• Deň jazykov 2019
     • Deň jazykov 2019

     • 26. september je dňom Európskych jazykov. Jeho cieľom je upozorniť verejnosť na dôležitosť štúdia cudzích  jazykov, ktoré sú nevyhnutné  pre poznanie kultúrnej rozmanitosti  Európy.

      Naši študenti boli na tento deň upozornení hneď pri vstupe do školy. Vyučujúci cudzích jazykov pripravili prezentačné panely všetkých cudzích jazykov, ktoré sa učia v  našej škole. Študenti 1. ročníka sa mohli zúčastniť na festivale cudzích jazykov LingvaFeste v Bratislave.

      Terciáni opustili  školské lavice a vydali sa za poznaním do Banskej Bystrice na návštevu Štátnej vedeckej knižnice. Po príchode do knižnice im pani knihovníčka porozprávala o histórii tejto budovy. Previedla ich po jednotlivých oddeleniach. Potom sa zúčastnili prezentácie p. Antónie Janečkovej o krajinách a mestách sveta, ktoré navštívila počas svojho štúdia. Prezentácia bola spojená s kvízom. Utvrdili sa v tom, že knižnica je dôležitým zdrojom informácií a štúdium cudzích jazykov a cestovanie nám rozširuje obzory.

      Študenti francúzskeho jazyka sa vybrali do Alliance Française v Banskej Bystrici, kde im riaditeľ Thomas Laurent predstavil všetky aktivity tento organizácie v našom regióne. Zároveň pre našich študentov pripravil konverzačné cvičenie na vyjadrenie názoru k aktuálnej problematike. Na podujatí sa zúčastnili aj dve lektorky francúzskeho jazyka z organizácie GREF, ktoré pôsobia na viacerých hodinách francúzskeho jazyka v našej škole.

      Nezabudli sme ani na ostatných študentov, ktorí zostali v škole. Vyučujúce cudzieho jazyka si pre nich pripravili zaujímavé aktivity počas hodín cudzieho jazyka.

      Všetkým študentom prajeme, aby sa cudzie jazyky učili s radosťou. Veď koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.

    • LingvaFest‘
     • LingvaFest‘

     •  V rámci Dňa európskych jazykov sa niektorí študenti našej školy vo štvrtok 26. 9. 2019 zúčastnili LingvaFestu‘ v Bratislave na Ekonomickej univerzite.

      Cieľom festivalu bolo predstaviť rôzne jazyky a národné kultúry, zvýšiť záujem o štúdium cudzích jazykov, ukázať efektívne spôsoby a nové metódy výučby jazykov. Študenti si mohli vybrať z množstva ponúkaných aktivít, ktoré motivujú k učeniu cudzích jazykov. Boli to prednášky, workshop, rýchlokurz, koncert  a  výstavné stánky cudzojazyčných vystavovateľov, ktorí si prichystali rôzne info-materiály, súťaže, hry či tombolu.

      Na záver študenti navštívili Univerzitu Komenského, kde sa môžu po ukončení štúdia v gymnáziu prihlásiť na štúdium  cudzích jazykov.

    • Divadelné predstavenie Vojna a mier
     • Divadelné predstavenie Vojna a mier

     • 24. 9. 2019 študenti našej školy absolvovali návštevu divadelného predstavenia Vojna a mier podľa románovej predlohy ruského spisovateľa L. N. Tolstého  v SND v Bratislave. Scenárista  Juraj Kuchárek  získal za toto predstavenie cenu Dosky 2018 v kategórii Najlepšia scénografia a kostymérka Marija Havran  cenu za Najlepší kostým. Režisér Marián Amsler obsadil do hlavných úloh členov činohry SND, no dal priestor aj mladým začínajúcim hercom.

      Študenti boli spokojní, veľmi sa im páčilo nové  moderné spracovanie klasického historického románu ruskej literatúry. Obdivovali herecké výkony Roberta Rotha, Jána Koleníka, Milana Ondríka, Richarda Stankeho, Dušana Jamricha, Dominiky Kavaschovej a iných, ktorí kvalitne stvárnili príbeh L. N. Tolstého. Vojna a mier je svojím spôsobom univerzum. „Lebo čo iné sú dejiny, ak nie striedanie vojny a mieru, a na čo iné prichádza ľudstvo po strašidelných bitkách a bojoch, na ktoré sa pôvodne tešilo s vierou, že všetko vyriešia? Lebo čo iné sú naše privátne životy, ak nie hľadanie šťastia v láske, ktoré má toľko romantických a dramatických peripetií?

      A čo iné je náš údel, ak nie pochopiť zmysel svojho poslania na svete a zároveň zniesť vedomie, že sme tak úzko prepojení s veľkými dejinami, ktoré naše cesty často neúprosne ovplyvňujú a vytyčujú.“ (D. Abrahámová)

    • Škola, ktorá nestarne
     • Škola, ktorá nestarne

     • Tóny známej skladby Memory z muzikálu Cats a emotívny text z pera našej kolegyne Márie Slovákovej otvorili vo štvrtok 19. 9. 2019 vernisáž výstavy fotografií Škola, ktorá nestarne v priestoroch Starej radnice vo Zvolene.

      Výstava vznikla pri príležitosti 100. výročia založenia zvolenského gymnázia. Pomôže vám oživiť spomienky, či už tie dávno minulé, alebo tie, ktoré máte ešte čerstvo v pamäti. Spojili sme minulosť s prítomnosťou, aby ste videli portréty všetkých riaditeľov, ktorí stáli vo vedení nášho gymnázia, učiteľov, ktorí v škole učili, ale aj tých, ktorí v gymnáziu učia dnes. Výstava ponúka neopakovateľné zábery z rôznych aktivít a podujatí našej školy. Medzi fotografiami nájdete historickú budovu, v ktorej sídlilo gymnázium kedysi, ale aj modernú budovu, v ktorej sa žiaci učia v prítomnosti. V kontraste čiernobielych a farebných fotografií objavíte, čo spája i vzďaľuje históriu so súčasnosťou.

      Na vernisáži sa návštevníkom prihovorila riaditeľka školy RNDr. Ivetta Vidová, ktorá stručne priblížila históriu gymnázia, jeho významné medzníky a osobnosti, ktoré boli v jej vedení. Pozvanie prijala aj primátorka mesta Zvolen Ing. Lenka Balkovičová, ktorej manžel a obidve deti sú absolventi práve nášho gymnázia. Zaskočený neostal ani RNDr. Jozef Bily, ktorý bol riaditeľom Gymnázia Ľudovíta Štúra v rokoch 1990 – 2007. Po výzve súčasnou riaditeľkou školy, so šarmom a vtipom jemu vlastným, milými slovami rozveselil všetkých prítomných.

      Veríme, že na našu výstavu si nájde cestu mnoho ľudí, pre ktorých bude zaujímavým exkurzom do života Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene.

    • Absolventi sa vracajú
     • Absolventi sa vracajú

     • V prvej polovici septembra  sa študenti VŠ  do svojich budúcich Alma Mater ešte len chystajú nastúpiť.

      Využili sme tento čas a v rámci osláv 100. výročia založenia školy sme pripravili sériu besied pod názvom Absolventi sa vracajú. Besedy boli určené pre študentov voliteľných predmetov SPG a SEN, ktorí mali jedinečnú možnosť stretnúť sa s našimi bývalými žiakmi študujúcimi informatické obory na vysokých školách.

      Medzi našich žiakov  postupne zavítali  Adam Považanec, študent 3. ročníka FI MUNI Brno,  Bc. Filip Klembara, študent 5. ročníka FIT VUT Brno a Lukáš Mišaga, študent 3. ročníka FIIT STU Bratislava.

      Každý z nich vysvetlil spôsob, možnosti, prednosti a  náročnosť štúdia na jeho fakulte.

      Z  úst absolventov opakovane zaznievala výzva k pracovitosti, schopnosti racionálne zvoliť svoj time managment a k systematickej príprave v rámci štúdia.

      Nezodpovedané nezostali ani otázky o ubytovaní, stravovaní, trávení voľného času alebo práci popri štúdiu na VŠ. Nechýbali otázky o možnostiach prijatia,  náročnosti predmetov v prvom ročníku, o pripravenosti našich žiakov na štúdium informatiky.

      Veríme, že jednotlivé besedy pomohli našim žiakom pri voľbe  správnej vysokej školy a rady, ktoré od našich absolventov dostali, využijú vo svoj prospech.

    • Workshop „Varíme po francúzsky“
     • Workshop „Varíme po francúzsky“

     • Myslíte si, že v škole sa len vzdeláva? V našom gymnáziu to vôbec nie je tak.

      Žiaci 4.B triedy, milovníci dobrého jedla, a hlavne francúzštiny, o tom vedia viac.  Dňa 16.septembra 2019 si vyučovanie spríjemnili varením tradičných francúzskych jedál pod vedením pána Thomas Laurent, riaditeľa Alliance Française v Banskej Bystrici, a vynikajúceho francúzskeho kuchára François Bouillet. Našich  štvrtákov ohúrili zaujímavými francúzskymi receptami. Študenti sa rýchlo zhostili úloh a keď každý priložil ruku k dielu, pripravili výbornú nátierku tapenade z čiernych a zelených olív. Ako hlavné jedlo sa podávali slané palacinky – les galettes, plnené špenátom a kozím syrom. Jedlá sa študentom podarilo pripraviť veľmi dobre, čo potvrdil aj šéfkuchár François Bouillet.

      Je milé a príjemné skonštatovať, že ďalšia akcia spojená s obľúbenou francúzštinou dopadla na výbornú.

    • Rozbehni sa! A zostaň v kraji....
     • Rozbehni sa! A zostaň v kraji....

     • Dňa 16. 9. 2019 sa na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja uskutočnila prezentácia najzaujímavejších nápadov pilotného ročníka  programu Rozbehni sa! A zostaň v kraji...., do ktorého sa zapojilo viac ako 800 mladých ľudí z 38 škôl.

       Cieľom programu je inšpirovať mladých ľudí k podnikaniu a podporiť ich pri realizácii ich podnikateľských zámerov. Mentori a garant projektu Juraj Kováč vybrali 18 nápadov, ktoré zaradili do tzv. „podnikateľského inkubátora“ a spomedzi nich bolo vybratých 6 najúspešnejších(napr. výroba exkluzívneho dreveného bicykla, kreatívnej sady pre deti, ekoprogramu pre obce, výroby 100% ovocných džemov či antibakteriálnej sady...).

      Jedným z nich bol aj podnikateľský zámer Mateja Kuku, študenta 4. C triedy nášho gymnázia, návrh revitalizácie priestoru a komunitného sadenia stromov. Matej sa zapojil do projektu počas prázdnin a v relatívne krátkom čase dokázal spracovať zaujímavý podnikateľský zámer a prostredníctvom webovej stránky otestovať jeho životaschopnosť. Porota posudzovala hlavne realizačnú stránku projektov a vybrala nakoniec 2, pri ktorých už ich autori mali aj prototypy (drevený bicykel a kreatívna sada pre deti). Víťazom však boli všetky projekty, ktoré sa dostali do užšieho finále a veríme, že skúsenosti, ktoré aj Matej získal, ho posunú ďalej v jeho profesionálnom raste.

      Tešíme sa, že Matej šíri dobré meno GĽŠ vo Zvolene.

    • Letný pohybový kurz
     • Letný pohybový kurz

     • V dňoch 2. - 6. septembra 2019 absolvovalo 30 študentov 2. ročníka letný pohybový kurz so zameraním na turistiku a plávanie.

      Cieľom kurzu bolo navštíviť a spoznať známe a  zaujímavé turistické lokality vo Veľkej Fatre, Chočských vrchoch a Malej Fatre.

      Jeden relaxačný deň strávili naši študenti v Aquaparku Bešeňová.

    • Triedne schôdze RRZ
     • Triedne schôdze RRZ

     • Triedne schôdze Rady rodičovských združení (RRZ)

                    sa uskutočnia v utorok 17. 9. 2019

       

          Harmonogram

         16. 30 – 17. 00 hod. 

            spoločné stretnutie rodičov 1. ročníka a prímy v školskej jedálni

         17. 00 hod.                 

             triedne schôdze RRZ

                      

                 Program spoločného stretnutia 1. ročníka a prímy

      1. Predstavenie vedenia školy, triednych učiteľov 1. ročníka a prímy
      2. Harmonogram plánovaných podujatí a akcií 
      3. Plánované kurzy, informácie o učebniciach
      4. Informácie k 100. výročiu založenia Gymnázia vo Zvolene
      5. Informácie predsedu RRZ       
    • Pozvánka
     • Pozvánka

     • Pozývame Vás na výstavu fotografií, ktorá sa uskutoční v priestoroch zvolenskej Starej radnice v dňoch 19. 9. až 31. 10. 2019.

    • Letný plavecký kurz
     • Letný plavecký kurz

     • Plavecký výcvik, ktorý je súčasťou letného pohybového kurzu, študenti druhého ročníka absolvovali v dňoch od 30. 8.  do 8. 9. 2019 v talianskom letovisku Martinsicuro na Palmovej riviére.

      Študenti boli ubytovaní v príjemných mobilhomoch v bezprostrednej blízkosti pláže aj plaveckého bazéna. Počas kurzu sa študenti adaptovali a orientovali v prímorskom prostredí, využívali toto prostredie na prevenciu zdravia, zdokonalenie plaveckých zručností , v záchrane topiaceho sa, v skokoch do vody a v akvabelách v bazéne aj v mori. Program bol  náročný, spojený s fyzickou záťažou. V mori plávali po skalné vlnolamy a bóju, na pláži mali každý deň rannú aerobickú rozcvičku, hrali volejbal, posilňovali a slnili sa. Večer sa poprechádzali po uličkách Martinsicuro, zatancovali si na kempingovej diskotéke, ochutnali pravú taliansku zmrzlinu a jedlá talianskej kuchyne. Počas fakultatívneho výletu navštívili najznámejšie historické pamiatky večného mesta Ríma - Koloseum, Fórum Romanum, Panteón, Vatikán, Španielske schody, Fontánu di Trevi, Námestie troch riek – Piazza Navona a iné. Niektorí navštívili lisovňu olivového oleja s ochutnávkou a videli výrobu originálnych talianskych čipiek.

      Všetci študenti boli očarení krásou Talianska, jeho koloritom a atmosférou. Domov sa vrátili oddýchnutí a spokojní.