• Záver školského roka
     • Záver školského roka

     • Dňa 28. júna 2019 sme v našej škole slávnostne ukončili školský rok.

      Pri tejto príležitosti boli odmenení najúspešnejší študenti školy v predmetových súťažiach, olympiádach a športových podujatiach.

      Následne triedni učitelia  ocenili najlepších študentov svojich tried za prospech, dochádzku, správanie a prácu v triednom kolektíve.

      Osobitnú sladkú odmenu – tortu dostali za najlepšiu dochádzku v rámci školy triedy II.A a Príma A.

      Odmeneným gratulujeme a všetkým študentom školy prajeme pekné prázdniny.

    • A obraz mi povedal ...
     • A obraz mi povedal ...

     • Vo štvrtok 20. 6. 2019 sa v Parku zabudnutých susedov konala vernisáž výstavy prác našich žiakov. Výstava je jedným z podujatí, ktoré sa konajú pri príležitosti 100. výročia  založenia gymnázia.

      Hlavným cieľom  výstavy je priblížiť širokej verejnosti práce žiakov, ktoré boli vytvorené počas vyučovania v predmete umenie a kultúra. Ide prevažne o interpretácie diel slávnych slovenských a svetových umelcov. Práce zachytávajú diela z uhla pohľadu študentov, ich poznania skutočnosti a  posúvajú ich smerom, ktorý je im vlastný a blízky. Žiaci siahli po dielach svetových velikánov, ako sú napríklad Salvador Dalí, Pablo Picasso, Egon Shiele, Piet Mondrian, Claude Monet či Frida Kahlo, ale i po dielach slovenských maliarov, ktorým je napríklad Milan Laluha.

      Na výstave môžete vidieť tiež diela, ktoré boli inšpirované prírodou a planétou Zem. Jedna z prác stvárňuje stále aktuálnu tematiku boja proti drogám.

      Výstavu si môžete prezrieť v priebehu leta a pevne veríme, že ponúknuté diela vám prinesú estetický a umelecký zážitok.

    • Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka
     • Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka

     • Celoslovenská súťaž dobrovoľných záchranárov

      Členovia zdravotníckeho krúžku sa v dňoch od 21. 6.  do 23. 6. 2019 zúčastnili celoslovenskej súťaže dobrovoľných záchranárov - XXVII. ročníka Memoriálu MUDr. Vladimíra Harineka v Poprade.

      Naši záchranári, na čele s kapitánkou Adrianou Kuchárikovou a členmi Luciou Krahulcovou, Michalom Kretom, Marekom Výbohom a Miriamou Bilčíkovou, si v silnej konkurencii družstiev otestovali svoje schopnosti na 8 súťažných stanovištiach. Išlo o prvú pomoc  pri autonehode, kde bolo nutné 9 zranených rozdeliť podľa techniky triáž, nechýbali zranení podgurážení  futbaloví fanúšikovia,  kolaps na oslave alebo záchrana kosca, ktorý si odťal ruku a bolo potrebné volať aj   vrtuľník. Zdravotníci zachraňovali tiež anglicky hovoriacich cudzincov, pri ktorých si preverili svoje jazykové znalosti  z oblasti medicíny. Všetci ukázali  svoju vytrvalosť  a fyzickú zdatnosť v 5 - minútovej KPR dospelého, adolescenta a dieťaťa do veku jedného mesiaca.

      Aj napriek nepriaznivému počasiu, silnej konkurencii študentov medicíny a záchranárstva sa z 28 tímov umiestnili naši záchranári na skvelom 4.mieste. Srdečne im gratulujeme  a ďakujeme, že sa vo svojom voľnom čase venujú aj postupom prvej pomoci pri záchrane ľudského života.

    • Francúzsko 2019
     • Francúzsko 2019

     • Francúzsko - krajina lásky, romantiky a snov. Žiaci nášho gymnázia mali možnosť vychutnať si výnimočnú atmosféru tejto krajiny a prežiť v nej nezabudnuteľné chvíle. Spoznali  najkrajšie miesta a pamiatky, ktoré vám môže krajina ponúknuť. Prvý deň začal prehliadkou Paríža. Prešli sme sa v Latinskej štvrti, uvideli sme zblízka krásnu, ale požiarom zničenú katedrálu Notre Dame, nahliadli sme tiež do múzea Louvre s nezabudnuteľnou Monou Lízou a prehliadku sme ukončili v Invalidovni, kde je pochovaný Napoleon.

      Potom sme sa premiestnili do Normandie a Bretónska, kde sme videli aj inú stranu Francúzska: mestečko Avranches, opátstvo Le Mont Saint Michel a korzárske mesto Saint  Malo. Tretí deň  sme navštívili zámok Versailles a vyvrcholením výletu bol v posledný deň pohľad z vrchu Eiffelovej veže a romantická plavba po rieke Seina.

      Študenti si odniesli do svojich domovov veľa zážitkov, ktoré si uchovajú vo svojom srdci.

    • Stredoškolská odborná činnosť
     • Stredoškolská odborná činnosť

     • Študent II.A triedy Viliam Glézl už druhý rok reprezentuje našu školu v súťaži SOČ.V tomto školskom roku si vybral tému, ktorá úzko súvisí s rizikami a zdravotnými ohrozeniami mladej generácie, Hodnotenie kardiometabolického rizika u adolescentov. Venoval sa problematike alkoholizmu, fajčenia a škodlivosti energetických nápojov na ľudský organizmus. Súčasťou práce bola  aj  petícia za obmedzenie predaja energetických nápojov osobám mladším ako 18 rokov.

      Celoslovenskom kole SOČ sa mu podarilo úspešne obhájiť svoju prácu a získať 1. miesto v odbore Zdravotníctvo a farmakológia. Na základe dosiahnutého úspechu bola jeho práca zaradená medzi 3 z celej republiky, ktoré postúpili do 41. ročníka SOČ v  Českej republike.  V dňoch 14. 6 – 16. 6. 2019 úspešne prezentoval v ČR nielen sám seba, ale aj Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene. 

      Srdečne mu gratulujeme!

    • Výstava prác žiakov školy
     • Výstava prác žiakov školy

     • Pozývame Vás na výstavu prác žiakov školy pri príležitosti 100. výročia založenia Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene.

      Výstavu si môžete pozrieť v Parku zabudnutých susedov (pred budovou Klemo) vo Zvolene od 20. júna 2019.

    • Beseda o NATO
     • Beseda o NATO

     • V našej škole sme dňa 5. 6. 2019 privítali vzácnych hostí, ktorí prišli so študentmi 2. a 3.ročníka diskutovať o NATO.

      Diskusie sa zúčastnili pán generál Peter Babiar z Generálneho štábu Ozbrojených síl SR, Tomáš Nagy z  kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR a Peter Kőles z  Oddelenia strategickej komunikácie MZV SR.

      Diskusia bola veľmi zaujímavá pre obidve strany, študenti preukázali svoje vedomosti o danej téme prostredníctvom kladených otázok i vlastných postrehov.

    • Besedový týždeň
     • Besedový týždeň

     • Koniec školského roku sa pomaly blíži a Školská študentská rada tradične pripravila Besedový týždeň. Od 27. do 31. mája sa naši študenti mali možnosť stretnúť  so zaujímavými osobnosťami.

      Besedový týždeň „odštartoval“ Mgr. Peter Jablonský, ktorý študentom priblížil ochorenia chrbtice. Poslucháčov upozornil, ako predídeme bolestiam a zdravotným komplikáciám s chrbticou.  V poobedňajších hodinách našu školu navštívila redaktorka Veronika Cifrová Ostrihoňová. Pútavo porozprávala študentom o svojom osobnom aj profesionálnom živote. Podelila sa s nami o príhody z čias svojho štúdia a rozprávala aj o zážitkoch zo zahraničných ciest.

      Druhý deň sa niesol v znamení športu a zdravej výživy. Možnosť debatovať o týchto témach mali študenti s Martinom Přikrylom a Michalom Malekom. Dozvedeli sme sa, ako máme správne cvičiť a zdravšie žiť. Streda je vždy výnimočným besedovým dňom, a preto ŠŠR pozvala výnimočných hostí. Naše pozvanie prijali obľúbení moderátori, manželia Adela a Viktor Vinczeovci. Svojou spontánnosťou, otvorenosťou a humorom študentov veľmi zaujali.

      Predposledný deň besedového týždňa patril dvom dámam. Antónia Jurečková priblížila študentom možnosť štúdia v zahraničí a Ing. Lea Medveďová porozprávala zaujímavosti o exotike a živote v Peru. Obidve dámy nám poradili, ako sa dnes dá výhodne cestovať, že sa cestovania nemusíme obávať, a keď je možnosť, tak treba vyraziť do sveta.

      V piatok nás čakala posledná beseda. Do našej školy zavítal jej bývalý absolvent, vysokoškolský profesor Ing. Anton Osvald CSc.  Besedoval s nami o „hasičine“ a „drevarine“. Odovzdal nám svoje skúsenosti, porozprával aj niečo zo svojho života a tiež o svojej obrovskej zbierke obalov z  čokolád.

      Predsedníčka ŠŠR srdečne ďakuje všetkým hosťom za návštevu našej školy. Sme veľmi radi, že ste prijali naše pozvanie a mali sme možnosť stráviť s vami príjemný a inšpiratívny týždeň.

    • KOŽAZ
     • KOŽAZ

     • V rámci 5-dňového Kurzu ochrany života a zdravia sme opäť naplánovali túru na Ďumbier a Chopok, ale počasie nám neprialo.

      Vybrali sme si inú lokalitu, Sitno v Štiavnických vrchoch. Napriek vytrvalému dažďu nálada bola dobrá.