• Cudzojazyčný humanitárny projekt
     • Cudzojazyčný humanitárny projekt

     • Veľvyslanectvo RF v Slovenskej republike a Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave pri príležitosti 75. výročia konca II. svetovej vojny ponúklo našim študentom ruského jazyka z III.C, IV.C a IV.D triedy možnosť zapojiť sa do kultúrno – humanitárneho projektu Ruskej federácie pre spísanie zoznamu mien vojakov a dôstojníkov Červenej armády, ktorí sú pochovaní na Ústrednom vojenskom cintoríne vo Zvolene.

      Začiatkom októbra počas hodín ruského jazyka, ale aj v mimo vyučovacom čase študenti preložili z ruskej azbuky do latinky asi 400 mien padlých vojakov. Preložili krstné mená, otcovské mená, priezviská, miesto (obec), kde padli pri oslobodzovacích bojoch našej krajiny, a tiež ich vojenské hodnosti.

      Do projektu sa zapojilo 12 študentov GĽŠ. Za spoluprácu všetkým veľmi pekne ďakujeme.

    • Oznam
     • Oznam

     • V zmysle vyhlásenia ministra školstva od 12. októbra 2020 stredné školy prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania (žiaci nebudú chodiť do školy).

      Nižšie ročníky osemročného štúdia (príma – kvarta) sa učia naďalej prezenčne podľa platného rozvrhu.

      O spôsobe dištančného vzdelávanie Vás budeme informovať 12. októbra 2020.

    • Letný pohybový kurz – denná dochádzka
     • Letný pohybový kurz – denná dochádzka

     • Počas druhého septembrového týždňa,  od 7.  do 11. 9. 2020, skupina  študentov druhého ročníka absolvovala päť zaujímavých turistických vychádzok. Krásne jesenné počasie  umocnilo pekné zážitky prežité počas absolvovaných kilometrov v nádhernej slovenskej prírode v okolí Zvolena. Študenti prešli postupne každý deň asi 15 kilometrov po lese, lúkach a turistických trasách v lokalitách: Baková jama, Stráže nad Zvolenom, Pustý hrad, okolie sútoku Slatiny a Hrona, ale aj  po náučnom chodníku Slatinka.

      V stredu sa vlakom prepravili do Novej Bane a tam absolvovali túru na Vyhliadku nad mestom s botanickou záhradou a novou drevenou vyhliadkovou vežou. Všetkých výhľad očaril. Vychádzka aj cesta vlakom  ubehli rýchlo, v  dobrej nálade a príjemnej atmosfére so spolužiakmi.