• Vážení rodičia, milí žiaci!
     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      • Od 17. 5. 2021 začína prezenčné vyučovanie pre všetky ročníky školy.
      • Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu, ktorý bol platný pred odchodom na dištančné vzdelávanie.
      • Pred nástupom do školy a vždy po prerušení vyučovania na viac ako tri dni predkladá zákonný zástupca žiaka (Príloha č.8) alebo plnoletý žiak (príloha č.10) Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredníctvom EduPage.
      • V priestoroch školy sú žiaci povinní mať prekryté dýchacie cesty (nos aj ústa).
      • Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
      • Žiaci, ktorí chodia na obedy, si obed prihlasujú obvyklým spôsobom.
      • Informácie o ďalšom postupe pri organizácii vyučovania budeme zverejňovať priebežne podľa aktuálnej situácie.

      Tešíme sa na stretnutie so všetkými žiakmi!

      Riaditeľka školy

    • Rozlúčka so žiakmi 4. ročníka
     • Rozlúčka so žiakmi 4. ročníka

     • Máj už tradične patrí v našej škole maturantom. Rozlúčka so žiakmi 4. ročníka sa aj tento rok, podobne ako vlani, konala pod „krídlami“ epidemiologických opatrení. Po jednotlivých triedach štvrtáci schádzali spolu s triednymi učiteľmi po schodoch školy s maturitnými tablami, kde nachvíľu „zapózovali pozornému oku fotoaparátu“, aby na nich  ostala v škole nezabudnuteľná pamiatka.

      Rozlúčkový akt sa konal v slávnostne vyzdobených priestoroch školskej jedálne. V úvode sa im milo a srdečne prihovorili riaditeľka školy a zástupca z radov rodičov. Najlepší žiaci z tried si prebrali z rúk vedenia školy mimoriadne ocenenia za prospech, správanie, prácu v triednom kolektíve a reprezentáciu školy v rôznych súťažiach.

      V závere slávnosti odzneli prejavy z úst absolventov školy, v ktorých okrem nostalgických spomienok a  poďakovania učiteľom odzneli slová: „ Pripravovali ste nás na prvé veľké skúšky, ktoré nás v živote čakajú. Aj napriek tomu, že sme nezažili ozajstnú maturitnú skúšku, veríme, že snaha našich učiteľov dobre nás na ňu pripraviť, a vedomosti, ktoré do nás vštepili, v ďalšom živote využijeme a naše kroky budú korunované úspechom. Dnes tu stojíme, už nie ako deti, ale ako dospelí ľudia a lúčime sa so zážitkami, ktoré sme získali práve v našom gymnáziu. Veríme, že spomienky  na strednú školu sú v nás hlboko zakorenené a nikdy sa nestratia."

        

    • Poďakovanie
     • Poďakovanie

     • Od čias starých Grékov platí  súlad duševnej a telesnej krásy. Udržať rovnováhu medzi nimi  pomáha pravidelná fyzická aktivita. Jednou z možností je aj športovanie.

      Športový areál GĽŠ vo Zvolene ponúka nielen našim študentom, ale aj širokej verejnosti možnosť zašportovať si a udržiavať sa v dobrej telesnej kondícii.

      V nedávnej minulosti pribudol na ihrisku nový basketbalový kôš, ktorý daroval škole Rotary club Zvolen. Zvolenské gymnázium úprimne ďakuje za tento dar, ktorý bude slúžiť študentom školy a tiež ďalším športujúcim Zvolenčanom.