• Štúrove dni 2018 - pondelok
     • Štúrove dni 2018 - pondelok

     • Pondelkové dopoludnie 29. októbra 2018 sa nieslo opäť v znamení Štúrových dní.

      Program MVU – Malí, veľkí učitelia pokračoval prezentáciou ďalších tém (fyzika, geografia, biológia, vesmír, zdravie, umenie....). Obohatením pondelka boli rôzne kvízy, súťaže, maľované krížovky, štúdium historických dokumentov.  Výtvarné cítenie prejavili primáni počas dvoch hodín výtvarnej výchovy, keď stvárňovali atmosféru jesene. Druhá časť Finančnej hry pre druhákov a téma finančnej gramotnosti pre tretiakov kontinuálne nadviazali na piatkové aktivity v tejto oblasti. Milovníci filmového umenia si netradičným spôsobom pozreli úlomky zo svetovej kinematografie v cudzích jazykoch nie v klasickej kinosále, ale v bežnej triede, ktorá sa nachvíľu premenila na kino.

      Žiaci, zapojení do projektu Erasmus+, prezentovali svoje skúsenosti, zážitky a výsledky práce pred spolužiakmi z prvých ročníkov. Chceli ich motivovať v zapájaní sa do podobných projektov. Osobitým spôsobom pristúpili študenti III.B triedy k interpretácii umeleckého textu. Obohatili tak svoje vedomosti o literárnej moderne. Žiaci III.C a III.D triedy rozšírili svoje právne vedomie pozretím filmu o ľudských právach. III.A prežila tento deň netradične v Arboréte na Borovej Hore. Je to dôkaz, že vyučovanie môže prebiehať aj v prírodnom prostredí. Malí športovci – žiaci sekundy a tercie – súťažili počas športového dopoludnia v rôznych disciplínach. Logické myslenie si trénovali v  šachovom turnaji. Pálčivá a často spomínaná téma extrémizmu a rasovej neznášanlivosti zaznievala v klubovni školy pod odborným dohľadom. Maturanti navštívili divadelné predstavenie O Júlii z repertoáru Divadla Zelienka v DK ŽSR.

      Mnohí žiaci školy prišli v tento upršaný pondelok oblečení v halloveenskych maskách a súťažili medzi sebou v rôznych kategóriách. Najlepšie masky boli ocenené v školskej jedálni porotou, ktorú tvorili žiaci a učitelia školy.

      Štúrove dni sú každoročnou spomienkou na osobnosť Ľudovíta Štúra, ktorého meno hrdo nesie naša škola vo svojom názve.

      Ďalšie aktivity

    • Projekt Mestské včely, život včiel a ich význam pre kolobeh v prírode
     • Projekt Mestské včely, život včiel a ich význam pre kolobeh v prírode

     • Dňa 26.10.2018 sa v rámci Štúrových dní konala pre žiakov Prímy A interaktívna prednáška na tému včely, ich spôsob života a  význam pre kolobeh v prírode a našu existenciu.

      Žiaci sa  aktívne zapojili do rozhovoru, obohatili svoje vedomosti  na základe prezentácie  a vžili sa do hier súvisiacich s touto témou. Dozvedeli sa o projektoch Mestské včely a Mestá pre opeľovače, ktoré realizuje CEEV Živica, Technická univerzita vo Zvolene a mesto Zvolen.  Zaoberali sa odpoveďami na otázky: „ Načo sú nám včely?“, „ Potrebujeme včely v meste?“, „ Čo môže každý z nás pre včely urobiť?“. Naučili sa veľa nového o dôležitom postavení včiel v kolobehu prírodného života a ich význame pre existenciu človeka. Spoznali medonosné rastliny, prezreli si  včelárske pomôcky, dozvedeli sa, ako vyzerajú včelie úle nielen zvonku, ale aj vo vnútri a vyskúšali si včelárske klobúky. Súčasne si preverili aj svoje doterajšie vedomosti.

       Za celú akciu vďačíme  Ing. Zuzane Gallayovej, PhD. z Katedry aplikovanej ekológie na Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene, ktorá žiakom túto tému veľmi prirodzene a pútavo priblížila a mnohých naozaj nadchla a inšpirovala aj pre budúce  stretnutia, možno už priamo v teréne pri včielkach, alebo pri zábavnej hre s názvom: „Kráľovstvo včiel“.

      Viac informácií o projektoch sa môžete dozvedieť na : www.mestske-vcely.sk

    • PYGMALION
     • PYGMALION

     • V pondelok 5.11.2018  využilo 54 našich študentov  spolu s p. Oravcovou a p.Vasilovou  možnosť pozrieť si slávnu komédiu G. B. Shawa Pygmalion v podaní divadelného súboru TNT Theatre Britain.

      So zatajeným dychom sme sledovali príbeh pouličnej kvetinárky Lízy Doolittle, ktorú  profesor fonetiky Higgins premenil na distingvovanú mladú dámu a uviedol ju do vznešenej anglickej spoločnosti.

      Spočiatku mali študenti  ťažkosti s porozumením londýnskeho nárečia "cockney", ale postupne, ako sa výslovnosť Lízy zlepšovala, dialógy boli čoraz zrozumiteľnejšie. Britskí divadelníci si vďaka výborným výkonom dokázali udržať pozornosť mladého publika až do konca predstavenia.

    • Francúzski lektori na hodinách francúzskeho jazyka
     • Francúzski lektori na hodinách francúzskeho jazyka

     • V priebehu mesiaca október mali študenti francúzštiny v našej škole výbornú príležitosť komunikovať s francúzskymi lektormi.

      Každý utorok a piatok boli na  všetkých vyučovacích hodinách francúzštiny prítomní dvaja lektori, Genevieve a Jacques Renner z francúzskej organizácie GREF. Ide o organizáciu učiteľov na dôchodku, ktorí chcú dobrovoľne pôsobiť v  školách, kde sa vyučuje francúzština ako cudzí jazyk.

      Ich úlohou nie je nahradiť učiteľa. Svojou prítomnosťou sa snažia podporiť záujem žiakov o francúzsky jazyk. Hry, piesne, dialógy, precvičovanie gramatických a lexikálnych štruktúr či fonetické cvičenia s pomocou rodených Francúzov sa stretli u našich študentov s pozitívnym ohlasom. Veríme, že v tejto spolupráci sa nám podarí pokračovať aj v ďalšom školskom roku.

    • Študenti Gymnázia Ľudovíta Štúra opäť na cestách
     • Študenti Gymnázia Ľudovíta Štúra opäť na cestách

     • Žiaci z Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene sa tentokrát vybrali do Talianska. V rámci projektu Erasmus+ s názvom  Život vo vode, pri vode a s vodou v období od 21. 10. do 26. 10. 2018 navštívili svojho projektového partnera, ktorým je  Stredná škola IPS F.S. Cabrini v meste Taranto. Do tohto multilaterálneho projektu je okrem našej a talianskej školy zapojená aj nemecká škola z mesta Weilmünster.

       

      Počas jedného týždňa žiaci spoznávali zaujímavosti tejto krajiny. Očarila ich Jaskyňa Castellana s bohatou výzdobou, mesto Alberobello, zapísané do svetového dedičstva UNESCO, s jedinečnou architektúrou kužeľovitých domčekov nazývaných Trulli, mesto Taranto s otočným mostom, so zámkom, Starým mestom či podzemnými chodbami. Žiaci navštívili aj prírodnú rezerváciu Lago di Monte Cotugno s priehradou, kde sa dozvedeli zaujímavosti ohľadom jej samotnej stavby,  ochrany tejto rezervácie, o predchádzajúcom stave navštívenej oblasti,  flóre a faune.

       

      Okrem  bohatého programu, ktorého cieľom bolo  spoznávanie kultúrneho dedičstva hosťovskej krajiny, žiaci pracovali na spoločnom projekte zameranom na vodu a chémiu. Počas chemického a mikrobiologického workshopu robili rôzne pokusy s pitnou a morskou vodou, skúmali jej zloženie a  v nemeckom jazyku predstavili svoje krajiny, mestá a školy.

      Pred realizáciou samotného stretnutia odoberali žiaci vzorky vody minerálnych prameňov, ktoré analyzovali a svoje výsledky meraní  prezentovali na tomto stretnutí. Ďalšou témou, s ktorou sa žiaci zaoberali ešte pred stretnutím, bol vplyv leta na vodu. Študenti následne demonštrovali namerané  hodnoty prietokov, prítokov a výšky hladín riek.

       

      Žiaci partnerskej školy v Tarante nám tiež ukázali priestory ich školy. Viceprimátorka mesta nás privítala na radnici, diskutovala s nami o  dojmoch z mesta a o práci na projekte.

       

      Týždeň mobility žiakov prešiel veľmi rýchlo a naši žiaci sa museli rozlúčiť so svojimi talianskymi kamarátmi, s ktorými si veľmi dobre porozumeli. Ďalšie stretnutie projektových partnerov sa uskutoční v apríli 2019 v nemeckom meste Weilmünster, na ktoré sa tešíme.

    • Exkurzia v Banskej Štiavnici
     • Exkurzia v Banskej Štiavnici

     •    Slnkom zaliata Banská Štiavnica privítala 4. októbra 2018 sekundánov a terciánov a ponúkla  im zaujímavé miesta v rámci literárno-prírodovednej exkurzie.

          Najskôr navštívili Kammerhof - najcennejší pamiatkový objekt historického centra Banskej Štiavnice, postupne budovaný od 12. storočia. V 16. storočí sa stal sídlom Hlavného komorskogrófskeho úradu, ktorý riadil baníctvo najbohatšieho banského rudného regiónu. Dnes v ňom sídli najrozsiahlejšia expozícia v meste a je venovaná mnohým oblastiam, ktoré súvisia s históriou baníctva.

          Na Radničnom námestí študenti navštívili dom, v ktorom Sládkovičova Marína prežila väčšinu svojho života. V ňom sídli múzeum s názvom Banka lásky a je celé presýtené najdlhšou ľúbostnou básňou na svete. Živé obrazy študentov unikátnym spôsobom vtiahli do skutočného príbehu Sládkoviča a Maríny. V symbolickej Sládkovičovej knižnici mohli interaktívne oživovať verše z viac ako 170-ročného rukopisu básne Marína. Srdce celého múzea je však ukryté v 500-ročnej bani na zlato.

          Navštíviť toto miesto bolo pre všetkých veľkým zážitkom. Viac neprezradíme... Využite krásne dni skorej jesene a navštívte Banskú Štiavnicu.

    • AMAVET 2018
     • AMAVET 2018

     • Dňa 19.10.2018 Asociácia pre mládež, vedu a techniku organizovala v Banskej Bystrici AMAVET 2018 -  krajskú prehliadku vedeckých prác žiakov stredných škôl v rôznych vedných odboroch. Žiaci predstavili svoju výskumno-vedeckú činnosť pomocou panelovej prezentácie, ich projekty hodnotila komisia vysokoškolsky vzdelaných odborníkov v oblasti potravinárstva a techniky.

      Svoje práce prezentovali aj naši študenti:

      Viliam Glézl (2.A) a Denis Varek (2.D) v odbore Zdravotníctvo: Endovaskulárne zákroky – budúcnosť kardiochirurgie? Získali postup na celoštátnu prehliadku.

      Tomáš Jablonský (2.A)  v odbore Zdravotníctvo: Nesprávna postúra mladých ľudí.

      Andrej Szabó, Lucia Krahulcová (4.B) v odbore Biológia: Testovanie antimikrobiálnej aktivity ľudského katelicidínu na vybraných druhoch baktérií. Získali postup na celoštátnu prehliadku.

      Gratulujeme všetkým študentom a budeme im veľmi držať palce na celoštátnej prehliadke.

    • Exkurzia na letisko
     • Exkurzia na letisko

     • Dňa 18.10. 2018 žiaci 3. ročníka našej školy navštívili Leteckú základňu Sliač.

      Exkurzia bola zameraná na podporu smerovania žiakov na technické vysoké školy.

      Vojaci nám pripravili zaujímavý program, ukážky vojenskej kynológie, leteckej a hasičskej techniky.

    • Beseda s Ing. Vladimírom Maňkom
     • Beseda s Ing. Vladimírom Maňkom

     • Dňa 19.10.2018 sa v našej škole uskutočnila beseda s Ing. Vladimírom Maňkom v rámci projektu Speaking Tours 2018- My sme NATO, OBSE, EÚ.  Projekt pozostáva zo série podujatí v stredných školách na území celej Slovenskej republiky. Podujatia sú zamerané na predsedníctvo Slovenskej republiky v OBSE a objasnenie základných pilierov a princípov , na ktorých OBSE funguje.

      Zameriava sa aj na členstvo Slovenskej republiky v NATO a EÚ s dôrazom na ich dôležitosť v súčasnom euroatlantickom prostredí, ktoré so sebou prináša výhody i nevýhody vyplývajúce z členstva v týchto organizáciách.

      Podujatie zorganizovala koordinátorka projektu Terézia Masaryková z Euroatlantického centra, ktoré je mimovládnou organizáciou pôsobiacou  na poli medzinárodnej politiky, bezpečnosti a verejnej diplomacie.

    • KABU pre prímu
     • KABU pre prímu

     • Dňa 3.10.2018 sa uskutočnilo KABU pre žiakov triedy Príma A – našich najmladších. Organizácie sa ujali študenti z III.E, ktorí pre primánov vymysleli zaujímavé úlohy a hry, ktoré boli orientované na rýchlosť, všímavosť či hru so slovami. Všetci žiaci úlohy ukážkovo zvládli, prejavili schopnosť skupinovej práce, nikto sa nezranil, a dokonca sa všetci dobre zabavili - či už tretiaci, alebo primáni. Na konci KABU dostal každý žiak prímy certifikát o prijatí do študentského cechu nášho gymnázia.

    • Divadelné predstavenie v SND
     • Divadelné predstavenie v SND

     • V utorok 9. októbra 2018  študenti  našej školy prežili krásny deň v našom hlavnom meste. Bratislava nás ráno pred 9. hodinou privítala slnečným počasím, čo sľubovalo jedinečný deň, plný zážitkov. V budove SND  nás čakalo  divadelného predstavenia klasika svetovej drámy W. Shakespeara  Skrotenie zlej ženy. Študenti sa zabávali na výborných hereckých výkonoch hercov, ako je T. Maštalír, J. Koleník, D. Mórová, V. Kobielsky, F. Kovár, D. Tarageľ, P. Trník, O. Kovaľ, A. Bárta, B. Bystriansky, O. Hlaváček, ktorých poznajú  hlavne z televíznej obrazovky. Ich herecké majstrovstvo ocenili  na konci silným potleskom. Niektorí chlapci mali možnosť vypočuť si v príjemnom dialógu názory trnavského herca P. Trníka, ktorý sa s nimi po predstavení rozprával o téme navštíveného divadelného predstavenia, ale aj o súčasných problémoch mladých ľudí. Nikomu  zo zúčastnených študentov nevadilo, že pôvodne sa prihlásili na divadelné predstavenie podľa románu L. N. Tolstého Vojna a mier.  SND nám ponúklo kvôli chorobe jedného z hercov  túto náhradnú inscenáciu.

    • Učíme s Hardvérom
     • Učíme s Hardvérom

     • Aj programovanie môže byť zábavné.  Osobnú skúsenosť v tejto oblasti získali aj naši študenti počas série workshopov, ktoré sme mohli zorganizovať vďaka spolupráci s SPy o.z.. Zapojili sme sa do projektu Učíme s Hardvérom (www.ucimeshardverom.sk). Vďaka malým elektronickým zariadenie BBC micro:bit si žiaci vyskúšali zábavné programovanie v prostredí MakeCode. Séria workshopov je organizovaná v rámci aktivity MEAT AND CODE a prebieha počas európskeho týždňa programovania – EU CodeWeek 2018.

      Séria workshopov je organizovaná v rámci aktivity MEAT AND CODE a prebieha počas európskeho týždňa programovania – EU CodeWeek 2018.

    • Konferencia k projektu Erasmus+ Litva
     • Konferencia k projektu Erasmus+ Litva

     • Dňa 9. 10. 2018  sa v našej škole uskutočnila fyzikálna konferencia ako záver projektu Erasmus+ na tému  Prenosná vodná elektráreň.

      Študenti  zapojení do projektu pozvali žiakov základných a stredných škôl, ich učiteľov fyziky a iných hostí, aby im ukázali všetko, čo počas projektu zažili, čo sa naučili a čo zostrojili.

      Svojim hosťom prezentovali fyzikálne zákony, ktorými sa počas projektu zaoberali. Informovali o ich objaviteľoch, znení  zákona a  využití v bežnom živote. Súčasťou prezentácie boli aj všetky nezabudnuteľné zážitky z Litvy a zo Slovenska, ktoré s projektovými partnermi  spoločne prežili.

      Pomyselnou „čerešničkou na torte“ bolo predstavenie výstavby prenosnej vodnej elektrárne a jej odskúšanie na vode v Litve a tiež návšteva rôznych elektrární.

      Pozvaní žiaci boli počas konferencie  interaktívne zapojení do riešenia rôznych úloh. Tím, ktorý získal najviac bodov, dostal ako odmenu jednu prenosnú vodnú elektráreň, ktorú môže využiť na hodinách fyziky. Každá škola  získala  fyzikálnu príručku, ktorá bola popri prenosnej vodnej elektrárni výsledným produktom projektu Erasmus+.

      Naši  žiaci ukázali, ako je možné  jednoducho a užitočne spojiť fyziku a nemčinu a zdokonaľovať sa prácou na projekte v oboch týchto predmetoch.

    • Konferencia ERASMUS +
     • Konferencia ERASMUS +

     • Pozývame Vás na Konferenciu k projektu ERASMUS +, ktorá sa uskutoční 9. októbra 2018 o 8.00 hod. v našom gymnáziu. Bilaterálny projekt s názvom Prenosná vodná elektráreň bol realizovaný s partnerskou školou v Kaunase (Litva).

      Žiaci našej školy Vám postupne predstavia  6 zaujímavých fyzikálnych zákonov, dozviete sa informácie o ich objaviteľoch a tiež o využití týchto zákonov v bežnom živote.  Podelia sa so svojimi skúsenosťami a zážitkami pri výmenných pobytoch na Slovensku a v Litve a v poslednej časti konferencie sa dozviete podrobnosti o výrobe modelu prenosnej vodnej elektrárne.

      Interaktívnym spôsobom vám ukážeme, že aj fyzika môže byť zaujímavá.

    • Roadshow 2018
     • Roadshow 2018

     • Úrad vlády Slovenskej republiky v mesiaci október realizoval v  slovenských mestách stretnutia so študentmi  stredných škôl v rámci súťaže Roadshow 2018.

      10.10.2018 sa stretnutie konalo v našej škole. Formou prednášky sa študenti dozvedeli o možnosti čerpania finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych fondov, o operačných programoch a členstve Slovenskej republiky v Európskej únii i následných benefitoch, ktoré vyplývajú z členstva našej krajiny v EÚ .

      V závere prednášky bol študentom predstavený  spôsob vytvárania žiadosti o nenávratný finančný príspevok z európskych štrukturálnych fondov a boli poskytnuté rady, ktoré môžu študenti využiť v samostatnej tvorbe projektu .

    • Účelové cvičenia pre 1. ročník
     • Účelové cvičenia pre 1. ročník

     • Každý rok sa účelové cvičenie opakuje, ale vždy je pre nás prínosom, že sa dozvieme niečo nové.  3.10. 2018 sme pre študentov 1. ročníka pripravili novinku a pozvali medzi nás dobrovoľných hasičov, ktorí študentom vysvetlili aj prakticky ukázali, ako sa správať v prípade požiaru. Zopakovali sme si, ako sa poskytuje prvá pomoc pri zraneniach. Na mapách sme sa bližšie zoznámili s okolím Zvolena a zamerali  sme sa tiež  na protichemickú ochranu. Deň nám ubehol veľmi rýchlo, ale cvičenie splnilo účel – získali sme veľa praktických poznatkov  pre život.

       

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • 26. september sa z iniciatívy Európskej rady v Štrasburgu od roku 2001 oslavuje ako Európsky deň jazykov. Vedie k povzbudeniu viacjazyčnosti v Európe ako kľúčového prvku pre poznanie rôznych kultúr starého kontinentu.

      Aj naša škola pripravila pre žiakov zaujímavé aktivity.

      47 študentov 1.-2. ročníka sa zúčastnilo exkurzie do Bratislavy pod vedením Mgr. Slančíkovej a Mgr. Čechovej. 25 z nich absolvovalo prehliadku kultúrnych historických pamiatok nášho hlavného mesta so sprievodkyňou v anglickom jazyku a 22 študentov túto časť exkurzie absolvovalo v ruskom jazyku. Všetci navštívili Univerzitu J. A. Komenského, kde môžu v budúcnosti študovať cudzie jazyky na filozofickej fakulte. Prezreli si Hviezdoslavovo námestie  a nakoniec sa odfotili pod sochou M. R. Štefánika.

      Žiaci 4. ročníka, ktorí sa učia francúzsky jazyk,  navštívili s Mgr. Čutorovou Alliance française v Banskej Bystrici, kde sa oboznámili s možnosťami využitia francúzskeho jazyka aj v našom regióne. Thomas Laurent, riaditeľ Alliance française, pre nich pripravil aktivity súvisiace s francúzskou kultúrou a Francúzskom. Keďže Alliance française sídli v Štátnej vedeckej knižnici, využili sme čas aj na návštevu jazykových oddelení a študovní ŠVK.

      Nezabudli sme ani na žiakov, ktorí zostali v škole. Hneď pri vstupe do budovy si mohli všimnúť pútače, ktoré propagovali výučbu všetkých cudzích jazykov v našej škole. Všetci učitelia cudzích jazykov si v tento deň na svojich hodinách pripravili so žiakmi zaujímavé aktivity.

      Všetkým študentom prajeme veľa chuti pri ďalšom štúdiu cudzieho jazyka.

    • Účelové cvičenia pre prímu, sekundu a terciu
     • Účelové cvičenia pre prímu, sekundu a terciu

     • Dňa 19.9.2018 sme pripravili pre žiakov 8-ročnej formy štúdia účelové cvičenia. Aby sme ich spestrili, pozvali sme na besedu mjr. Baranca, ktorý veľmi pútavou formou priblížil žiakom históriu Ozbrojených síl na Slovensku v novodobých dejinách. Žiaci si prezreli mnohé dokumenty a knihy, vyskúšali si aj ochranné pomôcky, ktoré používa armáda. Po besede sme absolvovali vychádzku na Stráže, kde sme v peknom počasí mohli  z Vyhliadky pozorovať časť Zvolenskej kotliny a zorientovať sa v okolí Zvolena.

       

    • KABU 5. 10. 1918/2018
     • KABU 5. 10. 1918/2018

     • V piatok  5. 10. 2018 sa o 16.30 začalo netradičné vyučovanie, počas ktorého medzi sebou súťažili čaty prvého ročníka v predmetoch biológia, dejepis, telocvik a v ďalších. V úvode boli všetci zúčastnení nevšedne pomaľovaní a vyučovanie sa mohlo začať.  Na prvej hodine  - fyzike sa žiaci snažili vyrovnávať osvetlenie v miestnosti, a to nosením tmy  a zapaľovaním žiarovky vlastným telom.   Na hodine chémie v čo najkratšom čase zlizovali nutellu z celofánu bez použitia rúk.

      Počas hodín na žiakov, ktorí vyrušovali, dohliadali vrátnici a neposlušní si vyslúžili kľačanie na polienku, ale aj bitie pravítkami po prstoch „na hruštičku“.  Na konci zložili prváci  sľub vernosti tretiakom, a víťazná čata odchádzala domov so sladkou odmenou. 

      Prijatie prvákov do radov študentov  GĽŠ bolo ukončené symbolickým vypustením  lampiónov šťastia.

    • Hosť z USA
     • Hosť z USA

     • Dňa 26.9.2018 sme v našej škole privítali pána Pushpana Pappu, lektora, ktorý pochádza z Indie, ale už 35 rokov žije v USA (Santa Clara). Pútavou formou porozprával našim študentom o živote v krajinách, ako je India, Wales či Fínsko, v ktorých strávil časť svojho života, a tiež o USA. Dozvedeli sme sa, akým problémom môže byť trvalý pobyt, keď žijete v bikultúrnom manželstve, či systém zdravotného zabezpečenia v USA.      

      Pánovi Pappu sa s ľahkosťou podarilo udržať pozornosť  študentov počas celej  besedy a „padlo“ aj dosť zvedavých otázok na jeho adresu. Študenti mali okrem možnosti získať nové informácie aj skvelú príležitosť vypočuť si anglicky hovoriaceho hosťa v priamej komunikácii.