• Letný pohybový kurz - Donovaly
     • Letný pohybový kurz - Donovaly

     • ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE  LETNÉHO TURISTICKO–PLAVECKÉHO   KURZU

      PRE ŠTUDENTOV 2. ROČNÍKA POBYTOVOU FORMOU NA DONOVALOCH 

      V PENZIÓNE JAVORINA

      Termín: 2. 9. – 6. 9. 2019

      Počet účastníkov: 31 študentov z  II. A, B, C

      Vedúci kurzu: Mgr. Hranec Richard

      Pedagogický dozor: Mgr. Kvasnicová Alena, Mgr. Škrinár Miroslav

      Zabezpečenie služieb: zabezpečuje cestovná kancelária Čekan   mobil: 0905 610 168, 0905 409 372   

      Odchod: 9.00 hod. spred GĽŠ Zvolen 2. 9. 2019 (pondelok)

      Predpokladaný návrat:  15.00 hod. pred GĽŠ Zvolen 6. 9. 2019 (piatok)

      Stravovanie a ubytovanie: 2. 9. – 6. 9. 2019 štyri noci a plná penzia (suché obedy) na chate Javorina, začíname v pondelok večerou a končíme v piatok raňajkami plus suchý obed.

      Poistenie študentov: zabezpečí prof. Hranec

      Cieľ kurzu: Orientácia a adaptácia v prírodnom prostredí, ochrana človeka a prírody, bezpečnosť pohybu v prírode, spoznávanie prírodných lokalít Slovenska spojené s fyzickou záťažou. Zdokonaľovanie plaveckých zručností.  

      1. deň: 2. 9. 2019 – pondelok  GĽŠ Zvolen – obec Donovaly (ubytovanie na chate Javorina)

      • turistická trasa v trvaní 3 - 4 hodiny - chata Javorina - obec Donovaly - kopec Zvolen - Malý Zvolen - Nová Hoľa - chata Javorina
      • zabezpečená teplá večera – večerný program (opekanie, športové aktivity, beseda o ochrane prírody)

       2. deň: 3. 9. 2019 – utorok

           - turistická trasa v trvaní 5 - 6 hodín (Prosiecka a Kvačianska dolina v Chočských vrchoch)

           -  zabezpečené raňajky, suchý obed a teplá večera – večerný program, športové aktivity

      3. deň : 4. 9. 2019 – streda

      - plavecký výcvik v trvaní 3 - 4 hodiny

      - po návrate účelové cvičenie zamerané na prácu s mapou (topografia) a zdravotnú prípravu

      - zabezpečené raňajky, suchý obed a teplá večera – večerný program (opekanie, športové aktivity)

      4. deň : 5. 9. 2019 - štvrtok

      Odchod: z chaty o 7.00 hod. autobusom (zabezpečené raňajky a suchý obed)

      - turistická trasa v trvaní 5 - 7 hodín - Malá Fatra - Národná prírodná rezervácia Rozsutec

      - zabezpečené raňajky, suchý obed a teplá večera – večerný program (opekanie, športové aktivity)

      5. deň : 6. 9. 2019 – piatok

      Odchod: z chaty o 9.00 hod. (zabezpečené raňajky a suchý obed)

      • turistická trasa v trvaní 5 hodín  Donovaly – Šachtičky
      • predpokladaný príchod pred školu o 15.00 hod.

      Dôležité upozornenia pre študentov:

      • teplé náhradné turistické oblečenie, pršiplášť alebo nepremokavé bundy (nie dáždniky!!!)

      2 páry obuvi na turistiku  – nie tenisky, pyžamo, prezuvky na chatu, hygienické potreby,  

      plavky a uteráky, lieky ak nejaké pravidelne užívate, kartu poistenca, občiansky preukaz, môžete si priniesť  špekačky alebo iné potraviny na opekanie

      Kurz je pre všetkých študentov povinný a tí, ktorí sa ho nemôžu zúčastniť, doložia triednemu učiteľovi lekárske potvrdenie. V prípade ochorenia kontaktujte vedúceho kurzu na e-mailovej adrese richard.hranec@gymzv.sk

      Vypracoval: Mgr. Hranec Richard   

    • OZNAM PRE ŠTUDENTOV 2. ROČNÍKA
     • OZNAM PRE ŠTUDENTOV 2. ROČNÍKA

     • ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE LETNÉHO POHYBOVÉHO

      (TURISTICKO – ŠPORTOVÉHO) KURZU PRE ŠTUDENTOV

      DENNÁ DOCHÁDZKA

      Termín: 2. 9. – 6 .9. 2019

      Vedúci kurzu: Mgr. Lizoň Dušan

      Pedagogický dozor: Mgr. Lizoň Dušan, Ing. Valuška Ján

       

      l. deň: 2. 9. 2019 - pondelok

      Trasa: GĽŠ Zvolen - Stráže – Vyhliadka – Stráže – Tulská ul. Zvolen

      Zraz: 9.00 hod. – zadný vchod do školy (pri telocvični)

      Ukončenie: Tulská ul. Zvolen cca  11.30 hod.

       

      2. deň: 3. 9. 2019 - utorok

      Trasa:  GĽŠ Zvolen – Podborová - Baková jama – Nezábudková ul. Zvolen

      Zraz: 9.00 hod. – zadný vchod do školy (pri telocvični)

      Ukončenie: cca 12.00 hod. Nezábudková ul. Zvolen

       

      3. deň: 4. 9. 2019 - streda

      Trasa:  Zvolen osobná stanica – Nová Baňa (náučný chodník Zvonička) – Zvolen osob. st.

      Zraz: 6.40 hod.  Zvolen osobná stanica (vstupná hala - čakáreň pri predajni lístkov)

      Odchod: 7.00 hod.         R 832 Tajov    Zvolen – Nová Baňa

      Späť:     12.14 hod.        R 835 Tekov   Nová Baňa - Zvolen

      Ukončenie: cca 13.00 hod.  Zvolen

      Poznámka: Žiaci,  ktorí majú trvalé bydlisko v okresoch  Žiar nad Hronom a Žarnovica,  môžu nastúpiť a vystúpiť  na železničnej stanici Žiar nad Hronom, Žarnovica  po predložení občianskeho preukazu  a písomného súhlasu zákonného zástupcu.

       

      4. deň: 5. 9. 2019 - štvrtok

      Športový program -  volejbal, futbal, stolný tenis, tenis, speedbadminton, bedminton, basketbal  a iné pohybové  hry.

      Zraz: 9.00 hod. v telocvični GĽS Zvolen - miesto športových hier - športové priestory školy

      Ukončenie: cca 12.00 hod.

       

      5. deň: 6.9. 2019 – piatok

      Trasa: Zimný štadión Zvolen  – Pustý hrad – Pod dráhami

      Zraz: 9.00 hod. – pred zimným štadiónom

      Ukončenie: cca 12.00 hod.  Pod dráhami

      Vybavenie: turistické oblečenie a obuv, v prípade daždivého počasia pršiplášť  alebo nepremokavé bundy, zobrať so sebou suchú stravu, možnosť obeda v školskej jedálni (viď. miesto a čas ukončenia), vo štvrtok  športové oblečenie a obuv

      Trasy turistických vychádzok je možné prispôsobiť poveternostným podmienkam a zdatnosti žiakov.

      Kurz je pre všetkých študentov povinný. Tí, ktorí sa ho nemôžu zúčastniť vypracujú projekt o pridelenej téme. Absolvovanie kurzu je súčasťou klasifikácie z predmetu TSV (viď. Kritéria hodnotenia a klasifikácie na hodinách TSV“, ktoré sú uvedené na gymzv.edupage.org).

      Za neabsolvovanie kurzu alebo jeho časti je termín odovzdania vypracovanej a vytlačenej seminárnej práce v stanovenom rozsahu dňa 27. 9. 2019. Žiaci sa oboznámia s témami prác 9. 9. 2019 v kabinete TSV.

       

    • Letný pohybový kurz - plavecký výcvik
     • Letný pohybový kurz - plavecký výcvik

     • PLÁN ORGANIZAČNÉHO ZABEZPEČENIA  LETNÉHO PLAVECKÉHO VÝCVIKU 2019

      Vysielajúca škola: Gymnázium Ľ.Štúra vo Zvolene
      Názov akcie: Letný plavecko-poznávací kurz pre študentov GĽŠ ZVOLEN
      Miesto: Taliansko – Martinsicuro – kemp Duca Amedeo – mobilhome + Rím

      Termín: 30. 8. 2019 – 8. 9. 2019
      Počet študentov: 42  
      Vedúca kurzu: Mgr. I. SLANČÍKOVÁ
      Pedagogický dozor: Mgr. V. Bónová, Mgr. J. Mikovínyová, Mgr. D. Božik
      Zdravotník: MUDr. Ľ. Beňo
      Stravovanie: Zabezpečené CK  ADRIALAND 3x denne
      Ubytovanie:  Zabezpečené CK  ADRIALAND 7x v kempe  Duca Amedeo – mobilhome, Taliansko
      Doprava: zmluvná autobusová doprava CK  ADRIALAND
      Poistenie študentov: Komplexné cestovné poistenie UNION a poistenie proti insolventnosti CK
      Program a ciele kurzu :
      Cieľ kurzu: Orientácia a adaptácia v prímorskom prostredí, využitie prímorského prostredia na prevenciu zdravia, zdokonalenie plaveckých zručností v plaveckom bazéne aj v mori spojené s fyzickou záťažou. Dodržiavanie bezpečnosti pohybu pri vode.
      Spoznávanie prímorských lokalít Talianska, spoznávanie kultúrnych a historických pamiatok Ríma.

      Program:

      1. deň: 30. 8. 2019 – piatok 

      14.30 zraz účastníkov na vlakovej stanici vo Zvolene

      15.00 odchod účastníkov z vlakovej stanice vo Zvolene do Talianska cez Rakúsko
      Vedúci dňa: p. Slančíková

      2. deň: 31. 8. 2019 – sobota 

      07.00 príchod do letoviska
      08.00 vlastné individuálne raňajky
      09.00 osobné voľno
      11.00 ubytovanie
      12.00 vlastný individuálny obed
      13.00 odpočinok
      14.00 nástup na bazén, rozdelenie do plaveckých družstiev, rozplávanie
      16.00 plávanie v mori, slnenie, plážový volejbal, kondičné cvičenia na pláži
      18.00 večera
      19.00 večerný nástup
      20.00 prednáška o zdravotných rizikách pri mori 
      22.00 večierka
      Vedúci dňa: p.Božik

      3. deň: 1. 9. 2019 – nedeľa

      07.30 budíček
      08.00 raňajky
      09.00 plavecký výcvik na bazéne po družstvách s inštruktormi
      12.00 obed
      13.00 odpočinok
      14.00 plávanie v mori, slnenie, plážový volejbal, kondičné cvičenia na pláži
      18.00 večera

      19.00 večerný nástup
      20.00 prechádzka po prímorskej promenáde Martinsicuro  
      22.00 večierka
      Vedúci dňa: p. Bónová

      4. deň: 2. 9. 2019  – pondelok

      07.30 budíček
      08.00 raňajky
      09.00 plavecký výcvik na bazéne po družstvách s inštruktormi
      12.00 obed
      13.00 odpočinok
      14.00 plávanie v mori, slnenie, plážový volejbal, kondičné cvičenia na pláži

      18.00 večera
      19.00 večerný nástup
      20.00 prednáška o plaveckých štýloch
      22.00 večierka
      Vedúci dňa: p. Mikovínyová

      5. deň: 3. 9. 2019  – utorok

      07.30 budíček
      08.00 raňajky
      09.00 Účelové cvičenie pre študentov 2.ročníka – vychádzka po okolí
      14.00 obed
      15.00 odpočinok
      16.00 plávanie v mori, slnenie, plážový volejbal, kondičné cvičenia na pláži
      18.00 večera
      19.00 večerný nástup
      20.00 spoločenský večer
      22.00 večierka
      Vedúci dňa: p. Slančíková

      6. deň: 4. 9. 2019  – streda

      07.30 budíček
      08.00 raňajky
      09.00 plavecký výcvik na bazéne po družstvách s inštruktormi
      12.00 obed
      13.00 odpočinok
      14.00 plávanie v mori, slnenie, plážový volejbal, kondičné cvičenia na pláži
      18.00 večera
      19.00 návšteva historického centra mesta  
      22.00 večierka
      Vedúci dňa: p. Božik

      7. deň: 5. 9. 2019  - štvrtok

      05.00 budíček
      05.30 odchod autobusom na fakultatívny poznávací zájazd do Ríma so sprievodcom
      17.00 návrat z Ríma, pobyt na pláži
      18.00 večera
      19.00 osobné voľno  
      22.00 večierka
      Vedúci dňa: p. Bónová

      8. deň: 6. 9. 2019  - piatok

      07.30 budíček
      08.00 raňajky
      09.00 plavecký výcvik na bazéne po družstvách s inštruktormi
      12.00 obed
      13.00 odpočinok
      14.00 plávanie v mori, slnenie, plážový volejbal, kondičné cvičenia na pláži
      18.00 večera
      19.00 balenie osobnej batožiny

      20.00 upratovanie, príprava na odchod
      22.00 osobné voľno
      Vedúci dňa: p. Mokovínyová

       9. deň: 7. 9. 2019  - sobota

      07.30 budíček
      08.00 raňajky

      09.00 upratovanie, odubytovanie sa z mobilhomu
      11.00 vyhodnotenie plaveckého výcviku na bazéne
      13.00 vlastný individuálny obed
      14.00 plávanie v mori, slnenie, plážový volejbal, kondičné cvičenia na pláži
      16.00 osobné voľno

      17.00 odchod z kempu Duca Amedeo autobusom domov
      Vedúci dňa: p. Slančíková

      10. deň: 8. 9. 2019  - nedeľa

      08.00 orientačný čas príchodu na územie SR

      10.00 orientačný čas príchodu do Zvolena na vlakovú stanicu
      Vedúci dňa: p. Božik

      Povinné veci k výcviku:  Osobné doklady (OP, peniaze, cca 100€, mobil, prehlásenie o zdravotnom stave). Vhodné športové oblečenie dovedna v prípade teplého počasia, 1x chladného, 1x daždivého, vhodná obuv (1x sandále,1x šlapky,1x pevná letná obuv), 1x slušné oblečenie do Ríma a na večerné prechádzky po meste. Posteľné prádlo (plachta na posteľ, obliečka na vankúš, obliečka na  paplón v mobilhome, pyžamo), malý vankúšik a dečka na cestu  autobusom. Osobné hygienické potreby (repelent, biolit, toaletný papier, sprchovací šampón, zubná kefka, pasta, uterák, osuška do sprchy, krém, hrebeň, fén, štipce na prádlo), čistiace potreby na umývanie pohárov a príborov (utierka, špongia, saponát, 1x pre mobilhome).

      3x plavky(1x plavecké do bazéna, plavecká čiapka do bazéna, 2x do mora), krém na opaľovanie a po opaľovaní, slnečné okuliare, prikrývka hlavy chrániaca pred slnkom, osuška na pláž.

      Individuálne zobrať so sebou suchú stravu (30.8., 31.8., 7.9., 8.9.2019), nesladené nealkoholické nápoje. Ostatné dni je strava zabezpečená v kempe aj s pitným režimom. Zakázané je užívať akékoľvek nápoje a látky v rozpore so školským poriadkom. V súlade so školským poriadkom je nutné počas celého plaveckého výcviku dodržiavať program a riadiť sa pokynmi pedagógov. Program plaveckého výcviku je možné prispôsobiť a zmeniť podľa počasia a fyzických schopností študentov.

       

      Vypracovala: Mgr. Iveta Slančíková      

      Vo Zvolene 23.8.2019