• Stretnutie s pánom Jozefom Michalíkom
     • Stretnutie s pánom Jozefom Michalíkom

     • Dňa 27. 9. 2019  navštívil našu školu inšpektor Jozef Michalík z Mestskej polície vo Zvolene. V triedach Sekunda A a Tercia A  viedol prednášky spojené s besedou. Žiakom vysvetľoval problematiku týkajúcu sa právneho vedomia, trestnoprávnej zodpovednosti, vandalizmu a šikanovania.

      Žiakov v Tercii A upozornil na sankcie v prípade požívania alkoholu maloletými a mladistvými. Prednášky boli vhodne doplnené konkrétnymi príkladmi z praxe. V závere žiaci kládli p. Michalíkovi otázky, ktoré ich zaujímajú, alebo požiadali o vysvetlenie konkrétnej  problematiky.

    • Environmentálna výchova
     • Environmentálna výchova

     • Dňa 18.11.2019 sa študenti seminára z občianskej náuky zúčastnili workshopu s Dagmar Sedliakovou, ktorá je členkou OZ Slatinka.

      Občianske združenie Slatinka vzniklo v roku 1993, aktivity vyvíja vďaka dobrovoľníkom v oblasti environmentálnej výchovy a vzdelávania. Počas vyučovacích hodín sa študenti zážitkovou formou oboznámili s rôznymi globálnymi problémami. Pomocou výukovej simulačnej hry a následnej spätnej väzby mali možnosť nazrieť do globálnych súvislostí, v ktorých  boli prepojené politické, etické, ekonomické aj environmentálne otázky.

    • Ďalší projekt Erasmus+ sa na našej škole končí
     • Ďalší projekt Erasmus+ sa na našej škole končí

     • Projekt Erasmus+ s názvom „ Život vo vode, pri vode a s vodou“, ktorý sa začal v októbri 2017, sa blíži do finále svojej realizácie.

      Koncom septembra sa v našej škole uskutočnilo nadnárodné projektové stretnutie učiteľov z partnerských krajín z Nemecka a Talianska, ktorého cieľom bolo zhrnutie všetkých doterajších výsledkov v rámci projektu.

      V poslednej fáze sme evalvovali doterajší priebeh projektu, vypracovávali sme záverečnú správu a pripravovali sme materiál pre učiteľskú príručku na hodiny chémie. Príručka bude preložená do všetkých troch národných jazykov partnerských krajín a bude dostupná aj na webovej stránke našej školy.

      Počas stretnutia sme našim hosťom ukázali mesto Banská Štiavnica, v ktorom sa okrem historického jadra naši hostia oboznámili s vodným systémom pri ťažbe zlata a striebra. V Bratislave sme po návšteve Starého mesta zavítali do Nemeckého jazykového inštitútu.

      Dva roky od začiatku realizácie tohto projektu prešli veľmi rýchlo. Všetci účastníci projektu, ktorými boli žiaci vo veku od 16 do 18 rokov, si rozšírili svoje vedomosti v oblasti chémie a biológie, zlepšili si komunikačné zručnosti v nemeckom a anglickom jazyku, spoznali nové kultúry, navštívili zaujímavé neznáme miesta a nadviazali nové priateľstvá.

      Koordinátori projektu zo všetkých troch krajín zhodnotili projekt ako veľmi úspešný, a preto si predsavzali spoluprácu na ďalšom projekte v roku 2021.

       

    • Možnosti štúdia vo Veľkej Británii
     • Možnosti štúdia vo Veľkej Británii

     • Dňa 18.11.2019 sa v našej škole uskutočnila beseda s predstaviteľkou organizácie UniLink pre žiakov štvrtého ročníka o možnostiach vysokoškolského štúdia vo Veľkej  Británii.

      Študentom boli poskytnuté informácie o podávaní prihlášok, priebehu a financovaní štúdia. Prednáška sa stretla s veľkým ohlasom, žiaci zahrnuli prednášajúcu Simonu množstvom otázok.

      Veríme, že mnohí študenti získali inšpiráciu a túto možnosť vhodne využijú pri výbere vysokoškolského štúdia.

    • Burza stredných škôl
     • Burza stredných škôl

     • Dňa 12. 11. 2019 sa v ŠD Ľ. Štúra vo Zvolene konala burza stredných škôl pod názvom Stredoškolák.

      Podujatie organizovalo Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo Zvolene a bolo určené žiakom  9. ročníkov základných škôl, rodičom a pedagógom z okresov Zvolen a Krupina.

      Prostredníctvom propagačných letákov, informácií na paneloch a techniky sme prezentovali našu školu.

      Žiakom, rodičom a pedagógom sme poskytli aktuálne informácie o škole, o úspechoch, ktoré naša škola dosiahla v rôznych súťažiach, olympiádach, SOČ v minulom školskom roku.

      Poskytli sme prehľad o štúdiu v školskom roku 2020/2021, oboznámili sme ich s profilom absolventa, možnosťami ďalšieho štúdia a uplatnenia v praxi.

    • Jesenný basketbalový turnaj 2019
     • Jesenný basketbalový turnaj 2019

     • Dňa 12.11.2019 sa v našej škole uskutočnil tradičný Jesenný basketbalový turnaj.

      O víťazstvo a sladkú odmenu v ňom zabojovalo šesť zmiešaných tímov zložených zo žiakov prvého až štvrtého ročníka. Tímy boli rozdelené do dvoch skupín, z ktorých dvaja najlepší postupovali ďalej.

      Vrcholom turnaja bolo finále, po ktorom sme spoznali už šesťnásobných šampiónov z tímu Švih v zložení: Daniela Mošková, Andrej Nagy, Matúš Ivanko (všetci z IV.B), Filip Blaho (IV.C).

      Druhé miesto vybojoval tím π-pi-ky v zložení: Adam Kover, Braňo Jančovič, Valér Fiľo, Jakub Kuka, Marek Hužvár, Jakub Lukáč (všetci z III.C), Matúš Lihocký, Adam Vojtek (III.B).

      Na stupni víťazov sa umiestnili aj tretie Negatívne asociácie v zložení: Adela Bahledová, Federika Rausová, Karla Šlosiariková, Nina Strhárska, Lucia Mistríková (všetci z II.B), Sabina Hanusková (I.B).

      Všetkým zúčastneným družstvám ďakujeme a tešíme sa na najbližšie športové súťaženie.

    • Výstava Terakotová armáda
     • Výstava Terakotová armáda

     • Dňa 13. 11. 2019 mali študenti I.A triedy jedinečnú príležitosť nahliadnuť do obdobia starovekej Číny. Navštívili synagógu v Lučenci, kde je momentálne vystavená Terakotová armáda - ôsmy div sveta.

      So záujmom sledovali dokumentárny film o pôvode a objavení armády. Súčasťou expozície bolo 55  prepracovaných sôch hlinených vojakov v nadživotnej veľkosti, dovezených z čínskej oblasti Sian, miesta, kde bola hrobka objavená. Dozvedeli sa tiež najnovšie historické a vedecké fakty o hrobke prvého čínskeho cisára Čchin-Š´-chuang–ti. Prostredníctvom informačných panelov sa oboznámili s reformami, ktoré tento vladár zaviedol. Podnetné boli pre študentov aj tvorivé dielne s výrobou typických čínskych symbolov - rôznofarebných drakov a masiek.

      Výstavu odporúčame navštíviť všetkým milovníkom histórie.

    • Rozprávka o šťastnom konci
     • Rozprávka o šťastnom konci

     • „Šťastie sa našlo. Nič viac netreba.

      Našiel sa človek, ktorý nemyslel len na seba.

      Veril v silu dobra.

      Dokázal druhým odpustiť.

      Dal prednosť vnútornej kráse,

      čo je skutočná.

      Našiel to, čo je mimo nás.

      A z ničoho nemal strach.

      Našiel to vo svojom srdci len.

      A tým sa vyliečil.“

       

       

                  Rozprávka o šťastnom konci je pôvodná slovenská rodinná opera Petra Zagara, ktorej libreto napísal Daniel Hevier. Primáni a sekundáni mali „možnosť hľadať šťastie“ 7. 11. 2019 v SND. Spolu s Júliou a Martinom, hlavnými postavami pútavého príbehu s akrobatickými číslami, prežívali príbeh plný tónov, melódií utkaných z pocitov a nálad, pestrých farieb, ladných pohybov i ticha. Šťastie našli naozaj všetci. Tvorcovia opery, interpreti aj diváci:

       

      „Máme šťastie dávno stratené.

      A poznáme ho po mene?

      Je to láska.“

      (Z libreta opery)

    • Oblastný turnaj súťaže pišQworky
     • Oblastný turnaj súťaže pišQworky

     • Dňa 7. 11. 2019 sa v našej škole konal oblastný turnaj súťaže pišQworky. Česko-slovenskú súťaž organizuje Student Cyber Games, z.s. s podporou Masarykovej univerzity v Brne. Súťažilo 16 družstiev zo stredných škôl nášho kraja v štyroch skupinách. Medzi nimi boli aj 4 družstvá z našej školy, ktoré postúpili zo školského kola.
      Do krajského kola postupujú 4 najlepšie päťčlenné tímy a medzi nimi aj náš tím Halali v zložení: P. Stahl (II.A), A. Forgáč (III.D), J. Čillík (III.A), M. Krkoš (I.B),  D. Dupej (I.A). Celkovým víťazom sa stal tím z Gymnázia v Krupine.

      Postupujúcim blahoželáme a držíme palce v krajskom kole v Banskej Bystrici.

                                                                                    Spoluorganizátor turnaja RNDr. A. Hobzová a dievčatá z II.C

    • Beseda s Michalom Kaščákom
     • Beseda s Michalom Kaščákom

     •  

      V piatok 8. novembra sme mali možnosť stretnúť sa naživo s výraznou osobnosťou slovenského hudobného a festivalového sveta – Michalom Kaščákom. Jeho meno sa verejnosti spája predovšetkým s festivalom Pohoda, menej známym faktom je, že stojí aj za festivalom pre bezdomovcov Doma Dobre alebo s Koncertom pre Jána a Martinu. Za jeho rôznorodé aktivity mu v  roku 2017 prezident Andrej Kiska prepožičal Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj kultúry.

      Michal Kaščák nám porozprával o svojich hudobných začiatkoch v kapele Bez ladu a skladu, ktorá vznikla ešte v socialistickom Československu. Hovoril o tom, aké ťažké bolo presadiť sa v čase totality  s inou ako oficiálnou hudbou, a ako November 1989 otvoril dovtedy netušené možnosti aj na tomto poli. Najväčší záujem však vzbudili zaujímavosti zo zákulisia najväčšieho slovenského hudobného festivalu Pohoda, ktorého je Kaščák zakladateľom a doterajším organizátorom. Nezaskočili ho ani mimoriadne zvedavé otázky našich študentov, vďaka čomu sme sa dostali k naozaj exkluzívnym informáciám.

    • Beseda s Rasťom Kulichom
     • Beseda s Rasťom Kulichom

     • V rámci projektu „This is 21“ s významnými osobnosťami Slovenska sme na pôde školy privítali bývalého absolventa nášho gymnázia Rasťa Kulicha. V súčasnosti pôsobí na pozícii riaditeľa GOOGLE na Slovensku. Rasťo po úvodnom formálnom privítaní veľmi rýchlo nadviazal kontakt s mladým publikom, študentmi 3. a 4. ročníka školy.

      Otvorenými otázkami o téme digitálnych zručností a stupni digitálnej gramotnosti obyvateľov Európy  sa prepracoval spolu s poslucháčmi k vízii o potrebách spoločnosti v blízkej budúcnosti.

      Nasledoval rozhovor o povolaniach, ktoré vplyvom využívania umelej inteligencie a potenciálu automatizácie  prestanú byť pre človeka zaujímavé ( napr. výroba, maloobchod, poľnohospodárstvo...)

      V ďalšej časti sa hovorilo o potrebe rozvíjania zručností (tzv. mäkkých a technických). Vzhľadom na potreby tímovej spolupráce sú žiadané komunikačné schopnosti, kreativita, sebareflexia.

      Rasťo Kulich „prezradil tajomstvo úspechu“, ktoré v jeho chápaní spočíva v kladení si vlastných vysokých cieľov, ktoré treba napĺňať postupnými krôčikmi. Na základe vlastných skúseností nabádal študentov k štúdiu v zahraničí, rozvíjaniu jazykových zručností a k celoživotnému vzdelávaniu. Odporučil mladým poslucháčom, aby pred veľkými rozhodnutiami kontaktovali osoby (mentorov), ktoré už majú skúsenosti s tým, čo plánujú. Ušetria čas a  pomôžu vyhnúť sa zbytočným chybným rozhodnutiam.

    • TOM SAWYER
     • TOM SAWYER

     • V pondelok 28. 10. 2019  sa 60  študentov školy zúčastnilo divadelného predstavenia s názvom „Tom Sawyer“, ktoré je adaptáciou slávneho románu amerického spisovateľa Marka Twaina.

      S napätím sme sledovali dobrodružstvá šibalského Toma a jeho priateľa Huckleberryho Finna, ktoré nám pútavou formou sprostredkovali herci TNT Theatre Britain.

      Počas diskusie o hre  sa naši študenti zhodli v tom, že aj keď predstavenie bolo pre niektorých  náročnejšie na porozumenie, a sem – tam im nejaké slovko uniklo, všetko podstatné pochopili vďaka skvelej práci divadelného tímu.

    • Deň jazykov 2019
     • Deň jazykov 2019

     • 26. september je dňom Európskych jazykov. Jeho cieľom je upozorniť verejnosť na dôležitosť štúdia cudzích  jazykov, ktoré sú nevyhnutné  pre poznanie kultúrnej rozmanitosti  Európy.

      Naši študenti boli na tento deň upozornení hneď pri vstupe do školy. Vyučujúci cudzích jazykov pripravili prezentačné panely všetkých cudzích jazykov, ktoré sa učia v  našej škole. Študenti 1. ročníka sa mohli zúčastniť na festivale cudzích jazykov LingvaFeste v Bratislave.

      Terciáni opustili  školské lavice a vydali sa za poznaním do Banskej Bystrice na návštevu Štátnej vedeckej knižnice. Po príchode do knižnice im pani knihovníčka porozprávala o histórii tejto budovy. Previedla ich po jednotlivých oddeleniach. Potom sa zúčastnili prezentácie p. Antónie Janečkovej o krajinách a mestách sveta, ktoré navštívila počas svojho štúdia. Prezentácia bola spojená s kvízom. Utvrdili sa v tom, že knižnica je dôležitým zdrojom informácií a štúdium cudzích jazykov a cestovanie nám rozširuje obzory.

      Študenti francúzskeho jazyka sa vybrali do Alliance Française v Banskej Bystrici, kde im riaditeľ Thomas Laurent predstavil všetky aktivity tento organizácie v našom regióne. Zároveň pre našich študentov pripravil konverzačné cvičenie na vyjadrenie názoru k aktuálnej problematike. Na podujatí sa zúčastnili aj dve lektorky francúzskeho jazyka z organizácie GREF, ktoré pôsobia na viacerých hodinách francúzskeho jazyka v našej škole.

      Nezabudli sme ani na ostatných študentov, ktorí zostali v škole. Vyučujúce cudzieho jazyka si pre nich pripravili zaujímavé aktivity počas hodín cudzieho jazyka.

      Všetkým študentom prajeme, aby sa cudzie jazyky učili s radosťou. Veď koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.

    • LingvaFest‘
     • LingvaFest‘

     •  V rámci Dňa európskych jazykov sa niektorí študenti našej školy vo štvrtok 26. 9. 2019 zúčastnili LingvaFestu‘ v Bratislave na Ekonomickej univerzite.

      Cieľom festivalu bolo predstaviť rôzne jazyky a národné kultúry, zvýšiť záujem o štúdium cudzích jazykov, ukázať efektívne spôsoby a nové metódy výučby jazykov. Študenti si mohli vybrať z množstva ponúkaných aktivít, ktoré motivujú k učeniu cudzích jazykov. Boli to prednášky, workshop, rýchlokurz, koncert  a  výstavné stánky cudzojazyčných vystavovateľov, ktorí si prichystali rôzne info-materiály, súťaže, hry či tombolu.

      Na záver študenti navštívili Univerzitu Komenského, kde sa môžu po ukončení štúdia v gymnáziu prihlásiť na štúdium  cudzích jazykov.

    • Divadelné predstavenie Vojna a mier
     • Divadelné predstavenie Vojna a mier

     • 24. 9. 2019 študenti našej školy absolvovali návštevu divadelného predstavenia Vojna a mier podľa románovej predlohy ruského spisovateľa L. N. Tolstého  v SND v Bratislave. Scenárista  Juraj Kuchárek  získal za toto predstavenie cenu Dosky 2018 v kategórii Najlepšia scénografia a kostymérka Marija Havran  cenu za Najlepší kostým. Režisér Marián Amsler obsadil do hlavných úloh členov činohry SND, no dal priestor aj mladým začínajúcim hercom.

      Študenti boli spokojní, veľmi sa im páčilo nové  moderné spracovanie klasického historického románu ruskej literatúry. Obdivovali herecké výkony Roberta Rotha, Jána Koleníka, Milana Ondríka, Richarda Stankeho, Dušana Jamricha, Dominiky Kavaschovej a iných, ktorí kvalitne stvárnili príbeh L. N. Tolstého. Vojna a mier je svojím spôsobom univerzum. „Lebo čo iné sú dejiny, ak nie striedanie vojny a mieru, a na čo iné prichádza ľudstvo po strašidelných bitkách a bojoch, na ktoré sa pôvodne tešilo s vierou, že všetko vyriešia? Lebo čo iné sú naše privátne životy, ak nie hľadanie šťastia v láske, ktoré má toľko romantických a dramatických peripetií?

      A čo iné je náš údel, ak nie pochopiť zmysel svojho poslania na svete a zároveň zniesť vedomie, že sme tak úzko prepojení s veľkými dejinami, ktoré naše cesty často neúprosne ovplyvňujú a vytyčujú.“ (D. Abrahámová)

    • Škola, ktorá nestarne
     • Škola, ktorá nestarne

     • Tóny známej skladby Memory z muzikálu Cats a emotívny text z pera našej kolegyne Márie Slovákovej otvorili vo štvrtok 19. 9. 2019 vernisáž výstavy fotografií Škola, ktorá nestarne v priestoroch Starej radnice vo Zvolene.

      Výstava vznikla pri príležitosti 100. výročia založenia zvolenského gymnázia. Pomôže vám oživiť spomienky, či už tie dávno minulé, alebo tie, ktoré máte ešte čerstvo v pamäti. Spojili sme minulosť s prítomnosťou, aby ste videli portréty všetkých riaditeľov, ktorí stáli vo vedení nášho gymnázia, učiteľov, ktorí v škole učili, ale aj tých, ktorí v gymnáziu učia dnes. Výstava ponúka neopakovateľné zábery z rôznych aktivít a podujatí našej školy. Medzi fotografiami nájdete historickú budovu, v ktorej sídlilo gymnázium kedysi, ale aj modernú budovu, v ktorej sa žiaci učia v prítomnosti. V kontraste čiernobielych a farebných fotografií objavíte, čo spája i vzďaľuje históriu so súčasnosťou.

      Na vernisáži sa návštevníkom prihovorila riaditeľka školy RNDr. Ivetta Vidová, ktorá stručne priblížila históriu gymnázia, jeho významné medzníky a osobnosti, ktoré boli v jej vedení. Pozvanie prijala aj primátorka mesta Zvolen Ing. Lenka Balkovičová, ktorej manžel a obidve deti sú absolventi práve nášho gymnázia. Zaskočený neostal ani RNDr. Jozef Bily, ktorý bol riaditeľom Gymnázia Ľudovíta Štúra v rokoch 1990 – 2007. Po výzve súčasnou riaditeľkou školy, so šarmom a vtipom jemu vlastným, milými slovami rozveselil všetkých prítomných.

      Veríme, že na našu výstavu si nájde cestu mnoho ľudí, pre ktorých bude zaujímavým exkurzom do života Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene.

    • Absolventi sa vracajú
     • Absolventi sa vracajú

     • V prvej polovici septembra  sa študenti VŠ  do svojich budúcich Alma Mater ešte len chystajú nastúpiť.

      Využili sme tento čas a v rámci osláv 100. výročia založenia školy sme pripravili sériu besied pod názvom Absolventi sa vracajú. Besedy boli určené pre študentov voliteľných predmetov SPG a SEN, ktorí mali jedinečnú možnosť stretnúť sa s našimi bývalými žiakmi študujúcimi informatické obory na vysokých školách.

      Medzi našich žiakov  postupne zavítali  Adam Považanec, študent 3. ročníka FI MUNI Brno,  Bc. Filip Klembara, študent 5. ročníka FIT VUT Brno a Lukáš Mišaga, študent 3. ročníka FIIT STU Bratislava.

      Každý z nich vysvetlil spôsob, možnosti, prednosti a  náročnosť štúdia na jeho fakulte.

      Z  úst absolventov opakovane zaznievala výzva k pracovitosti, schopnosti racionálne zvoliť svoj time managment a k systematickej príprave v rámci štúdia.

      Nezodpovedané nezostali ani otázky o ubytovaní, stravovaní, trávení voľného času alebo práci popri štúdiu na VŠ. Nechýbali otázky o možnostiach prijatia,  náročnosti predmetov v prvom ročníku, o pripravenosti našich žiakov na štúdium informatiky.

      Veríme, že jednotlivé besedy pomohli našim žiakom pri voľbe  správnej vysokej školy a rady, ktoré od našich absolventov dostali, využijú vo svoj prospech.

    • Workshop „Varíme po francúzsky“
     • Workshop „Varíme po francúzsky“

     • Myslíte si, že v škole sa len vzdeláva? V našom gymnáziu to vôbec nie je tak.

      Žiaci 4.B triedy, milovníci dobrého jedla, a hlavne francúzštiny, o tom vedia viac.  Dňa 16.septembra 2019 si vyučovanie spríjemnili varením tradičných francúzskych jedál pod vedením pána Thomas Laurent, riaditeľa Alliance Française v Banskej Bystrici, a vynikajúceho francúzskeho kuchára François Bouillet. Našich  štvrtákov ohúrili zaujímavými francúzskymi receptami. Študenti sa rýchlo zhostili úloh a keď každý priložil ruku k dielu, pripravili výbornú nátierku tapenade z čiernych a zelených olív. Ako hlavné jedlo sa podávali slané palacinky – les galettes, plnené špenátom a kozím syrom. Jedlá sa študentom podarilo pripraviť veľmi dobre, čo potvrdil aj šéfkuchár François Bouillet.

      Je milé a príjemné skonštatovať, že ďalšia akcia spojená s obľúbenou francúzštinou dopadla na výbornú.

    • Rozbehni sa! A zostaň v kraji....
     • Rozbehni sa! A zostaň v kraji....

     • Dňa 16. 9. 2019 sa na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja uskutočnila prezentácia najzaujímavejších nápadov pilotného ročníka  programu Rozbehni sa! A zostaň v kraji...., do ktorého sa zapojilo viac ako 800 mladých ľudí z 38 škôl.

       Cieľom programu je inšpirovať mladých ľudí k podnikaniu a podporiť ich pri realizácii ich podnikateľských zámerov. Mentori a garant projektu Juraj Kováč vybrali 18 nápadov, ktoré zaradili do tzv. „podnikateľského inkubátora“ a spomedzi nich bolo vybratých 6 najúspešnejších(napr. výroba exkluzívneho dreveného bicykla, kreatívnej sady pre deti, ekoprogramu pre obce, výroby 100% ovocných džemov či antibakteriálnej sady...).

      Jedným z nich bol aj podnikateľský zámer Mateja Kuku, študenta 4. C triedy nášho gymnázia, návrh revitalizácie priestoru a komunitného sadenia stromov. Matej sa zapojil do projektu počas prázdnin a v relatívne krátkom čase dokázal spracovať zaujímavý podnikateľský zámer a prostredníctvom webovej stránky otestovať jeho životaschopnosť. Porota posudzovala hlavne realizačnú stránku projektov a vybrala nakoniec 2, pri ktorých už ich autori mali aj prototypy (drevený bicykel a kreatívna sada pre deti). Víťazom však boli všetky projekty, ktoré sa dostali do užšieho finále a veríme, že skúsenosti, ktoré aj Matej získal, ho posunú ďalej v jeho profesionálnom raste.

      Tešíme sa, že Matej šíri dobré meno GĽŠ vo Zvolene.

    • Letný pohybový kurz
     • Letný pohybový kurz

     • V dňoch 2. - 6. septembra 2019 absolvovalo 30 študentov 2. ročníka letný pohybový kurz so zameraním na turistiku a plávanie.

      Cieľom kurzu bolo navštíviť a spoznať známe a  zaujímavé turistické lokality vo Veľkej Fatre, Chočských vrchoch a Malej Fatre.

      Jeden relaxačný deň strávili naši študenti v Aquaparku Bešeňová.