste a Jakub Čillík na 28. mieste z dôvodu vyššieho počtu chýb. Pri vyhodnotení v kombinácii viacerých odpisov skončili ako družstvo na 8. mieste z počtu 19 škôl.

    • Červené maky
     • Červené maky

     • Červené maky zdobili tričká našich žiakov a dominovali pri výzdobe vestibulu  školy už po tretíkrát. V piatok 9. 11. 2018  sme ukončili trojročný projekt Novembrové maky, ktorého zmyslom bolo vysvetliť  a priblížiť žiakom význam 1. svetovej vojny pre vznik nášho štátu a aj školy. Inšpiráciou pre názov podujatia bol kvet červeného maku, ktorý sa stal v mnohých krajinách sveta symbolom spomienky, symbolom prejavu úcty a poďakovania obetiam vojny.

      Plagáty, diela bývalého študenta A. Vangu, ktoré emotívne znázorňujú pôvod symbolu červeného maku, sugestívne  ohlasovali piatkový program. Škola ožila autentickým programom o tejto významnej historickej udalosti. Žiaci prvého ročníka videli hudobno-slovné pásmo a obrazový dokument, ktorý im priblížili  1. svetovú vojnu v slovenskej literatúre. Niektorí žiaci prvého, všetci žiaci druhého a časť žiakov tretieho a štvrtého ročníka mohli sledovať majstrovské diela svetovej literatúry s témou veľkej vojny v štyroch zdramatizovaných ukážkach. V programoch spolu účinkovalo bezmála 40 žiakov a videlo ich okolo 270 žiakov školy.

      11. 11. 2018 o 11. hodine a 11. minúte uplynulo 100 rokov od podpísania mierovej dohody, ktorá bola medzníkovou udalosťou pre náš národ. Hoci sme sa dnes prebudili do všedného rána, odkaz predchádzajúcich historických udalostí a slávnostné chvíle piatkového podujatia stále znejú v našich srdciach.

    • Projekt Mestské včely, život včiel a ich význam pre kolobeh v prírode
     • Projekt Mestské včely, život včiel a ich význam pre kolobeh v prírode

     • Dňa 26.10.2018 sa v rámci Štúrových dní konala pre žiakov Prímy A interaktívna prednáška na tému včely, ich spôsob života a  význam pre kolobeh v prírode a našu existenciu.

      Žiaci sa  aktívne zapojili do rozhovoru, obohatili svoje vedomosti  na základe prezentácie  a vžili sa do hier súvisiacich s touto témou. Dozvedeli sa o projektoch Mestské včely a Mestá pre opeľovače, ktoré realizuje CEEV Živica, Technická univerzita vo Zvolene a mesto Zvolen.  Zaoberali sa odpoveďami na otázky: „ Načo sú nám včely?“, „ Potrebujeme včely v meste?“, „ Čo môže každý z nás pre včely urobiť?“. Naučili sa veľa nového o dôležitom postavení včiel v kolobehu prírodného života a ich význame pre existenciu človeka. Spoznali medonosné rastliny, prezreli si  včelárske pomôcky, dozvedeli sa, ako vyzerajú včelie úle nielen zvonku, ale aj vo vnútri a vyskúšali si včelárske klobúky. Súčasne si preverili aj svoje doterajšie vedomosti.

       Za celú akciu vďačíme  Ing. Zuzane Gallayovej, PhD. z Katedry aplikovanej ekológie na Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene, ktorá žiakom túto tému veľmi prirodzene a pútavo priblížila a mnohých naozaj nadchla a inšpirovala aj pre budúce  stretnutia, možno už priamo v teréne pri včielkach, alebo pri zábavnej hre s názvom: „Kráľovstvo včiel“.

      Viac informácií o projektoch sa môžete dozvedieť na : www.mestske-vcely.sk

    • PYGMALION
     • PYGMALION

     • V pondelok 5.11.2018  využilo 54 našich študentov  spolu s p. Oravcovou a p.Vasilovou  možnosť pozrieť si slávnu komédiu G. B. Shawa Pygmalion v podaní divadelného súboru TNT Theatre Britain.

      So zatajeným dychom sme sledovali príbeh pouličnej kvetinárky Lízy Doolittle, ktorú  profesor fonetiky Higgins premenil na distingvovanú mladú dámu a uviedol ju do vznešenej anglickej spoločnosti.

      Spočiatku mali študenti  ťažkosti s porozumením londýnskeho nárečia "cockney", ale postupne, ako sa výslovnosť Lízy zlepšovala, dialógy boli čoraz zrozumiteľnejšie. Britskí divadelníci si vďaka výborným výkonom dokázali udržať pozornosť mladého publika až do konca predstavenia.

    • Francúzski lektori na hodinách francúzskeho jazyka
     • Francúzski lektori na hodinách francúzskeho jazyka

     • V priebehu mesiaca október mali študenti francúzštiny v našej škole výbornú príležitosť komunikovať s francúzskymi lektormi.

      Každý utorok a piatok boli na  všetkých vyučovacích hodinách francúzštiny prítomní dvaja lektori, Genevieve a Jacques Renner z francúzskej organizácie GREF. Ide o organizáciu učiteľov na dôchodku, ktorí chcú dobrovoľne pôsobiť v  školách, kde sa vyučuje francúzština ako cudzí jazyk.

      Ich úlohou nie je nahradiť učiteľa. Svojou prítomnosťou sa snažia podporiť záujem žiakov o francúzsky jazyk. Hry, piesne, dialógy, precvičovanie gramatických a lexikálnych štruktúr či fonetické cvičenia s pomocou rodených Francúzov sa stretli u našich študentov s pozitívnym ohlasom. Veríme, že v tejto spolupráci sa nám podarí pokračovať aj v ďalšom školskom roku.

    • Študenti Gymnázia Ľudovíta Štúra opäť na cestách
     • Študenti Gymnázia Ľudovíta Štúra opäť na cestách

     • Žiaci z Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene sa tentokrát vybrali do Talianska. V rámci projektu Erasmus+ s názvom  Život vo vode, pri vode a s vodou v období od 21. 10. do 26. 10. 2018 navštívili svojho projektového partnera, ktorým je  Stredná škola IPS F.S. Cabrini v meste Taranto. Do tohto multilaterálneho projektu je okrem našej a talianskej školy zapojená aj nemecká škola z mesta Weilmünster.

       

      Počas jedného týždňa žiaci spoznávali zaujímavosti tejto krajiny. Očarila ich Jaskyňa Castellana s bohatou výzdobou, mesto Alberobello, zapísané do svetového dedičstva UNESCO, s jedinečnou architektúrou kužeľovitých domčekov nazývaných Trulli, mesto Taranto s otočným mostom, so zámkom, Starým mestom či podzemnými chodbami. Žiaci navštívili aj prírodnú rezerváciu Lago di Monte Cotugno s priehradou, kde sa dozvedeli zaujímavosti ohľadom jej samotnej stavby,  ochrany tejto rezervácie, o predchádzajúcom stave navštívenej oblasti,  flóre a faune.

       

      Okrem  bohatého programu, ktorého cieľom bolo  spoznávanie kultúrneho dedičstva hosťovskej krajiny, žiaci pracovali na spoločnom projekte zameranom na vodu a chémiu. Počas chemického a mikrobiologického workshopu robili rôzne pokusy s pitnou a morskou vodou, skúmali jej zloženie a  v nemeckom jazyku predstavili svoje krajiny, mestá a školy.

      Pred realizáciou samotného stretnutia odoberali žiaci vzorky vody minerálnych prameňov, ktoré analyzovali a svoje výsledky meraní  prezentovali na tomto stretnutí. Ďalšou témou, s ktorou sa žiaci zaoberali ešte pred stretnutím, bol vplyv leta na vodu. Študenti následne demonštrovali namerané  hodnoty prietokov, prítokov a výšky hladín riek.

       

      Žiaci partnerskej školy v Tarante nám tiež ukázali priestory ich školy. Viceprimátorka mesta nás privítala na radnici, diskutovala s nami o  dojmoch z mesta a o práci na projekte.

       

      Týždeň mobility žiakov prešiel veľmi rýchlo a naši žiaci sa museli rozlúčiť so svojimi talianskymi kamarátmi, s ktorými si veľmi dobre porozumeli. Ďalšie stretnutie projektových partnerov sa uskutoční v apríli 2019 v nemeckom meste Weilmünster, na ktoré sa tešíme.