• Beseda s Mgr. Bužekom
     • Beseda s Mgr. Bužekom

     • 5.12.2019 sa študenti 4. ročníka stretli s Mgr. M. Bužekom, advokátom zo Slovenskej advokátskej komory.

      Počas prednášky zazneli témy- totalita, právny štát, advokácia, súdny proces, sústava súdov v Slovenskej republike. Pán advokát prostredníctvom krátkej diskusie odpovedal študentom na otázky, vysvetľoval niekoľko prípadov z advokátskej praxe.

      Veríme, že stretnutie naplnilo očakávania našich študentov a budúcim právnikom či diplomatom  pomôže v príprave na prijímacie skúšky.

    • Sárova Bystrica 2019
     • Sárova Bystrica 2019

     • Betka Bialiková (IV.A) v celoslovenskom kole súťaže mladých moderátorov Sárova Bystrica 2019 obhájila prvenstvo z krajského kola.

      Srdečne blahoželáme!

    • Pracovné stretnutie Erasmus+ v Poľsku
     • Pracovné stretnutie Erasmus+ v Poľsku

     • V dňoch 22. 11. – 28. 11. 2019 sa uskutočnila v Poľsku prvá krátkodobá výmena skupín žiakov v rámci projektu Erasmus+ „Explaining europe“. Naši žiaci sa prvýkrát  stretli so svojimi partnermi z Nemecka a Poľska.

      Prvá časť výmeny sa uskutočnila v Krakove, kde sme sa oboznámili s jeho históriou, obdivovali sme krásy bývalého hlavného mesta a zavítali tiež na návštevu Schindlerovej fabriky, dnes už známeho krakowského múzea, v ktorej  podnikateľ Schindler počas vojny zachránil stovky Židov.

      V nedeľu popoludní sme sa presunuli na sever do mesta Toruň, odkiaľ sme denne dochádzali do strednej školy v Gronove.

      Celé stretnutie prebiehalo podľa vopred dohodnutého programu. Žiaci intenzívne pracovali v tímoch na témach o EU, ktoré si sami vybrali. Nemeckí žiaci pripravili svoje prezentácie, ktoré dopĺňali o informácie slovenských a poľských partnerov. Tímy sa tiež dohodli, ako bude vyzerať výsledný mediálny produkt každej témy – video, prezentácia, interaktívna mapa... Medzi partnermi prebehol tiež Kahoot-quíz, v ktorom partneri riešili otázky o Nemecku a potom o Slovensku.

      Prijal nás riaditeľ školy a informoval nás o histórii aj súčasnosti školy. Dozvedeli sme sa, ako vyzerá poľský školský systém. Navštívili sme aj Krajinskú Radu a poznávali mesto Toruň.

      Prvé stretnutie v splnilo svoj cieľ – žiaci partnerských krajín sa navzájom spoznali, spoznali tiež kultúru a históriu hostiteľskej krajiny, zlepšovali si svoje komunikačné zručnosti a pracovali v tímoch na tvorbe učebného materiálu o EU.

    • Beseda s JUDr. Novodomcovou
     • Beseda s JUDr. Novodomcovou

     • V piatok 29.11.2019 našu školu opäť navštívila JUDr. M. Novodomcová zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva  v Banskej Bystrici.

      Slovenské národné stredisko pre ľudské práva plní funkciu národnej inštitúcie na ochranu a podporu ľudských práv, monitoruje a hodnotí  dodržiavanie ľudských práv a zásad rovnakého zaobchádzania, zhromažďuje a poskytuje informácie o rasizme, xenofóbii a antisemitizme v Slovenskej republike, uskutočňuje výskumy a prieskumy na poskytovanie údajov v oblasti ľudských práv a základných slobôd, zhromažďuje a šíri informácie v tejto oblasti.

      Stredisko taktiež pripravuje vzdelávacie aktivity, podieľa sa na informačných kampaniach s cieľom zvyšovania tolerancie v spoločnosti, poskytuje knižničné služby.

      Problematike obchodovaniu s ľuďmi, šikane a kyberšikane sa venovali žiaci z tried III.D a Tercie A. Súčasťou besedy  boli aj videozáznamy s  konkrétnymi prípadmi, vyplňovanie pracovných listov,  otázky a pohotové reakcie žiakov.

    • 13. ročník súťaže iBobor
     • 13. ročník súťaže iBobor

     • Dňa 11. -  13. 11. 2019 prebehla celoslovenská súťaž iBobor, ktorej sa zúčastnili 2 žiaci v kategórii SENIOR, 12 žiakov v kategórii KADET a všetci žiaci prímy a sekundy v kategórii BENJAMÍN.

      V kategórii KADET bolo úspešných všetkých 12 riešiteľov a na prvých troch miestach sa umiestnili:

      1. Michal Výboh                   Kvarta A
      2. Marek Pivka                      Kvarta A
      3. Benjamín Androvič        Kvarta A

      V kategórii BENJAMÍN bolo úspešných 22 riešiteľov a na prvých troch miestach sa umiestnili:

      1. Badinka Michal                 Príma A
      2. Šabata Ivan                        Sekunda A
      3. Koška Ondrej, Rapčan Šimon, Švecová Alica                    Sekunda A

       

       

    • Poetická bodka za oslavami Storočnice školy
     • Poetická bodka za oslavami Storočnice školy

     • V priestore slovenčinárskej učebne, ktorá sa na jeden deň premenila na komorný „divadelný priestor“, sme uviedli reprízu predstavenia Mágia slova 3 (alebo Na krídlach lyrickej poézie). V predstavení slova a hudby vystúpilo 28 žiakov školy.

      27. 11. 2019 sme tak urobili akúsi poetickú bodku za oslavami Storočnice nášho gymnázia. Predstavenie bolo pre nás veľmi vzácnym okamihom a milou príležitosťou privítať na pôde školy naše bývalé kolegyne, ktoré stáli pri zrode „umeleckých programov o slove a so slovami“ alebo sa ich len aktívne zúčastňovali ako diváci. Mágia slova je dôkazom, že škola má vtlačenú pečať - akýsi svoj veľký duchovný rozmer, ktorý založili generácie učiteľov pred nami. Rozvíjať ho znamená neprestať v tradícii umeleckých programov a využívať  nadanie  našich žiakov. A že mnohým zúčastneným učiteľom aj žiakom sa sem-tam v oku zaleskla slza dojatia, je dôkazom, že naša práca s talentovanými žiakmi v rámci netradičných vyučovacích hodín „Umenie naživo“ má zmysel.

    • Florbalový turnaj 2019
     • Florbalový turnaj 2019

     • Dňa 15. 11. 2019 sa v našej škole uskutočnil tradičný školský florbalový turnaj.

      O titul súperilo 15 družstiev. Tímy boli rozdelené do štyroch skupín a z každej skupiny postúpil jeden víťaz. Víťazi sa stretli v semifinále, z ktorého najlepší postúpili do finále. Finálový zápas bol veľkým prekvapením. Postavili sa proti sebe tímy Poďte sem a Rangers. Rangers bol najmladší tím školy, zložený zo žiakov tercie.

      Víťazmi sa stal tím Poďte sem v založení: Marek Výboh, Andrej Nagy, Filip Caudt, Jakub Hupian (všetci zo IV.B), Maroš Macák (VI.D), Peťo Ľalík (II.C)

      Druhé miesto vybojoval tím Rangers v zložení: Jakub Kostka, Lukáš Ivanko, Martin Žilinčík, Šimon Ďurica, Hugo Gál (všetci z TEA), Dávid Moška (PRA)

      Na treťom mieste skončil tím The Profesors v zložení: p. Hranec, p. Mikšík, p. Homola, p. Kvasnica a bývalý žiak nášho gymnázia Dominik Martuš.

      Súťaž o najlepšieho strelca vyhral s počtom gólov 9 Maroš Macák (IV.D).

      Všetkým zúčastneným tímom patrí veľká vďaka. Víťazom gratulujeme a tešíme sa na najbližšie športové súťaženie.

    • Svet okolo nás
     • Svet okolo nás

     • Dňa 19. 11. 2019 sa študenti 2. ročníka seminára z geografie a žiaci kvarty zúčastnili zaujímavého vzdelávacieho projektu s názvom Svet okolo nás na tému Irán: zahalená krása. Študenti sa dozvedeli mnoho faktov o Iráne a obyvateľoch tejto krajiny prostredníctvom krátkych filmov. Nasledovala podnetná debata s ich tvorcami.

      Premietanie je jedinečné tým, že niektoré časti komentujú naživo samotní autori.

      Projekt je netradičným doplnením výučby, hlavne geografie, ale veľa poznatkov sa týka aj histórie lokality a zvykov.

                                                                                                    RNDr. Anna Hobzová

    • Červené stužky
     • Červené stužky

     • Symbol 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS.
      Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú s podporou MŠVVaŠ SR organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. Kampaň sa uskutočňuje pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a pod odbornou garanciou MZ SR a viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí.

      A Aktuálny problém?
           I Individuálny problém?
       D Dlhodobý problém?
           S Spoločenský problém?

      AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás.

      Ani našim študentom nie ja ľahostajný tento  problém. Aj v tomto  roku sme  sa zapojil do už 13.ročníka celoslovenskej kampane, ktorá vyvrcholí 1. 12.2019 – Svetový deň boja proti AIDS. Študenti  symbolicky vytvorili  živú červenú stužku. Aktívny záujem žiakov o kampaň pokračovala 27. 11. v spolupráci s našimi zdravotníkmi v priestoroch školy, pripínaním a nosením červených stužiek a rozdávaním informačných plagátikov o nástrahách ochorenia.
      Úprimné poďakovanie za aktívnu účasť v tejto kampani a podporu správnej myšlienky patrí všetkým zúčastneným učiteľom a študentom školy.

    • Jack & Joe
     • Jack & Joe

     • V piatok 15. 11. 2019 všetci žiaci 8-ročnej formy štúdia opustili školské lavice a vydali sa do DK Podborová, aby si pozreli divadelné predstavenie v anglickom jazyku.

      Zoznámili sa s Jackom a Joeom - jednovaječnými dvojičkami, v rovnomennej anglicko-slovenskej divadelnej inscenácii. Herci Divadelného Centra z Martina rozohrali vtipný príbeh o záchrane života. V závere Jack zachránil Joea a zažil pritom veľa dobrodružstiev.

      Žiaci inscenácii rozumeli, pretože v dialógoch zaznela  anglická slovná zásoba a frázy, s ktorými sa stretávajú v bežnom živote.

    • AMAVET 2019
     • AMAVET 2019

     • Festival vedy a techniky AMAVET je už roky jedinečnou prehliadkou výsledkov vedecko-výskumnej činnosti žiakov základných a stredných škôl.

      22. ročník sa uskutočnil v dňoch 6. - 9. novembra 2019 v areáli výstaviska INCHEBA v Bratislave, kde svoje projekty predstavilo 80 najlepších študentov z krajských kôl. Pozvanie prijali aj mladí vedci z Belgicka, Ruska a Mexika.

      Tento rok našu školu reprezentoval vedecký projekt Testovanie aktivity Epigallokatechín-3-gallátu na bunkách kolorektálneho karcinómu in vitro,v kategórii Medicína a zdravotníctvo.Autorom je Viliam Glézl,študent z III.A triedy.

      Myšlienka liečby s využitím výťažku zo zeleného čaju, látkou EGCG, nás doviedla na dlhú a náročnú cestu. Komunikovali sme s rôznymi inštitúciami, vysokými školami a hľadali možnosti, financie a priestor, v ktorom by sme mohli laboratórny výskum realizovať. Až vďaka dlhoročnej spolupráci našej školy s Ústavom experimentálnej onkológie SAV, ktorý ako jediný reflektoval na našu myšlienku, nám po konzultácii s vedením ústavu bola poskytnutá možnosť realizácie laboratórneho výskumu. Viliama Glézla sa ujala RNDr. Miroslava Matúšková, PhD. Celá ich spolupráca sa niesla v priateľskej atmosfére a výsledky sa stali súčasťou práce, s ktorou VILIAM GLÉZL:

      • získal cenu za najlepší vedecký projekt prezentovaný na AMAVETE 2019
      • postup na International Science and Engineering Fair, Anaheim, California, USA
      • prijatie na bakalárske štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave bez prijímacích pohovorov.

      Tieto ocenenia sú najvyššie, ktoré získal študent Gymnázia Ľ. Štúra vo Zvolene na Festivale vedy a techniky AMAVET.

      Škola, ktorá v tomto roku oslávila svoju 100-ročnicu, môže byť právom hrdá na svojich študentov, ktorí svoj voľný čas venujú vedeckej práci a snažia sa vedou posúvať možnosti liečby najrozšírenejšej zákernej choroby na Slovensku - rakoviny.

      Chceme sa poďakovať vedeniu našej školy a RRZ pri GĽŠ za ústretovosť a finančnú podporu  vo výskumnej aj prezentačnej časti  našej práce.

      Viliamovi srdečne gratulujeme a budeme mu držať palce pri reprezentácii na súťaži ISEF v USA.

       

    • 30. výročie Nežnej revolúcie
     • 30. výročie Nežnej revolúcie

     • Komunizmus? Totalitný režim? Dnešná mládež pozná tieto pojmy len z občianskej náuky a dejepisu, na vlastnej koži nezažili to, čo zažili ich rodičia, starí rodičia.

      17. 11. 2019 si pripomíname 30. výročie Nežnej revolúcie, ktorá nesie aj prívlastok zamatová.  Často spomínaný i skloňovaný pojem. V našej škole tiež nezabúdame a pripomíname si tento, pre náš národ, významný dátum

      5. 11. 2019 prijali do našej školy pozvanie Ing. Ján Lunter, predseda BBSK, a doc. O. Podolec  PhD. z Ústavu pamäti národa v Bratislave. Počas prednášky priblížili študentom  okolnosti a nespokojnosť občanov s politicko-spoločenským totalitným komunistickým systémom pred rokom 1989 a nezabudli ani na iniciátorov revolúcie, ktorými boli študenti, herci, divadelníci i široká verejnosť. Zdôraznili tiež, že výsledkom novembra sú aj priame, slobodné, demokratické voľby.

    • Ruskí ekológovia na GĽS
     • Ruskí ekológovia na GĽS

     • Ruštinári  tretieho a štvrtého ročníka GĽŠ mali možnosť absolvovať niekoľko vyučovacích hodín  formou prezentácií v ruskom jazyku, ktoré si pripravili pre nich mladí dobrovoľníci zo Sibíri z Ruskej federácie. Gleb Vakarchuk a Ekaterina Chalova navštívili našu školu niekoľkokrát v júni a počas posledných dvoch októbrových týždňov. Prezentovali informácie o znečisťovaní životného prostredia v sibírskych mestách, v ktorých sú bohaté čiernouhoľné bane. V rámci programu Erazmus+ pôsobia a pomáhajú pri aktivitách v OZ Slatinka, kde sa robí množstvo environmentálnych akcií pre verejnosť. Sú to napríklad náučné výlety do prírody, exkurzie pre školy a pomáhajú pri čistení parku Lanice.

    • Halloween v našej škole
     • Halloween v našej škole

     • 28. a 29. 10.  sa v našej škole uskutočnila každoročná aktivita ŠŠR pre  študentov - Halloween. Aj napriek tomu, že je to skôr americký sviatok a jeho história siaha až k starovekému keltskému národu, udomácňuje sa aj na Slovensku.

      Z večera 31. októbra na 1. novembra sa starovekí Kelti lúčili s letom, ktoré patrilo bohyni života. Pripravovali sa na zimu, ktorej vládlo knieža smrti Samgain. V túto magickú noc sa na zem vracali duše mŕtvych. Kelti sa v tento deň obliekali do masiek tak, aby sa zapáčili strašidlám, ktoré ich potom mali nechať na pokoji. V začiatkoch vyrezávali repu, neskôr tekvicu, ktorá so sviečkou vnútri mala slúžiť ako lampáš na odplašenie príšer.

      Prvý deň Halloweenu  žiaci vyrezávali strašidelné tekvice, ktoré majú cez magickú noc odplašiť všetky  „neznáme prízraky“  z budovy školy. Žiaci  prejavili svoje nevšedné umelecké nadanie, ktoré bolo vidieť  v závere ich trojhodinovej práce. Potešila  nás veľká účasť súťažiacich.

      Na druhý deň po škole  kráčali strašidelné, vtipné, kreatívne i okúzľujúce masky, za ktorými sa skrývali tváre našich žiakov. Z toľkého počtu zapojených žiakov bolo náročné vybrať najstrašidelnejšiu, najkreatívnejšiu a najlepšiu skupinovú masku, ale napokon to  porota  zvládla. Naša škola má ešte jednu nezvyčajnú aktivitu počas tohto obdobia, a to je súťaž o najdlhšiu jablkovú šupku.  Cez veľkú prestávku boli odmenené všetky najkreatívnejšie a najšikovnejšie ruky, ktorým srdečne gratulujeme.  Touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí sa  zúčastnili súťaží. Už dnes sa tešíme na budúcoročný Halloween.

    • Naše srdcia bili spoločnú melódiu
     • Naše srdcia bili spoločnú melódiu

     • V piatok 25. 10. 2019 v priestoroch DJGT vo Zvolene vyvrcholili oslavy 100. výročia založenia našej školy. Preniesli sme sa nachvíľu na krídlach času do minulosti a spolu sme si pripomenuli príbeh našej storočnej jubilantky. Školu nerobí budova postavená z malty a tehál, chodby, okná, lavice a stoličky. To všetko je len vonkajší dojem. Srdcom každej dobrej školy, ktoré v nej silno bije,  sú  ľudia, ich práca, úsilie, tvorivosť  a všetky emócie s ňou spojené. Dať škole veľký duchovný rozmer je postaviť ju na skutočne pevných základoch, ktoré nikdy nezaniknú.

      V DJGT sme mohli medzi nami privítať mnoho vzácnych hostí – zástupcov verejného a spoločenského života, bývalých učiteľov školy, starších a mladších absolventov školy, rodičov našich žiakov a priateľov školy.

      Po úvodnej slávnostnej časti, v ktorej odzneli príhovory našich hostí, sa konal krst spomienkovej knihy 100 rokov – 100 spomienok. Táto kniha je jedinečný, vzácny a hlboko ľudský dar, ktorý pozostáva zo spomienok na jedno z najkrajších období  života – stredoškolské roky.

      Po krste knihy nasledovala slávnostná akadémia – program zostavený zo slova, piesne, hudby a pohybu, v ktorom sa predstavilo takmer 80 talentovaných žiakov školy. Bola to zmes poznania, emócií, farieb a radosti zo života.

      V piatok naozaj naše srdcia bili  spoločnú melódiu. Melódiu o histórii a prítomnosti zvolenského gymnázia. Tisíce tónov, ktoré sa zlievali do poznania, že do mnohých zúčastnených na slávnostnom programe škola naozaj vtlačila svoju hlbokú pečať. Veríme, že spomienku na tento deň si uchováme hlboko vo svojom srdci.

    • Krajské kolo AMAVET
     • Krajské kolo AMAVET

     • Študenti Gymnázia Ľ. Štúra vo Zvolene sa dňa 18. 10. 2019 zúčastnili krajského kola Festivalu vedy a techniky AMAVET, ktorý je súťažnou prehliadkou výsledkov vedecko-výskumnej činnosti žiakov. V Banskej Bystrici súťažili dvaja naši študenti so svojimi výskumnými prácami:

      1. Testovanie aktivity Epigallokatechín-3-gallátu na bunkách kolorektálneho karcinómu in vitro Viliam Glézl  (III.A ) – získal postup do  celoslovenského kola súťaže
      2. Pôsobenie cieleného cvičenia na pohybový aparát
       Tomáš Jablonský  (III.A)

      Zúčastneným študentom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a v celoštátnej súťažnej prehliadke, ktorá sa uskutoční v dňoch 6.- 9. novembra 2019 v Bratislave, želáme veľa úspechov.

       

    • 100 rokov v spomienkach
     • 100 rokov v spomienkach

     • 25. októbra 2019 vyvrcholia oslavy 100. výročia založenia školy slávnostným programom v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene. Súčasťou programu bude krst knihy 100 rokov – 100 spomienok, ktorá je pripomienkou na časy dávno minulé.

      Študenti školy pripravili pod vedením svojich učiteľov program s názvom 100 rokov v spomienkach. Veríme, že slávnosť v divadle bude dôstojným zavŕšením celoročného úsilia, rôznych aktivít, súťaží, výstav, ktoré boli venované tomuto vzácnemu výročiu školy.

    • Hodiny francúzštiny s francúzskymi lektorkami
     • Hodiny francúzštiny s francúzskymi lektorkami

     • Počas štyroch týždňov od 23. 9. do 18. 10. 2019 mali študenti francúzskeho jazyka vynikajúcu príležitosť konverzovať s rodenými Francúzskami. Naša škola pokračuje už tretí rok v spolupráci s francúzskou organizáciou GREF. Ide o dobrovoľné združenie francúzskych učiteľov na dôchodku, ktorí sú i naďalej aktívni a pôsobia v školách, kde sa vyučuje francúzština ako cudzí jazyk.

      Tento rok v  našej škole pôsobili Christine Bonafe a Annie Dyck. Svojou prítomnosťou oživili hodiny francúzskeho jazyka rôznymi aktivitami. Scénky z príbehu o troch mušketieroch,  inscenačné úlohy z obchodu, navigácia v  meste, báseň od Jacques Préverta, recepty z francúzskej kuchyne, degustácia jedál, hranie rolí v cestovnej kancelárii, spoznávanie  francúzskych regiónov, francúzske piesne, interview. Rôzne modelové hry a úlohy boli zaujímavou inováciou spoločných vyučovacích hodín.

      Študenti hodiny s lektorkami prijali s  nadšením a my veríme, že sa nám podarí v tejto spolupráci pokračovať aj v budúcnosti.

    • Nový multilaterálny projekt Erasmus+
     • Nový multilaterálny projekt Erasmus+

     • „Mein Deutsch ist gut - ich spreche mit Mut“

      V dňoch 7.10. – 11.10. 2019 sa v maďarskom meste Kaposvár konalo krátkodobé spoločné podujatie odbornej prípravy zamestnancov v rámci nového rozbiehajúceho sa multilaterálneho projektu Erasmus +. 

      Počas projektu s názvom Mein Deutsch ist gut - ich spreche mit Mut sa bude odvíjať spolupráca našej školy s partnerskými školami v Nemecku, Maďarsku, Chorvátsku a Rumunsku. Do projektu sa z našej školy zapojí 12 žiakov z triedy Kvarta A.

      Cieľom projektu je pomocou moderných inovačných metód zvýšiť a podporiť záujem žiakov o zdokonalenie jazykových kompetencií v nemeckom jazyku so zameraním na bežné komunikačné situácie. Žiaci si súčasne rozvinú svoje digitálne kompetencie, sociálne zručnosti a vedomosti v oblasti kultúrneho dedičstva vlastnej aj partnerských krajín, spoznajú reálie, ľudí a tradície v jednotlivých krajinách a vzájomne si predstavia pamiatky UNESCO.

      Na prvom spoločnom podujatí sa účastníci oboznámili s programom eTwining, ku ktorému im poskytla informácie Mgr.Eva Cesnaková, zaoberali sa využitím internetovej stránky www.gocongr.com a programu „my simpleshow“ na prípravu a realizáciu interaktívneho vyučovania a domácej prípravy žiakov.

      V rámci kultúrno-poznávacích aktivít bola do programu zaradená prehliadka skanzenu Szennai a návšteva oblasti v okolí jazera Balaton, ktorá je na zozname  miest, čakajúcich na zápis do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

      Dúfame, že výsledky projektu, jeho kvalita a úspešnosť budú pozitívnou motiváciou a príkladom pre ďalšiu spoluprácu.

    • 10 rokov eura na Slovensku
     • 10 rokov eura na Slovensku

     • Dňa  9. 10. sa  v našej škole uskutočnila prednáška pána Rastislava Čárskeho z Národnej banky Slovenska na tému „10-ročná skúsenosť s eurom“. Zúčastnili sa jej všetci žiaci štvrtého ročníka v rámci predmetu podnikateľská a spotrebiteľská výchova. Bližšie sa oboznámili s pojmami  inflácia, deflácia, úroková sadzba, kúpna sila ..., s ktorými sa pracuje aj na hodinách ekonomiky.

      Po prednáške nasledovala  krátka beseda so žiakmi, ktorých zaujímalo, ako  brexit ovplyvní euro, a či sa budú v budúcnosti  používať  peniaze ako platidlo.

      V závere prednášky pán Peter Szuttor  z NBS žiakov informoval, ako sa zapojiť do ekonomickej súťaže Generácia euro. (www.generaciaeuro.sk)