• Návšteva prezidenta SR v našej škole
     • Návšteva prezidenta SR v našej škole

     • Dňa 10. 12. 2018 sme na pôde  školy privítali vzácnu návštevu. V rámci programu vo Zvolene zavítal k nám prezident SR Andrej Kiska. Po krátkom stretnutí s vedením školy jeho kroky smerovali do veľkého priestoru telocvične. Tam už na neho čakali študenti tretieho a štvrtého ročníka. V príhovore k študentom rezonovali rôzne témy. A. Kiska hovoril sugestívnym spôsobom o osobných životných skúsenostiach, ale aj o vážnych spoločensko-politických problémoch.  

      Sme radi, že vo veľmi naplnenom programe prezidenta si našiel čas prísť medzi našich študentov. Pre mnohých to bude nezabudnuteľný zážitok.

    • Prenosná vodná elektráreň
     • Prenosná vodná elektráreň

     • Projekt Erasmus+ s názvom Prenosná vodná elektráreň sa pomaly blíži ku koncu

      V mesiaci november sa uskutočnilo posledné nadnárodné projektové stretnutie koordinátorov medzinárodného projektu Erasmus + s názvom Prenosná vodná elektráreň, ktoré sa konalo na Gymnáziu Ugnes Karvelis v meste Kaunas v Litve, v našej partnerskej krajine.

       

      Tento bilaterálny projekt sme začali realizovať v septembri 2017  a snažili sme sa v ňom podporiť prírodovednú gramotnosť žiakov litovského gymnázia a Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Keďže u žiakov dlhodobo sledujeme znížený záujem o prírodné vedy, rozhodli sme sa v tomto projekte upriamiť pozornosť na zaujímavú metódu vyučovania prírodovedných predmetov – bádateľské vyučovanie.

      V rámci projektu sa uskutočnili 2 stretnutia skupín žiakov, počas ktorých žiaci vystupovali v úlohe učiteľa - informovali, vysvetľovali, hľadali uplatnenie v praxi a preverovali prostredníctvom úloh.

       

      Výsledným produktom projektu bolo zostavenie Fyzikálnej príručky pre učiteľov a zostrojenie prenosnej vodnej elektrárne. Pri jej stavbe museli žiaci sami nájsť spôsob na jej zhotovenie a riešenie prípadných problémov. Všetci 24 žiaci, zapojení do projektu, túto príručku v decembri slávnostne dostanú. Bude tiež doplnená o fotografie a informácie z jednotlivých stretnutí.

      Ukončenie projektu je naplánované na mesiac december tohto roku. Všetky naše stanovené ciele sa nám podarilo splniť -  žiaci sa naučili pracovať v tímoch, zhromažďovať informácie, analyzovať ich a  vyvodzovať závery, využívať nástroje digitálnych technológií, boli schopní prijať zodpovednosť za výsledky svojej práce. Zlepšili sa v matematickej gramotnosti. Overili si svoje manuálne zručnosti, teoretické vedomosti a výsledky bádania pri stavbe modelu prenosnej vodnej elektrárne.

       

      Pridanou hodnotou projektu bolo, že počas jeho realizácie získali účastníci nových priateľov, zlepšili si komunikačné zručnosti v nemeckom jazyku, spoznali novú krajinu, jej kultúru, tradície, školstvo a vedu.

       

    • Súťaž EXPERT geniality show
     • Súťaž EXPERT geniality show

     • Dňa 29.11.2018 sa na Slovensku uskutočnila celoslovenská súťaž EXPERT geniality show. Z našej školy sa do súťaže v  kategóriách EXPERT 7, EXPERT 8, EXPERT G12 a EXPERT G34 zapojilo 33 žiakov. Žiaci si v súťaži vybrali 2 témy z ponúknutých šiestich tém – Dejiny, udalosti, umenie, Svetobežník, Mozgolamy, Do you speak English, Tajomstvá prírody a Góly, body, sekundy. V každej téme  museli odpovedať na 25 otázok počas 30 minút.

      Čiastočné výsledky súťažiacich zverejní usporiadateľ súťaže 21.12.2018 na webovej stránke www.sutazexpert.sk, kompletné výsledky najneskôr 15.1.2019.

      Držíme všetkým súťažiacim palce, aby obstáli v konkurencii čo najlepšie.

    • Kardiometabolický syndróm u adolescentov – monitoring na V.ZŠ
     • Kardiometabolický syndróm u adolescentov – monitoring na V.ZŠ

     • Dňa 6.12.2018, keď chodí  Mikuláš, navštívili  naši študenti Viliam Glézl (II.A) a Denis Vavrek (II.D) V. ZŠ vo Zvolene, v rámci  spolupráce pri monitoringu  pre stredoškolskú odbornú činnosť v odbore biológa.

      Študenti skúmajú  Kardiometabolický syndróm u adolescentov. Je to závažný celospoločenský problém, na ktorý treba upozorňovať mladých ľudí aj ich rodičov. Poznatky, ktoré naši študenti odprezentovali, majú informovať o  najväčších rizikách, hlavne u mladých vo veku od 14 do 17 rokov. Výskum doplnili spirometrickým vyšetrením 31 respondentov. Výsledky vyhodnotenia následne poskytnú zainteresovaným respondentom a budú súčasťou ich SOČ. S  monitoringom budú pokračovať aj v radoch našich gymnazistov a žiakov ďalších ZŠ vo Zvolene.

      Chceme poďakovať vedeniu V. ZŠ a tiež učiteľom, ktorí sa nám snažili vytvoriť maximálne vhodné podmienky pre spoluprácu.

    • Fórum slovenských rusistov
     • Fórum slovenských rusistov

     • Na pôde  KU v Ružomberku  prebieha každoročne pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, kultúry a športu SR konferencia   Fórum slovenských rusistov.  22.11. a 23.11. 2018 na tému „Učíme sa učiť“ vystúpilo s ukážkami otvorených hodín v SJL, ANJ aj RUJ niekoľko slovenských učiteľov základných aj stredných škôl. Našu školu reprezentovala Mgr. Iveta Slančíková s prezentáciou v PP o zážitkovom vyučovaní, ktoré prakticky využíva už niekoľko rokov na hodinách RUJ v našom gymnáziu. Predstavila svoje návštevy divadelných predstavení so študentmi GĽŠ počas posledných desiatich rokov v SND a v Divadle Astorka Korzo 98.

      Výber divadelných inscenácií je zameraný na diela ruských autorov, ako sú : L. N. Tolstoj (Anna Kareninová, Vojna a mier), A. P. Čechov( Tri sestry, Višňový sad), F. M. Dostojevský  (Bratia Karamazovovci),  A. S. Puškin a P. I. Čajkovskij (opera Eugen Onegin, balet Luskáčik).

    • Svetový deň boja proti AIDS
     • Svetový deň boja proti AIDS

     • Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS.
      Celoslovenskú kampaň boja proti AIDS organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2018“.AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás.

        Aktuálny problém?
        Individuálny problém?
        Dlhodobý problém?
        Spoločenský problém?

      Dvanásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky prebiehal opäť aj v našej škole. Študenti tretieho ročníka symbolicky vytvorili  živú červenú stužku. Aktívny záujem žiakov o kampaň pokračovala 29. novembra v spolupráci s našimi zdravotníkmi, rozdávaním a nosením červených stužiek. Súčasťou boli aj informácie o nástrahách ochorenia na plagátiku v priestoroch školy.


      Úprimné poďakovanie za aktívnu účasť v tejto kampani a symbolickú podporu správnej myšlienky patrí všetkým zúčastneným učiteľom a študentom školy.

      https://www.sosstavebna.sk/wp-content/uploads/2016/12/logo-3.jpg

    • Cigánsky boxer
     • Cigánsky boxer

     • Rómsky holokaust je téma, o ktorej sa na Slovensku veľa nehovorí a nepíše. O to väčším zážitkom pre nás bolo predstavenie monodrámy Cigánsky boxer, ktoré sa uskutočnilo v našej škole 27. novembra 2018.

      Monodráma Cigánsky boxer vychádza zo skutočného príbehu boxerskej hviezdy Johanna Trollmanna, ktorý sa v roku 1933 stal majstrom Nemecka v poloťažkej váhe. Titul mu bol odobratý pre jeho rómsky pôvod. Posledný zápas absolvoval ako karikatúra „árijského“ boxera s odfarbenými blond vlasmi a napudrovanou tvárou. Neskôr bol internovaný v koncentračnom tábore Neuengamme, kde bol v roku 1943 zavraždený.

      Silný príbeh, výrazne expresívne stvárnený hercom brnenského Buranteatra Filipom Tellerom, nás hlboko vtiahol nielen do deja, ale aj do vyhrotených emócií hlavných aktérov.

      Autorkou dramatickej predlohy je súčasná nemecká dramatička Rike Reiniger. Predstavenie vzniklo v spolupráci s Muzeom romské kultury v Brne a s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR.

      Na predstavenie nadviazala zaujímavá diskusia s etnografkou a historičkou Zuzanou Kumanovou, odborníčkou na kultúru a dejiny Rómov, ktorá nám zapožičala bannery s tematikou rómskeho holokaustu na Slovensku. Umiestnené budú vo vstupných priestoroch školy do 10. decembra 2018.

    • Zvolenská športová jeseň 2018
     • Zvolenská športová jeseň 2018

     •  

      Plavecká  12 hodinovka – 16. ročník súťaže

      Dňa 30.11. 2018  naši študenti spolu s inými školami aktívne absolvovali 16. ročník Plaveckej 12 hodinovky. Každý z 23 našich študentov zaplával 50 m. Mnohí dosiahli vynikajúce časy. Najlepší bol Samuel Štesko z III.E triedy s časom 0:28:82 . Aj v tejto športovej aktivite bolo pre nás dôležité zúčastniť sa jej a podporiť skvelú myšlienku.

      Všetkým študentom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

    • Vyhodnotenie informatických súťaži
     • Vyhodnotenie informatických súťaži

     • Dňa 30.11.2018 sme slávnostne ocenili úspešných účastníkov informatických súťaží ZENIT a iBobor.

      Súťaž Zenit v programovaní vyhral v kategórii A (pre 3. a 4. ročník) Marcel Palaj zo IV.C triedy, druhé miesto obsadil Juraj Bublinec,  tretie miesto Jákob Rolík (obaja zo IV.A triedy).

      Kategóriu B (pre 1. a 2. ročník) vyhrala Dominika Hatadámová z I.A triedy.

      Mimoriadnemu záujmu sa tešila súťaž iBobor, do ktorej sa prihlásilo 51 žiakov školy. Väčšina prihlásených dosiahla vynikajúce výsledky, osem študentov získalo plný počet bodov.

      Kategória                           GĽŠ Zvolen                          Slovensko

                                           Žiakov        Úspešní                Žiakov          Úspešní

      Benjamín (PR, SE)         41                 36                    18392             8120

      Kadet  (TE)                       5                   3                    16209             8196

      Junior (1. a 2. ročník)      5                   2                      7185             2325

      Úspešný bol každý študent, ktorý získal aspoň 50 bodov z 80 možných.

       

    • NHF ocenila stredoškolských učiteľov za inovatívny spôsob výučby
     • NHF ocenila stredoškolských učiteľov za inovatívny spôsob výučby

     • Pri príležitosti osláv 65. výročia vzniku Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave sa dňa 16.11.2018 v rámci medzinárodnej vedeckej konferencie Digitalization and Smart Green Revolution konal workshop pre vybraných stredoškolských učiteľov.

      Je to pilotný projekt spolupráce stredných škôl z celého Slovenska a Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Fakulta pre učiteľov pripravila workshop spolu so zástupcami projektu www.inovujme.sk.

      NHF ocenila viac ako 50 stredoškolských pedagógov za ich moderný a inovatívny spôsob výučby. Medzi ocenenými bola aj učiteľka GĽŠ vo Zvolene Mgr. Katarína Vozárová.

      V závere workshopu dekan NHF Ekonomickej univerzity v Bratislave univ. prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. Mikuláš Luptáčik odovzdal ocenenia všetkým prítomným učiteľom.

    • Fyzikálna súťaž Náboj Junior
     • Fyzikálna súťaž Náboj Junior

     • Dňa 23.11.2018 sa už po tretíkrát v našej škole uskutočnila matematicko-fyzikálna súťaž Náboj Junior.  7. ročník v histórii tejto súťaže bol významný  tým, že s 25 tímami sme sa vyrovnali väčším mestám,  ako je napríklad Banská Bystrica. Významný bol aj pre našich organizátorov.  Niektorí z nich začali súťaž organizovať pred tromi rokmi ako druháci  a v roku 2018 ako štvrtáci zorganizovali súťaž poslednýkrát. Priebeh súťaže sa niesol v dobrej nálade, tímy počítali ostošesť. Hrdí sme boli na tím našich sekundánov a terciánov.

      Záver sa niesol v znamení  oceňovania  tých najlepších. Víťazom 7. ročníka súťaže sa stal tím zo Základnej školy sv. Dominika Sávia vo Zvolene. Víťazom srdečne gratulujeme a ďakujeme skupine organizátorov na čele s Marcelom Palajom, Patrikom Kriekom  pod vedením p.  Prokajovej za skvele odvedenú prácu.

      Tešíme sa na ďalšie ročníky súťaže Náboj Junior.

    • AMAVET 2018
     • AMAVET 2018

     • Súťažná prezentácia a vyhodnotenie 90 najlepších vedátorských prác z krajských kôl sa uskutočnila v dňoch 7. - 9. novembra 2018 v areáli výstaviska INCHEBA  v Bratislave. Na podujatí boli aj mladí vedci z Ruska, Belgicka, Španielska a Mexika. Tento rok bol obzvlášť zaujímavý kvôli účasti vedeckých pracovníkov z CERN-u.

      Našu školu úspešne reprezentovali dva vedecké projekty v kategóriách Medicína a zdravotníctvo a Biológia:

      1/ Testovanie antimikrobiálnej aktivity ľudského katelicidínu na vybraných druhoch baktérií. Autori Lucia Krahulcová a Andrej Szabó v kategórii Biológia.

      2/ Endovaskulárne zákroky – budúcnosť kardiochirurgie? Autori Viliam Glézl a Denis Vavrek v kategórii Medicína a zdravotníctvo – práca získala CENU POROTY.

      Veľmi nás potešila návšteva  Dr.h.c. prof. MUDr. Andreja Jenča, Csc., MPH, ktorý je prednostom kliniky Stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie a pripravuje študentov na lekárske povolanie na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Naša práca ho veľmi zaujala. Vyskúšali sme si aj prezentáciu práce v anglickom jazyku.

      Sme ako škola hrdí, že máme študentov, ktorí svoj voľný čas venujú vedeckej práci a svoje výsledky úspešne prezentujú na súťažných prehliadkach.

      Oceneným študentom gratulujeme a veríme, že čaro vedy okúsia aj ďalší naši študenti.

    • Projekt 1918
     • Projekt 1918

     •       Návšteva divadelného predstavenia nie je povinnosť.

            Návšteva divadelného predstavenia nie je samozrejmosť.

            Návšteva divadelného predstavenia je dar.

            Dar, ktorý keď rozbalíš, naplní ťa rôznymi emóciami. Chvíľu mrazí, chvíľu páli, trasie, rozplače  a rozosmeje zároveň. Len výborná hra spĺňa tieto atribúty. A my sme dostali tento „dar“  v podobe návštevy divadelného predstavenia  Projekt 1918 v Slovenskom národnom divadle 13.11.2018. Bol to majstrovský divadelný kúsok.  Ponúkame vám pár vyjadrení našich študentov o tejto divadelnej hre.

           „Výborný výber divadelného predstavenia, ktoré komunikovalo s učivom na hodinách literatúry.“

           „Nápadité, interaktívne  využitie javiskovej scény. Z javiska sa stalo hľadisko. Divák mal pocit, že hrá spolu s hercami.“

           „Vynikajúci námet – posledné roky monarchie, I. svetová vojna, vznik ČSR cez rôzne ľudské osudy. Skvelá typológia postáv.“

           „Scéna pripomínajúca bahnisko dejín, v ktorom sa herci brodili priamo pred očami diváka. Úžasná metafora.“

           "Bravúrne herecké výkony ako dôkaz, že SND je naozaj profesionálna divadelná scéna.“

           „Počas predstavenia sme takmer nedýchali. Každá sekunda bola pre nás zážitkom.“

       

    • Triedenie a recyklácia odpadov
     • Triedenie a recyklácia odpadov

     • Dňa 13. 11.2018 naši sekundáni v rámci environmentálnej výchovy absolvovali exkurziu do prevádzky Márius Pedersen na Lieskovskej ceste vo Zvolene.  Cieľom exkurzie bolo „ v priamom prenose“ vidieť, ako sa  triedi a recykluje  odpad na Slovensku.

      Riaditeľ prevádzky pán Pivka žiakom ukázal celú prevádzku a vysvetlil,  ako sa vyzbieraný odpad okrem triedenia a recyklácie  pripravuje na expedovanie. Pracovníci  každý deň vytriedia tony plastových fliaš a mikroténových obalov, s ktorými si príroda nevie  desaťročia poradiť.

      Zaujímavým oživením celej exkurzie boli aj nevšedné športové aktivity, ktoré pán Pivka pre žiakov sekundy pripravil.

    • Návšteva z veľvyslanectva USA
     • Návšteva z veľvyslanectva USA

     • Dňa 14.11. 2018 do GĽŠ zavítala vzácna návšteva z Veľvyslanectva USA v Bratislave.

      Tlačový atašé pán Griffin Rozell sa stretol so študentmi 3. a 4. ročníka počas hodín konverzácie v anglickom jazyku.

      Okrem krátkej prezentácie „Odvaha byť slobodný“, míľnikov slovensko-amerických vzťahov, svojej práce diplomata a  veľvyslanca pán Rozell živo diskutoval so študentmi o mnohých ďalších témach. Týkali sa USA, diplomacie, vzájomných slovensko-amerických vzťahov a jeho osoby.

      Stretnutie sa nieslo vo veľmi príjemnej a priateľskej atmosfére. Prezentácia a diskusia prebiehali v angličtine, čo bolo prínosom pre študentov. Bol to veľmi efektívne strávený čas. Pán Rozell ďakuje študentom za aktívnu účasť a teší sa na ďalšiu spoluprácu.

      Ako sám napísal: “Thanks again for a great chance to talk with smart kids!“

    • Súťaž v spracovaní textov na počítači ZAV Zvolen 2018
     • Súťaž v spracovaní textov na počítači ZAV Zvolen 2018

     • Už tradične sa v novembri koná súťaž ZAV Zvolen v odpise textov na PC pre žiakov stredných škôl prevažne s ekonomickým zameraním a škôl používajúcich vo výučbe program ZAV.  V dňoch 7. –  8. novembra 2018 sa konal už 11. ročník v priestoroch SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene. Na základe  dlhoročnej spolupráce s autorom výučbového programu ZAV, p. Jaroslavom Zaviačičom z Českej republiky, boli pozvaní žiaci z Gymnázia z Rožnova pod Radhoštem a majster sveta Jonáš Vala predviedol aj záverečnú prezentáciu písania na PC s výkonom cez 660 č. ú./min.

      Tejto súťaže sa zúčastnili aj dvaja žiaci z Gymnázia Ľ. Štúra vo Zvolene, Martin Nôta z 2. D a Jakub Čillík z 2. A , ktorí sa učili desaťprstovou metódou písať v 1. ročníku len jeden polrok. V porovnaní s niektorými žiakmi obchodných akadémií sa im darilo veľmi dobre. Z 35 účastníkov sa Martin Nôta umiestnil na 8. mieste a Jakub Čillík na 28. mieste z dôvodu vyššieho počtu chýb. Pri vyhodnotení v kombinácii viacerých odpisov skončili ako družstvo na 8. mieste z počtu 19 škôl.

    • Beseda
     • Beseda

     • 24.10.2018  sa v našej škole konalo stretnutie študentov 3. ročníka s Ing. Samirom Moumanim, prednostom Okresného úradu vo Zvolene. Pán prednosta vysvetlil študentom kompetencie a povinnosti, ktoré z tejto funkcie vyplývajú, vyjadril vlastné skúsenosti a postrehy z tohto postu.

      Podrobne predstavil jednotlivé odbory úradu, zameral sa na ich činnosť, čím študentom doplnil informácie v oblasti samosprávy.

    • Štúrove dni 2018 - piatok
     • Štúrove dni 2018 - piatok

     • Tradícii Štúrových dní sme zostali verní aj v tomto školskom roku. Počas dvoch dní sme klasické vyučovanie vymenili za paletu rôznorodých aktivít.

      V piatok 26. októbra 2018 študenti riešili hlavolamy z matematiky, sudoku, maľované krížovky či absolvovali súťaž v piškvorkách. V Menze TU žiaci prímy, sekundy, tercie, prvého a druhého ročníka spoznávali históriu kinematografie, rôzne filmové techniky a spletitý svet reklamy v rámci audiovizuálnych prednášok Svet médií. Celým podujatím sprevádzal ústnym slovom filmovú prezentáciu známy filmový kritik Peter Konečný. Výber žiakov z tretích ročníkov, ktorí absolvujú seminár z dejepisu, navštívili Štátny archív na Podborovej. Rozšírili si vedomosti o našich medzníkových osmičkových rokoch. Záujemcovia o informatiku sa stretli s bývalými študentmi GĽŠ, ktorí tento odbor študujú na vysokých školách.

      Fracúzštinári strávili čas v tvorivom ateliéri s lektormi GREF. Na tému finančnej gramotnosti, v spoločnosti veľmi preferovanej, boli zamerané prednášky pre žiakov štvrtých ročníkov. Počas Finančnej hry sa druháci učili vhodne hospodáriť s balíkom financií a premyslene ich investovať. Žiaci tretích ročníkov prežili športové dopoludnie s rôznymi pohybovými aktivitami. Školská študentská rada pripravila súťaž vo vyrezávaní tekvíc a súťaž o najdlhšiu jablkovú šupku. Súčasťou piatkového dopoludnia bol aj program MVU – Malí, veľkí učitelia, počas ktorého vybraní žiaci prezentovali rôzne témy pre spolužiakov (kardiovaskulárny systém, energie, folklór, umenie a pod.).

      Štúrove dni sa v piatok úspešne rozbehli. Pokračovať budeme v pondelok.

       

    • Červené maky
     • Červené maky

     • Červené maky zdobili tričká našich žiakov a dominovali pri výzdobe vestibulu  školy už po tretíkrát. V piatok 9. 11. 2018  sme ukončili trojročný projekt Novembrové maky, ktorého zmyslom bolo vysvetliť  a priblížiť žiakom význam 1. svetovej vojny pre vznik nášho štátu a aj školy. Inšpiráciou pre názov podujatia bol kvet červeného maku, ktorý sa stal v mnohých krajinách sveta symbolom spomienky, symbolom prejavu úcty a poďakovania obetiam vojny.

      Plagáty, diela bývalého študenta A. Vangu, ktoré emotívne znázorňujú pôvod symbolu červeného maku, sugestívne  ohlasovali piatkový program. Škola ožila autentickým programom o tejto významnej historickej udalosti. Žiaci prvého ročníka videli hudobno-slovné pásmo a obrazový dokument, ktorý im priblížili  1. svetovú vojnu v slovenskej literatúre. Niektorí žiaci prvého, všetci žiaci druhého a časť žiakov tretieho a štvrtého ročníka mohli sledovať majstrovské diela svetovej literatúry s témou veľkej vojny v štyroch zdramatizovaných ukážkach. V programoch spolu účinkovalo bezmála 40 žiakov a videlo ich okolo 270 žiakov školy.

      11. 11. 2018 o 11. hodine a 11. minúte uplynulo 100 rokov od podpísania mierovej dohody, ktorá bola medzníkovou udalosťou pre náš národ. Hoci sme sa dnes prebudili do všedného rána, odkaz predchádzajúcich historických udalostí a slávnostné chvíle piatkového podujatia stále znejú v našich srdciach.

    • Úprava zvonenia
     • Úprava zvonenia

     • Od pondelku  12. 11. 2018 sa zvonenie mení nasledovne:

      1. hodina       7:50  –   8:35
      2. hodina       8:40  –   9:25
      3. hodina       9:35  – 10:20   
      4. hodina     10:40  – 11:25
      5. hodina     11:35  – 12:20
      6. hodina     12:25  – 13:10
      6. hodina     12:50  – 13:35
      7. hodina     13:40  – 14:25

      IV.ročník

      6.+7. hodina   12:25 – 13:55

      Zvoniť bude len v hrubo označených časoch.