• Opäť sme zachránili všetkých zranených!
     • Opäť sme zachránili všetkých zranených!

     • Na Námestí SNP vo Zvolene sa 7. mája 2019 konala regionálna súťaž Družstiev prvej pomoci (DPP) stredných škôl. Na podujatí sa zúčastnili aj 25 záchranári z našej školy, ktorí vytvorili 4 tímy. Súťaž prebiehala na stanovištiach rozmiestených v okolí námestia. Na každom stanovišti mali záchranári poskytovať prvú pomoc pri rôznych poraneniach a na jednom si preverili aj teoretické znalosti z histórie ČK a SČK.

      V silnej konkurencii obsadilo 1. miesto DPP s kapitánkou Adrianou Kuchárikovou a členmi Michalom Kretom, Ninou Bortelovou, Kamilou Bienskou, Bronislavou Balkovou a Simonou Výbohovou.

      DPP s kapitánom Marekom Výbohom a členmi Luciou Krahulcovou, Karolínou Klavcovou, Dominikou Kružíkovou, Maximom Olekšákom a Alexandrou Poliačikovou obsadilo krásne 2. miesto.

      3. miesto zaslúžene pri svojej premiére získalo DPP z tercie a zo sekundy na čele s kapitánkou Emou Chamulovou a členmi Ninou Weisovou, Zojou Ivanovou, Radkou Bulíkovou, Wandou Kamoďovou, Dianou Melounovou a Michaelou Lisou.

      DPP s kapitánom Jozefom Podmanickým a členmi Miriamou Bilčíkovou, Róbertou Berkyovou, Adelou Prokešovou, Hanou Mytyzekovou a Viviánou Hamaríkovou obsadilo 4. miesto.

      Všetkým víťazom aj zúčastneným srdečne gratulujeme a ďakujeme, že svoj voľný čas využívajú na zlepšovanie svojich schopností pri záchrane toho najcennejšieho, ľudského života.

    • GAUDEAMUS IGITUR 9. – 10. máj 2019
     • GAUDEAMUS IGITUR 9. – 10. máj 2019

     •  

      Názov veľkého športového podujatia, ktoré sa konalo v Trnave za účasti 1151 športovcov zo všetkých krajov. Na školských majstrovstvách Slovenska súťažili dievčatá aj chlapci v atletike, basketbale, volejbale, hádzanej, futbale a v silovom päťboji.

      Na slávnostnom otvorení tejto celoštátnej olympiády sa zúčastnili aj bývalí olympionici a reprezentanti, napr. majsterka športu pani Eva Murková – v atletike, Ján Zachara – olympijský víťaz 1952 v boxe, Katarína Ráczová-Lokšová – trojnásobná olympionička v šerme. Dievčatá našej školy pod vedením p. Kvasnicovej reprezentovali Banskobystrický kraj vo volejbale a a umiestnili sa na 8 mieste. Srdečne im gratulujeme. Touto cestou chceme poďakovať našim maturantkám Deniske Lukáčovej, Miške Mattovej a Martinke Mühlbergerovej za vzornú reprezentáciu školy  počas 4 rokov.  

      Dievčatá sa zaslúžili o to, že sme trikrát za sebou boli  na majstrovstvách Slovenska a dosiahli sme pekné umiestnenia.

    • Olympiáda vo francúzskom jazyku
     • Olympiáda vo francúzskom jazyku

     • Dňa 10. mája 2019 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo Olympiády vo francúzskom jazyku. Našu školu reprezentovala Emília Buchová, víťazka krajského kola. Všetkých súťažiacich čakali náročné úlohy z čítania a počúvania s porozumením, rôzne cvičenia gramatických či lexikálnych štruktúr, a samozrejme, písomný a ústny prejav. Emília Buchová z triedy Tercia A súťažila v kategórii 1B a získala krásne tretie miesto.

      Srdečne jej gratulujeme a prajeme ešte veľa radosti a úspechov z francúzskeho jazyka.

    • Exkurzia po južnom Anglicku
     • Exkurzia po južnom Anglicku

     • V dňoch 29. 4.  -  4. 5. 2019  sa  študenti  našej školy zúčastnili exkurzie po južnom Anglicku. Bola to pre nich jedinečná možnosť vidieť malebné anglické prímorské mestá, mnoho prírodných zaujímavostí, kultúrnych atrakcií, historických pamiatok  a tiež hlavné mesto Veľkej Británie Londýn.

      Po šiestich dňoch sa vrátili naplnení  novými zážitkami a cestovateľskými skúsenosťami, ako môžete vidieť na fotografiách.

    • Lesnícky deň
     • Lesnícky deň

     • Žiaci triedy Prímy A sa dňa 9. 5. 2019 zúčastnili podujatia „Lesnícky deň“. Podujatie organizuje Stredná odborná škola lesnícka v Banskej Štiavnici pri príležitosti celoslovenského projektu Lesnícke dni, ktoré nadväzujú na tradíciu apríla – Mesiaca lesov. Tento rok sa konal 13. ročník tohto podujatia.

      Pre žiakov bol pripravený bohatý program, počas ktorého sa dozvedeli veľa zaujímavostí o tom, ako sa vytvárajú mapy terénu, ako sa meria strom, objem jeho kmeňa, hádali zvuky zvierat. Nachvíľu sa z nich stali „poľovníci“, ktorí laserovou puškou lovia diviaky, rybári, ktorí zápasia s rybou na udici. Mohli vidieť slávnostné otvorenie a ukončenie lovu, vyskúšali si trúbiť na lesných rohoch a mnohé iné zaujímavosti.

      Hravou a interaktívnou formou si žiaci overili to, čo už vedia, a dozvedeli sa veľa nových a zaujímavých informácií, ktoré ich určite obohatili.

    • Sládkovičova Radvaň 2019
     • Sládkovičova Radvaň 2019

     • Krajská prehliadka v prednese umeleckého slova nesie názov po jednom z najvýznamnejších predstaviteľov romantickej literatúry – Andrejovi Sládkovičovi. 6. – 10. mája 2019 sa Sládkovičova Radvaň konala v Banskej Bystrici už po šesťdesiatykrát. Našu školu reprezentovala v prednese prózy v IV. kategórii Katarína Laučíková z III.E. V silnej konkurencii výborných recitátorov z celého kraja získala 3. miesto. Katke srdečne blahoželáme a tešíme sa z jej úspechu.

    • Záverečná...
     • Záverečná...

     • V piatok 10. mája 2019 sme sa v priestoroch školy rozlúčili so žiakmi štvrtých ročníkov. Rozlúčka, ktorá neodmysliteľne patrí v kalendári k májovým dňom.  Štyri roky spoločne prežité v gymnaziálnych laviciach. Štyri roky učenia sa, získavania nových vedomostí,  ale aj spoločného smiechu, zážitkov, nových priateľstiev. Tak, ako k životu patrí začiatok a koniec, patria k nemu aj stretnutia a rozlúčky. Tá piatková bola slávnostná, zneli tóny vážnej hudby a v príhovoroch odznelo mnoho krásnych a múdrych slov. Ocenení boli najlepší študenti za výborné študijné výsledky, rôzne aktivity a  reprezentáciu školy.


      Emócie vyvrcholili počas piesne Záverečná, ktorú si štvrtáci zaspievali spolu s mladšími spolužiakmi. V nejednom oku sa zaleskla aj drobná slza. Potom si  už len  symbolicky poslednýkrát všetci zazvonili na zvonci vo vestibule školy. O týždeň sa nachvíľu do školy vrátia, aby vykonali maturitnú skúšku a potom sa vydajú na cestu do „veľkého života“.

    • Just Travelous!
     • Just Travelous!

     • Cestovanie, spoznávanie iných krajín, ich prírodných krás, tradícií a životného štýlu obyvateľov bolo vždy prirodzenou túžbou mladých ľudí. Dnes, v rýchlej dobe IKT, sa stáva čoraz jednoduchším túto túžbu napĺňať. Každý si môže vybrať atraktívne destinácie, využiť cenovo dostupné formy ubytovania či dopravy.

      Naši študenti tiež radi využívajú ponúkané možnosti a s nadšením sa vydávajú na cesty. Mnohí pri tom zbierajú zážitky a skúsenosti, o ktoré sa radi podelia a motivujú tak ďalších vydať sa za dobrodružstvom a poznaním. Štyria z nich - Andrej Nagy (III.B), Hanka Sujová (I.A), Braňo Jančovič (II.C) a Martin Nôta (II.D) nám porozprávali o krajinách, ktoré navštívili, v rámci podujatia „Just Travelous!“. Poslucháči mali možnosť  vypočuť si ich zážitky a pozrieť fotky z krajín, ako sú Švédsko, Nórsko, Južná Kórea či štát Florida.

      Celé podujatie, ktoré moderovala Lenka Puškárová (II.D), sa realizovalo v anglickom jazyku. Veríme, že prezentácie sa divákom páčili, boli pre nich inšpiráciou a podobné stretnutie prežijeme aj o rok.

      Milí študenti, vezmite ruksaky a ...be just travelous!

    • Súťaž v rétorike
     • Súťaž v rétorike

     • Mesto Zvolen a MŠVVaŠ  SR v roku 2019 vyhlásili už XXXIII.ročník  celoslovenskej súťaže v rétorike Štúrov Zvolen. Do náročnej súťaže v prednese ústneho prejavu sa každoročne  zapájajú aj študenti našej školy. Tešíme sa, že počet súťažiacich postupne narastá.  Súťaž potvrdzuje, že rečníkom sa človek nemusí narodiť, ale môže sa ním postupne stať. Vyžaduje si to cielenú prácu na svojom ústnom prejave.

      V komornom prostredí školskej knižnice sa dňa 21. 3. 2019 uskutočnilo školské kolo súťaže v rétorike. Svoj rečnícky prejav tu predniesli v troch kategóriách 13 súťažiaci. Víťazi školského kola – Marcela Pacolová (PRA) a J. Markech (SEA) v I. a II. kategórii postúpili do okresného kola . V okresnom kole uspel J. Markech, ktorý následne v regionálnom kole získal v silnej konkurencii 3. miesto.  V III. kategórii A. Bialiková (III.A) postúpila priamo do regionálneho kola, kde sa umiestnila na 2. mieste.

      Všetkým študentom ďakujeme, že nachádzajú v sebe odvahu zapojiť sa do súťaže v rétorike a oceneným ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.
       

    • Poznávací zájazd do Moskvy
     • Poznávací zájazd do Moskvy

     • 22 študentov našej školy od 29. apríla do 3.mája  2019 navštívilo najväčšie európske mesto, Moskvu. Zažili atmosféru Červeného námestia, Kremeľských veží,  Chrámu Vasilija Blaženého, Chrámu Krista Spasiteľa a známej Treťjakovskej galérie.

      Porovnali dnešné nákupné centrá s presláveným GUMOM, obdivovali Štátnu univerzitu Lomonosova, olympijský štadión Lužniky, televíznu vežu Ostankino, výstavisko VDNCH, parkový komplex Caricyno  či pešiu zónu Arbat. Plavba výletnou loďou po rieke Moskve im ponúkla príjemný oddych po namáhavých nachodených kilometroch od jednej známej dominanty Moskvy k ďalšej.  Zaujal ich Baľšoj teátr, socha a dom A. S. Puškina,  no hlavne moskovské metro s 13 podzemnými líniami a 1 nadzemnou líniou. Historická časť mesta sa nenápadne striedala s najmodernejšími biznis centrami, mrakodrapmi a zábavnými  zónami.

      Všade panovala príjemná atmosféra a čistota. Študenti ochutnali aj typické ruské jedlá v domácich reštauráciách Mu Mu a Grabli. Krásne zážitky z prežitého týždňa umocnilo aj výborné počasie.

    • Voľby do Európskeho parlamentu
     • Voľby do Európskeho parlamentu

     • Pri príležitosti blížiacich sa volieb do Európskeho parlamentu sa v našej škole 29. 4. 2019 uskutočnil workshop  pre študentov 3. ročníka s ambasádormi z tímu Pre stredoškolákov.

      Okrem problematiky volieb zazneli aj témy: migranti, NATO, voľby, Európska únia, inštitúcie Európskej únie.

      Formou aktivít a diskusie  mali študenti možnosť vyjadriť svoj názor k diskutovaným témam, preukázať poznatky z jednotlivých oblastí  a pýtať sa na problémy, ktoré ich zaujímajú. V závere workshopu zaznelo niekoľko odporúčaní: prečo ísť voliť,  prečo nestačí len kritizovať, dôležitý je každý hlas, každý názor.

    • Družstvá prvej pomoci v akcii
     • Družstvá prvej pomoci v akcii

     • V tomto roku sa v našej škole opäť konala celoškolská súťaž Družstiev prvej pomoci. Usporiadať takúto veľkú akciu sa nám podarilo vďaka veľkému počtu členov zdravotníckeho krúžku, ktorý sa rozrastá, čo nás veľmi teší. Dňa 25. 4. 2019 si mladí zdravotníci overovali schopnosť ošetriť mnohé zranenia a zažili tak na vlastnej koži  adrenalín, ktorý záchrana života prináša.

      Svoje doterajšie zručnosti a vedomosti si účastníci súťaže mohli vyskúšať na 4 stanovištiach, kde ich napríklad čakali  simulované namaskované zlomeniny a masívne krvácania.  Museli vedieť reagovať aj pri náhlych stavoch, ako sú infarkt a hyperventilácia, a poskytovali aj prvú pomoc pri duševne chorých pacientoch. Zručnosti si testovali aj na stanovišti KPR. Do zápolení sa zapojilo 37 študentov, ktorí v tento deň „hrali“ zraneného alebo zraneného ošetrovali. Veľmi dôležitú úlohu zohrali maskérky, ktoré veľmi autenticky namaskovali jednotlivé poranenia.

      Na rozhodcovských postoch sme privítali aj našich bývalých zdravotníkov, študentky Romanku Klavcovú a Terezku Blažekovú. Vďaka pani profesorke Bónovej a študentom Adriane Kuchárikovej, Michalovi Kretovi a Lucii Krahulcovej, ktorí celú súťaž spoločne pripravili, sme si opäť uvedomili, aké cenné je vedieť podať prvú pomoc a zachrániť ľudský život.

       

    • Krajské kolo v atletike
     • Krajské kolo v atletike

     • Dňa 30. 4. 2019 sa v Banskej Bystrici na atletickom štadióne Štiavničky konalo krajské kolo v atletike žiakov a žiačok stredných škôl. Súťažili sme v nasledujúcich disciplínach: beh na 100 m, 1500 m, 3000 m, skok do diaľky a vrhačské disciplíny.

      Blahoželáme všetkým žiakom k úspechom a ďakujeme za reprezentáciu školy.

      Výsledky:
      Priezvisko Meno       Trieda    Disciplína    Výkon         Umiestnenie
      Mattová Michaela      IV.C       diaľka         494 cm        2. miesto
      Mattová Michaela      IV.C       100 m         13,03 s        2. miesto
      Fiťmová Dominika     III.D        guľa           10,98 m        2. miesto
      Fiťmová Dominika     III.D        disk            28,45 m        2. miesto
      Fiťmová Dominika     III.D        oštep         29,21 m         3. miesto
      Liptáková Miroslava  III.D        1500 m      5:19,42 min   2. miesto

       

    • Tulák Chaplin
     • Tulák Chaplin

     • Sekundáni a terciáni 26. apríla prežili v Slovenskom národnom divadle počas baletného predstavenia Tulák Chaplin nevšedný  umelecký zážitok.

       Balet SND uvádza spolu s medzinárodným tímom tvorcov nové pôvodné dielo o legende čiernobieleho plátna a jednej z najvýznamnejších umeleckých osobností 20. storočia Charliem Chaplinovi. Rodák z Londýna svoju kariéru rozvinul v USA a zaraďuje sa k najvýznamnejším komikom, hercom, režisérom a autorom scenárov svetovej kinematografie. Charlie Chaplin sa dodnes v mysliach divákov spája s nezabudnuteľným milým tulákom s paličkou, v úzkom saku a priveľkých topánkach. Tanečnú podobu tohto filmového i ľudského génia pripravil vo svetovej premiére na jar 2019 práve baletný súbor SND.

    • Pozvánka
     • Pozvánka

     • Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene Vás srdečne pozýva  na 9. Študentskú vedeckú konferenciu, ktorá sa uskutoční  dňa 30. apríla 2019 o 9.00 hod. v jedálni školy.

      Program:

      8.55 – 9.00          Otvorenie a príhovor

      9.00 – 9.15          Dominik Sarvaš IV.A

      9.20 – 9.35          Viliam Glézl II.A, Denis Vavrek II.D

      9.40 – 9.55          Jákob Rolík IV.A

      10.00 – 10.10     Prestávka

      10.10 – 10.25     Tomáš Jablonský II.A

      10.30 – 11.00     prof. Ing. Jozef Štefko, CSc.

      11.00 – 11.30     Diskusia a záver

    • Na kolesách proti rakovine
     • Na kolesách proti rakovine

     • Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene Vás pozýva na 5. ročník charitatívnej akcie Na kolesách proti rakovine, ktorá sa uskutoční od 9.00 hod. vo štvrtok 16. mája 2019.

      Program:

      • Vystúpenie majstra sveta v cyklotriale Jána Kočiša
      • Symbolická jazda na kolesách po cyklotrase Zvolen – Sliač
      • Zbierka pre nadáciu Výskum rakoviny
    • Lyžiarsky výcvik I.A, I.C
     • Lyžiarsky výcvik I.A, I.C

     • Od 27. 1. do 1. 2. 2019 žiaci I.A a I.C triedy absolvovali lyžiarsky a snowboardový výcvik na Donovaloch.

      V krásnom, ale aj hmlistom a mrazivom počasí prežili študenti dlho očakávaný týždeň. Zažili prašan po kolená, dobre upravené svahy a v závere pobytu na horách studený  vietor. Potrápili ich virózy, ale s úsmevom a dobrou náladou sa všetci vrátili domov oddýchnutí a vyšportovaní.

    • Študenti Gymnázia Ľudovíta Štúra opäť na cestách
     • Študenti Gymnázia Ľudovíta Štúra opäť na cestách

     • Žiaci Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene vycestovali v období od 7. do 13. apríla 2019 do Nemecka. V rámci projektu Erasmus+ s názvom  Život vo vode, pri vode a s vodou navštívili svojho projektového partnera, ktorým je  škola v meste Weilmünster. Stretnutia sa zúčastnila aj partnerská škola z Talianska.

      Počas jedného týždňa žiaci spoznávali zaujímavosti tejto krajiny. Navštívili sme gejzír v Andernachu, z ktorého vystrekuje studená voda až do výšky 60 metrov a návštevníci sa k nemu dostanú loďou po rieke Rýn, kúpeľné mestečko Bad Nauheim, kde sme sa oboznámili s jeho históriou a využitím minerálnych prameňov v súčasnosti a veľkomesto Frankfurt s jeho mrakodrapmi. Na každom navštívenom mieste žiaci odobrali vzorky vody. 

      Okrem spomínaného bohatého programu žiaci pracovali na spoločnom projekte zameranom na chémiu. Počas chemického workshopu robili rôzne pokusy s minerálnou vodou, pričom skúmali jej zloženie. V nemeckom jazyku predstavili svoje prezentácie  o vplyve človeka na vodu. V rámci tejto témy si vybrali rôzne aspekty, ako napr. vplyv lodnej dopravy, módneho priemyslu, rôznych stavieb na vodu v riekach, moriach a oceánoch. Zaujímavým bodom programu bolo vypĺňanie dotazníka ekologickej stopy. Dotazník bol zameraný na správanie sa človeka k životnému prostrediu a vyhodnotil, koľko zemegúľ je potrebných, keby všetci ľudia na Zemi žili takým spôsobom ako respondent.

      Prácu na projekte a celé stretnutie sme ukončili slávnostným obedom, počas ktorého koordinátorka projektu odovzdala každému účastníkovi certifikát o účasti. Riaditeľka školy sa rozlúčila s našou pracovnou skupinou a pochválila  doterajšiu prácu žiakov  na projekte.