• Veľkonočný basketbalový turnaj 2019
     • Veľkonočný basketbalový turnaj 2019

     • Dňa 16. 4. 2019 sa v našej škole uskutočnil tradičný Veľkonočný basketbalový turnaj.

      Sily si v ňom zmerali žiaci prvého až štvrtého ročníka. Šesť zmiešaných tímov rozdelených v dvoch skupinách zabojovalo o diplomy a, samozrejme, čokoládové veľkonočné vajíčka.

      Po záverečnom hvizde sme spoznali víťazov, ktorými sa stali už piatykrát po sebe členovia tímu Švih v zložení: Daniela Mošková, Andrej Nagy, Matúš Ivanko, Marek Výboh (všetci z 3. B), Filip Blaho( 3. C), Dominika Rausová (4. C ).

      Na druhom mieste sa umiestnil tím Šabloruké pušky v zložení: Adrián Chvojka, Marek Zemko (4. E), Richard Jankovič, Marek Konôpka ( 4. B) a Michaela Mattová , Romana Hlaváčovou (4. C).

      Najlepšiu trojicu uzatvára tím Zedlas ompele v zložení: Karolína Kudriková (1. C), Adam Cingel, Michal Ďuriš, Juraj Bublinec, Jakub Bodorík (všetci zo 4. A).

      Všetkým zúčastneným družstvám ďakujeme a tešíme sa na najbližší športové zápolenie..

    • CK Olympiády v ruskom jazyku
     • CK Olympiády v ruskom jazyku

     • V dňoch 16. a 17. 4. 2019 sa uskutočnilo celoštátne kolo Olympiády v ruskom jazyku. Našu školu reprezentoval Yevhenii Vozniuk z Tercie A. Stal sa úspešným riešiteľom 49. ročníka olympiády v ruskom jazyku  v kategórii A3  a obsadil veľmi pekné 5. miesto.

      K dosiahnutému úspechu mu blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy. 

    • ENGLISH WEEK II
     • ENGLISH WEEK II

     • Od 8. do 12. apríla 2019 našu školu opäť navštívil americký lektor Ray. S jeho projektom English Week tentokrát vyučoval starších žiakov našej školy. Počas tohto týždňa  sa dozvedeli mnohé zaujímavé informácie o USA,  stvárňovali rôzne roly v nastolených životných situáciách a v  komunikačných hrách mali jedinečnú možnosť uplatniť svoje znalosti a komunikačné zručnosti v  anglickom jazyku.

    • Vážení rodičia,
     • Vážení rodičia,

     • pozývame Vás na Informačné rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční formou konzultácií s vyučujúcimi v stredu 24. apríla 2019 v čase od 15:30 do 16:30 hod.

    • Vernisáž výstavy
     • Vernisáž výstavy

     • Gymnázium Ľ. Štúra vo Zvolene si počas celého roku 2019 pripomína 100. výročie svojho založenia. Nie je náhoda, že pre výstavu s názvom Vôňa školy (ne)dávnych čias si jej autori vybrali priestory Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene. Práve v budove, v ktorej dnes sídli múzeum, prebiehal prvý školský rok vtedajšej Štátnej reálky.
      Výstavu 15. 4. 2019 otvorila riaditeľka Lesníckeho a drevárskeho múzea Mgr. Ľubica Miľanová spolu s terajšou riaditeľkou gymnázia RNDr. Ivettou Vidovou. Návštevníci LDM sa prostredníctvom výstavy vrátia nielen do svojich školských čias, ale aj do školských čias svojich rodičov a starých rodičov. Výstava potrvá do 30. 6. 2019.

    • Geografická olympiáda 46. ročník
     • Geografická olympiáda 46. ročník

     • Geografická olympiáda má v našej  škole dlhú tradíciu a výborné výsledky. Súťaží sa v kategóriách E, F pre žiakov osemročného štúdia a v kategóriách A, B, Z pre študentov štvorročného štúdia.

      Do školského kola sa zapojilo v kategórii F  12 žiakov, v kategórii E  6 žiakov. Do okresného kola postúpili prví traja žiaci: Hugo Gál, Robert  Šandorfi, Zuzana Harbutová (SE A), Andrej Ďurica, Ema Chamulová, Maxim Samčuk (TE A). Všetci boli v okresnom kole úspešní riešitelia. Hugo Gál sa umiestnil na 1. mieste postúpil do krajského kola

      Do školského kola kategórie A, B  študenti odovzdali 35 prác. Do  krajského  kola postúpilo 5 študentov: Martin Nôta, Romana Högerová,  Simona Nemčoková (II.D),  Viliam Glézl (II.A), Ivo Bednář (II.B).  Romana Högerová a Viliam Glézl  skončili na 3. mieste a Martin Nôta na 1. mieste.

       Zo školského kola kategórie Z boli do krajského kola pozvané 2 študentky: Monika Chovancová (II.B) a  Mirka Liptáková (3.D), ktorá skončila na 4. postupovom mieste.

      V celoštátnom kole  (29. - 31. 3. 2019 v Bratislave) našu školu reprezentovali Martin Nôta a Mirka Liptáková.

      Martin Nôta zo 60 súťažiacich skončil na krásnom 6. mieste. Dostal sa do výberu 11 študentov a bude ďalej bojovať o účasť na medzinárodnej geografickej olympiáde v Hongkongu, kde postupujú 4 študenti.

      Srdečne blahoželáme a držíme palce.

       

    • Pozvánka
     • Pozvánka

     • Pri príležitosti 100. výročia založenia Gymnázia Ľ. Štúra vo Zvolene Vás pozývame na výstavu starých školských pomôcok.

      Výstava sa uskutoční v dňoch  15. 4. 2019 - 30. 6. 2019 v  priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea, Námestie SNP č. 22/33, 960 01 Zvolen.

    • We have rights. Humans.
     • We have rights. Humans.

     • (Thalia Teatro v rámci európskeho projektu Erasmus+)

      V dňoch 27. 3. -  5. 4. 2019 sa žiačka našej školy Katarína Laučíková (III.E) zúčastnila mládežníckej výmeny organizovanej združením Thalia Teatro v rámci európskeho projektu Erasmus+ v Banskej Štiavnici. V projekte je zapojených 6 krajín. Projekt bol zameraný na 2 témy - Ľudské práva a Divadelné techniky.

      Katka o projekte povedala: ,,Okrem toho, že sme získali možnosť rozšíriť svoje znalosti v oblasti ľudských práv, všetci sme si každý deň overovali aj naše herecké a improvizačné schopnosti. Prekvapilo ma, ako dobre sme boli schopní pracovať v skupine, keďže nás bolo vyše tridsať. Precvičili sme si komunikáciu v anglickom jazyku, vymenili sme si osobné skúsenosti a informácie o kultúrach jednotlivých krajín. Zrodili sa nové priateľstvá. Celý projekt bol pre mňa výrazným vybočením zo stereotypu každodenného života, nikdy naň nezabudnem."

    • DEŇ NARCISOV 2019
     • DEŇ NARCISOV 2019

     • Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná finančná zbierka Ligy proti rakovine. Už 23. rok ulice miest a obcí v jediný deň v roku zaplavia žlté narcisy. Tento rok pripadol Deň narcisov na 11. apríl. Naše gymnázium tiež  rozkvitlo nažlto. Zdravotníci z našej školy sa spojili  so  Strednou odbornou školou hotelových služieb a obchodu vo Zvolene, aby spoločne organizovali finančnú zbierku. Každý, kto si žltý narcis pripol na svoj odev, vyjadril podporu a spolupatričnosť s ľuďmi, ktorí bojujú s rakovinou.

      Všetkým organizátorom a tým, ktorí prispeli, veľmi pekne ďakujeme.

    • Regionálne kolo v prednese umeleckého slova
     • Regionálne kolo v prednese umeleckého slova

     • Rytierska sieň Zvolenského zámku privítala v utorok 9. apríla 2019 súťažiacich IV. kategórie Hviezdoslavovho Kubína. Katka Laučíková z III.E sa stala víťazkou v prednese prózy a postúpila do krajského kola súťaže.

      V tej istej súťaži, ale v II. a v III. kategórii zas súťažili v Domine naši mladší žiaci v stredu 10. apríla 2019. Oliver Kazda z Prímy A obsadil tretie miesto v prednese prózy v II. kategórii.

    • Kvety Beneluxu
     • Kvety Beneluxu

     • V dňoch 8. 4. – 12. 4. 2019 sa 35 žiakov našej školy  (1. až  3. ročník) zúčastnilo geograficko-jazykovej exkurzie Kvety Beneluxu, pod vedením p. Hobzovej, p.Gubániovej a p. Vasilovej. Počas troch dní sme spoznali tri krajiny patriace do Beneluxu - Luxembursko, Belgicko a Holandsko. Náš prvý deň začal prehliadkou Luxemburska a pokračoval do Bruselu, ktorý je známy  vychýrenou belgickou čokoládou a soškou cikajúceho chlapčeka na námestí. Po zaslúženom odpočinku v hoteli sme ráno vyrazili spoznávať krásy Haagu a Antwerp. Deň sme ukončili prehliadkou veterných mlynov a nočného Rotterdamu. Posledný deň exkurzie sme celý strávili v Amsterdame. Prehliadli sme si umelecké zbierky Ríšskeho múzea, centrum mesta a hodinu sme sa plavili po amsterdamských kanáloch. Samozrejme, nevynechali sme ani Red Light District, štvrť známu nielen historickými budovami.

      Vyčerpaní a plní zážitkov sme večer nasadli do nášho autobusu a vyrazili na spiatočnú cestu.

      Celým naším poznávacím zájazdom nás sprevádzal delegát CK Coimex  Alex, ktorý žije a pracuje v Holandsku. Poskytol nám cenné a zaujímavé  informácie o živote v krajinách, ktoré sme navštívili.

       

    • Florbalové turnaje
     • Florbalové turnaje

     • Pri príležitosti Storočnice školy sa v našej škole uskutočnili 2 florbalové turnaje. Zúčastnili sa ich žiaci 4. -  9. ročníka základných škôl, ktorí boli rozdelení do viacerých kategórií. Podporiť nás prišli aj zástupcovia HKM Zvolen, ktorí žiakom priniesli  pekné ceny. Po fair play hre v kategórii 4. -  5. ročník vyhrala 3. ZŠ  z Detvy.  V kategórii 6. – 9. ročník vyhrala ZŠ sv. D. Savia zo Zvolena. Naši žiaci sa umiestnili na výbornom 3. mieste. Najlepším hráčom turnaja bol vyhlásený Šimon Ďurica zo SE A.

      Všetkým družstvám srdečne blahoželáme a prajeme im veľa ďalších športových úspechov.

    • KRAJSKÉ KOLO SOČ
     • KRAJSKÉ KOLO SOČ

     •  

      Dňa 5. 4. 2019 sa v Strednej priemyselnej škole dopravnej vo Zvolene uskutočnila krajská prehliadka prác SOČ.

      Veľmi nás teší, že tento rok do celoštátnej prehliadky prác SOČ postupujú 2 práce z nášho gymnázia. Výsledky sú uvedené v tabuľke.

      Postupujúcim: Dominikovi Sarvašovi (1. miesto) a Viliamovi Glézlovi (2. miesto) gratulujeme a prajeme im veľa šťastia v  celoštátnom kole, ktoré usporiada Stredná odborná škola automobilová v Košiciach 23. - 26. 4. 2019.

       

      Mgr. Krnáč Pavel

      koordinátor SOČ

    • Okresné kolo Pytagoriády
     • Okresné kolo Pytagoriády

     • V stredu 27. 3.  2019  zorganizovali pracovníci CVČ Domino Zvolen  okresné kolo obľúbenej súťaže v rýchlom riešení úloh Matematickú Pytagoriádu. Našu školu v silnej konkurencii základných škôl úspešne reprezentovali študenti osemročnej formy štúdia. Marek Pivka z tercie a Zuzana Harbutová zo sekundy vo svojich kategóriách P8 a P7 zvíťazili, Rastislav Španiel z prímy sa v kategórii P6 umiestnil na druhom mieste.
      Ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy a v ďalších súťažiach želáme veľa úspechov.

    • Opäť prišla jar
     • Opäť prišla jar

     • Jar nás každý rok upozorní , že je potrebné poupratovať nie len v areáli školy, ale aj v blízkom mestskom parku Lanice. Toto jarné upratovanie prináša postupne svoje ovocie, odpadu je stále menej. Ľudia si čoraz viac vážia toto cenné územie. Študentky  III. A, III. E, I. A, I. D (v počte 45) s p. Kvasnicovou túto úlohu zvládli za 2 hodiny.

      Všetkým patrí veľké  ďakujem!

    • ČO VIEŠ O HVIEZDACH?
     • ČO VIEŠ O HVIEZDACH?

     • To je názov  okresnej súťaže pre  žiakov osemročnej formy štúdia. Zorganizovalo ju Centrum voľného času DOMINO vo Zvolene 5. 4. 2019.
      Boli sme veľmi úspešní. Do krajského kola postúpilo 6 našich žiakov zo 7 súťažiacich. Všetkým gratulujeme a držíme palce v ďalšom kole.

       

    • Mladý Európan 2019
     • Mladý Európan 2019

     • Dňa 5. 4. 2019 sa naši študenti zúčastnili regionálneho kola 14. ročníka vedomostnej súťaže Mladý Európan 2019 v Banskej Bystrici. Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení: P. Jaďuď (III. A) , F. Caudt a F. Balciar  (III. B).

      Študenti preukázali svoje  v troch kolách. V prvom kole čakal na súťažiacich vedomostný kvíz o Európskej únii, v druhom kole riešenie tajničky v troch cudzích jazykoch a v treťom kole známe osobnosti z politiky, športu, geografie, symboly a inštitúcie Európskej únie.

      V konkurencii stredných škôl z Banskobystrického kraja sa našim študentom podarilo obsadiť 3. miesto.

      Chlapcom srdečne blahoželáme a ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu našej školy.

    • Geografická olympiáda 46. ročník
     • Geografická olympiáda 46. ročník

     • Geografická olympiáda má v našej  škole dlhú tradíciu a výborné výsledky. Súťaží sa v kategóriách E, F pre žiakov osemročného štúdia a v kategóriách A, B, Z pre študentov štvorročného štúdia.

      Do školského kola sa zapojilo v kategórii F  12 žiakov, v kategórii E  6 žiakov. Do okresného kola postúpili prví traja žiaci: Hugo Gál, Robert  Šandorfi, Zuzana Harbutová (SE A), Andrej Ďurica, Ema Chamulová, Maxim Samčuk (TE A). Všetci boli v okresnom kole úspešní riešitelia. Hugo Gál sa umiestnil na 1. mieste postúpil do krajského kola

      Do školského kola kategórie A, B  študenti odovzdali 35 prác. Do  krajského  kola postúpilo 5 študentov: Martin Nôta, Romana Högerová,  Simona Nemčoková (II.D),  Viliam Glézl (II.A), Ivo Bednář (II.B).  Romana Högerová a Viliam Glézl  skončili na 3. mieste a Martin Nôta na 1. mieste.

       Zo školského kola kategórie Z boli do krajského kola pozvané 2 študentky: Monika Chovancová (II.B) a  Mirka Liptáková (3.D), ktorá skončila na 4. postupovom mieste.

      V celoštátnom kole  (29. - 31. 3. 2019 v Bratislave) našu školu reprezentovali Martin Nôta a Mirka Liptáková.

      Martin Nôta zo 60 súťažiacich skončil na krásnom 6. mieste. Dostal sa do výberu 11 študentov a bude ďalej bojovať o účasť na medzinárodnej geografickej olympiáde v Hongkongu, kde postupujú 4 študenti.

      Srdečne blahoželáme a držíme palce.

       

    • Storočnicu školy sme si pripomenuli športom
     • Storočnicu školy sme si pripomenuli športom

     • Stolný tenis je v našej škole veľmi populárny, najmä medzi žiakmi osemročného štúdia. Aby sme si pripomenuli našu Storočnicu, zorganizovali sme stolnotenisový turnaj a pozvali sme do našej telocvične žiakov základných škôl. Naši chlapci aj dievčatá uspeli a zvíťazili.

      Gratulujem im k peknému športovému výkonu.