• Poetická bodka za oslavami Storočnice školy
     • Poetická bodka za oslavami Storočnice školy

     • V priestore slovenčinárskej učebne, ktorá sa na jeden deň premenila na komorný „divadelný priestor“, sme uviedli reprízu predstavenia Mágia slova 3 (alebo Na krídlach lyrickej poézie). V predstavení slova a hudby vystúpilo 28 žiakov školy.

      27. 11. 2019 sme tak urobili akúsi poetickú bodku za oslavami Storočnice nášho gymnázia. Predstavenie bolo pre nás veľmi vzácnym okamihom a milou príležitosťou privítať na pôde školy naše bývalé kolegyne, ktoré stáli pri zrode „umeleckých programov o slove a so slovami“ alebo sa ich len aktívne zúčastňovali ako diváci. Mágia slova je dôkazom, že škola má vtlačenú pečať - akýsi svoj veľký duchovný rozmer, ktorý založili generácie učiteľov pred nami. Rozvíjať ho znamená neprestať v tradícii umeleckých programov a využívať  nadanie  našich žiakov. A že mnohým zúčastneným učiteľom aj žiakom sa sem-tam v oku zaleskla slza dojatia, je dôkazom, že naša práca s talentovanými žiakmi v rámci netradičných vyučovacích hodín „Umenie naživo“ má zmysel.

    • Florbalový turnaj 2019
     • Florbalový turnaj 2019

     • Dňa 15. 11. 2019 sa v našej škole uskutočnil tradičný školský florbalový turnaj.

      O titul súperilo 15 družstiev. Tímy boli rozdelené do štyroch skupín a z každej skupiny postúpil jeden víťaz. Víťazi sa stretli v semifinále, z ktorého najlepší postúpili do finále. Finálový zápas bol veľkým prekvapením. Postavili sa proti sebe tímy Poďte sem a Rangers. Rangers bol najmladší tím školy, zložený zo žiakov tercie.

      Víťazmi sa stal tím Poďte sem v založení: Marek Výboh, Andrej Nagy, Filip Caudt, Jakub Hupian (všetci zo IV.B), Maroš Macák (VI.D), Peťo Ľalík (II.C)

      Druhé miesto vybojoval tím Rangers v zložení: Jakub Kostka, Lukáš Ivanko, Martin Žilinčík, Šimon Ďurica, Hugo Gál (všetci z TEA), Dávid Moška (PRA)

      Na treťom mieste skončil tím The Profesors v zložení: p. Hranec, p. Mikšík, p. Homola, p. Kvasnica a bývalý žiak nášho gymnázia Dominik Martuš.

      Súťaž o najlepšieho strelca vyhral s počtom gólov 9 Maroš Macák (IV.D).

      Všetkým zúčastneným tímom patrí veľká vďaka. Víťazom gratulujeme a tešíme sa na najbližšie športové súťaženie.

    • Svet okolo nás
     • Svet okolo nás

     • Dňa 19. 11. 2019 sa študenti 2. ročníka seminára z geografie a žiaci kvarty zúčastnili zaujímavého vzdelávacieho projektu s názvom Svet okolo nás na tému Irán: zahalená krása. Študenti sa dozvedeli mnoho faktov o Iráne a obyvateľoch tejto krajiny prostredníctvom krátkych filmov. Nasledovala podnetná debata s ich tvorcami.

      Premietanie je jedinečné tým, že niektoré časti komentujú naživo samotní autori.

      Projekt je netradičným doplnením výučby, hlavne geografie, ale veľa poznatkov sa týka aj histórie lokality a zvykov.

                                                                                                    RNDr. Anna Hobzová

    • Červené stužky
     • Červené stužky

     • Symbol 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS.
      Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú s podporou MŠVVaŠ SR organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. Kampaň sa uskutočňuje pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a pod odbornou garanciou MZ SR a viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí.

      A Aktuálny problém?
           I Individuálny problém?
       D Dlhodobý problém?
           S Spoločenský problém?

      AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás.

      Ani našim študentom nie ja ľahostajný tento  problém. Aj v tomto  roku sme  sa zapojil do už 13.ročníka celoslovenskej kampane, ktorá vyvrcholí 1. 12.2019 – Svetový deň boja proti AIDS. Študenti  symbolicky vytvorili  živú červenú stužku. Aktívny záujem žiakov o kampaň pokračovala 27. 11. v spolupráci s našimi zdravotníkmi v priestoroch školy, pripínaním a nosením červených stužiek a rozdávaním informačných plagátikov o nástrahách ochorenia.
      Úprimné poďakovanie za aktívnu účasť v tejto kampani a podporu správnej myšlienky patrí všetkým zúčastneným učiteľom a študentom školy.

    • Jack & Joe
     • Jack & Joe

     • V piatok 15. 11. 2019 všetci žiaci 8-ročnej formy štúdia opustili školské lavice a vydali sa do DK Podborová, aby si pozreli divadelné predstavenie v anglickom jazyku.

      Zoznámili sa s Jackom a Joeom - jednovaječnými dvojičkami, v rovnomennej anglicko-slovenskej divadelnej inscenácii. Herci Divadelného Centra z Martina rozohrali vtipný príbeh o záchrane života. V závere Jack zachránil Joea a zažil pritom veľa dobrodružstiev.

      Žiaci inscenácii rozumeli, pretože v dialógoch zaznela  anglická slovná zásoba a frázy, s ktorými sa stretávajú v bežnom živote.

    • AMAVET 2019
     • AMAVET 2019

     • Festival vedy a techniky AMAVET je už roky jedinečnou prehliadkou výsledkov vedecko-výskumnej činnosti žiakov základných a stredných škôl.

      22. ročník sa uskutočnil v dňoch 6. - 9. novembra 2019 v areáli výstaviska INCHEBA v Bratislave, kde svoje projekty predstavilo 80 najlepších študentov z krajských kôl. Pozvanie prijali aj mladí vedci z Belgicka, Ruska a Mexika.

      Tento rok našu školu reprezentoval vedecký projekt Testovanie aktivity Epigallokatechín-3-gallátu na bunkách kolorektálneho karcinómu in vitro,v kategórii Medicína a zdravotníctvo.Autorom je Viliam Glézl,študent z III.A triedy.

      Myšlienka liečby s využitím výťažku zo zeleného čaju, látkou EGCG, nás doviedla na dlhú a náročnú cestu. Komunikovali sme s rôznymi inštitúciami, vysokými školami a hľadali možnosti, financie a priestor, v ktorom by sme mohli laboratórny výskum realizovať. Až vďaka dlhoročnej spolupráci našej školy s Ústavom experimentálnej onkológie SAV, ktorý ako jediný reflektoval na našu myšlienku, nám po konzultácii s vedením ústavu bola poskytnutá možnosť realizácie laboratórneho výskumu. Viliama Glézla sa ujala RNDr. Miroslava Matúšková, PhD. Celá ich spolupráca sa niesla v priateľskej atmosfére a výsledky sa stali súčasťou práce, s ktorou VILIAM GLÉZL:

      • získal cenu za najlepší vedecký projekt prezentovaný na AMAVETE 2019
      • postup na International Science and Engineering Fair, Anaheim, California, USA
      • prijatie na bakalárske štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave bez prijímacích pohovorov.

      Tieto ocenenia sú najvyššie, ktoré získal študent Gymnázia Ľ. Štúra vo Zvolene na Festivale vedy a techniky AMAVET.

      Škola, ktorá v tomto roku oslávila svoju 100-ročnicu, môže byť právom hrdá na svojich študentov, ktorí svoj voľný čas venujú vedeckej práci a snažia sa vedou posúvať možnosti liečby najrozšírenejšej zákernej choroby na Slovensku - rakoviny.

      Chceme sa poďakovať vedeniu našej školy a RRZ pri GĽŠ za ústretovosť a finančnú podporu  vo výskumnej aj prezentačnej časti  našej práce.

      Viliamovi srdečne gratulujeme a budeme mu držať palce pri reprezentácii na súťaži ISEF v USA.

       

    • 30. výročie Nežnej revolúcie
     • 30. výročie Nežnej revolúcie

     • Komunizmus? Totalitný režim? Dnešná mládež pozná tieto pojmy len z občianskej náuky a dejepisu, na vlastnej koži nezažili to, čo zažili ich rodičia, starí rodičia.

      17. 11. 2019 si pripomíname 30. výročie Nežnej revolúcie, ktorá nesie aj prívlastok zamatová.  Často spomínaný i skloňovaný pojem. V našej škole tiež nezabúdame a pripomíname si tento, pre náš národ, významný dátum

      5. 11. 2019 prijali do našej školy pozvanie Ing. Ján Lunter, predseda BBSK, a doc. O. Podolec  PhD. z Ústavu pamäti národa v Bratislave. Počas prednášky priblížili študentom  okolnosti a nespokojnosť občanov s politicko-spoločenským totalitným komunistickým systémom pred rokom 1989 a nezabudli ani na iniciátorov revolúcie, ktorými boli študenti, herci, divadelníci i široká verejnosť. Zdôraznili tiež, že výsledkom novembra sú aj priame, slobodné, demokratické voľby.

    • Ruskí ekológovia na GĽS
     • Ruskí ekológovia na GĽS

     • Ruštinári  tretieho a štvrtého ročníka GĽŠ mali možnosť absolvovať niekoľko vyučovacích hodín  formou prezentácií v ruskom jazyku, ktoré si pripravili pre nich mladí dobrovoľníci zo Sibíri z Ruskej federácie. Gleb Vakarchuk a Ekaterina Chalova navštívili našu školu niekoľkokrát v júni a počas posledných dvoch októbrových týždňov. Prezentovali informácie o znečisťovaní životného prostredia v sibírskych mestách, v ktorých sú bohaté čiernouhoľné bane. V rámci programu Erazmus+ pôsobia a pomáhajú pri aktivitách v OZ Slatinka, kde sa robí množstvo environmentálnych akcií pre verejnosť. Sú to napríklad náučné výlety do prírody, exkurzie pre školy a pomáhajú pri čistení parku Lanice.

    • Halloween v našej škole
     • Halloween v našej škole

     • 28. a 29. 10.  sa v našej škole uskutočnila každoročná aktivita ŠŠR pre  študentov - Halloween. Aj napriek tomu, že je to skôr americký sviatok a jeho história siaha až k starovekému keltskému národu, udomácňuje sa aj na Slovensku.

      Z večera 31. októbra na 1. novembra sa starovekí Kelti lúčili s letom, ktoré patrilo bohyni života. Pripravovali sa na zimu, ktorej vládlo knieža smrti Samgain. V túto magickú noc sa na zem vracali duše mŕtvych. Kelti sa v tento deň obliekali do masiek tak, aby sa zapáčili strašidlám, ktoré ich potom mali nechať na pokoji. V začiatkoch vyrezávali repu, neskôr tekvicu, ktorá so sviečkou vnútri mala slúžiť ako lampáš na odplašenie príšer.

      Prvý deň Halloweenu  žiaci vyrezávali strašidelné tekvice, ktoré majú cez magickú noc odplašiť všetky  „neznáme prízraky“  z budovy školy. Žiaci  prejavili svoje nevšedné umelecké nadanie, ktoré bolo vidieť  v závere ich trojhodinovej práce. Potešila  nás veľká účasť súťažiacich.

      Na druhý deň po škole  kráčali strašidelné, vtipné, kreatívne i okúzľujúce masky, za ktorými sa skrývali tváre našich žiakov. Z toľkého počtu zapojených žiakov bolo náročné vybrať najstrašidelnejšiu, najkreatívnejšiu a najlepšiu skupinovú masku, ale napokon to  porota  zvládla. Naša škola má ešte jednu nezvyčajnú aktivitu počas tohto obdobia, a to je súťaž o najdlhšiu jablkovú šupku.  Cez veľkú prestávku boli odmenené všetky najkreatívnejšie a najšikovnejšie ruky, ktorým srdečne gratulujeme.  Touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí sa  zúčastnili súťaží. Už dnes sa tešíme na budúcoročný Halloween.

    • Naše srdcia bili spoločnú melódiu
     • Naše srdcia bili spoločnú melódiu

     • V piatok 25. 10. 2019 v priestoroch DJGT vo Zvolene vyvrcholili oslavy 100. výročia založenia našej školy. Preniesli sme sa nachvíľu na krídlach času do minulosti a spolu sme si pripomenuli príbeh našej storočnej jubilantky. Školu nerobí budova postavená z malty a tehál, chodby, okná, lavice a stoličky. To všetko je len vonkajší dojem. Srdcom každej dobrej školy, ktoré v nej silno bije,  sú  ľudia, ich práca, úsilie, tvorivosť  a všetky emócie s ňou spojené. Dať škole veľký duchovný rozmer je postaviť ju na skutočne pevných základoch, ktoré nikdy nezaniknú.

      V DJGT sme mohli medzi nami privítať mnoho vzácnych hostí – zástupcov verejného a spoločenského života, bývalých učiteľov školy, starších a mladších absolventov školy, rodičov našich žiakov a priateľov školy.

      Po úvodnej slávnostnej časti, v ktorej odzneli príhovory našich hostí, sa konal krst spomienkovej knihy 100 rokov – 100 spomienok. Táto kniha je jedinečný, vzácny a hlboko ľudský dar, ktorý pozostáva zo spomienok na jedno z najkrajších období  života – stredoškolské roky.

      Po krste knihy nasledovala slávnostná akadémia – program zostavený zo slova, piesne, hudby a pohybu, v ktorom sa predstavilo takmer 80 talentovaných žiakov školy. Bola to zmes poznania, emócií, farieb a radosti zo života.

      V piatok naozaj naše srdcia bili  spoločnú melódiu. Melódiu o histórii a prítomnosti zvolenského gymnázia. Tisíce tónov, ktoré sa zlievali do poznania, že do mnohých zúčastnených na slávnostnom programe škola naozaj vtlačila svoju hlbokú pečať. Veríme, že spomienku na tento deň si uchováme hlboko vo svojom srdci.

    • Krajské kolo AMAVET
     • Krajské kolo AMAVET

     • Študenti Gymnázia Ľ. Štúra vo Zvolene sa dňa 18. 10. 2019 zúčastnili krajského kola Festivalu vedy a techniky AMAVET, ktorý je súťažnou prehliadkou výsledkov vedecko-výskumnej činnosti žiakov. V Banskej Bystrici súťažili dvaja naši študenti so svojimi výskumnými prácami:

      1. Testovanie aktivity Epigallokatechín-3-gallátu na bunkách kolorektálneho karcinómu in vitro Viliam Glézl  (III.A ) – získal postup do  celoslovenského kola súťaže
      2. Pôsobenie cieleného cvičenia na pohybový aparát
       Tomáš Jablonský  (III.A)

      Zúčastneným študentom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a v celoštátnej súťažnej prehliadke, ktorá sa uskutoční v dňoch 6.- 9. novembra 2019 v Bratislave, želáme veľa úspechov.

       

    • 100 rokov v spomienkach
     • 100 rokov v spomienkach

     • 25. októbra 2019 vyvrcholia oslavy 100. výročia založenia školy slávnostným programom v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene. Súčasťou programu bude krst knihy 100 rokov – 100 spomienok, ktorá je pripomienkou na časy dávno minulé.

      Študenti školy pripravili pod vedením svojich učiteľov program s názvom 100 rokov v spomienkach. Veríme, že slávnosť v divadle bude dôstojným zavŕšením celoročného úsilia, rôznych aktivít, súťaží, výstav, ktoré boli venované tomuto vzácnemu výročiu školy.

    • Hodiny francúzštiny s francúzskymi lektorkami
     • Hodiny francúzštiny s francúzskymi lektorkami

     • Počas štyroch týždňov od 23. 9. do 18. 10. 2019 mali študenti francúzskeho jazyka vynikajúcu príležitosť konverzovať s rodenými Francúzskami. Naša škola pokračuje už tretí rok v spolupráci s francúzskou organizáciou GREF. Ide o dobrovoľné združenie francúzskych učiteľov na dôchodku, ktorí sú i naďalej aktívni a pôsobia v školách, kde sa vyučuje francúzština ako cudzí jazyk.

      Tento rok v  našej škole pôsobili Christine Bonafe a Annie Dyck. Svojou prítomnosťou oživili hodiny francúzskeho jazyka rôznymi aktivitami. Scénky z príbehu o troch mušketieroch,  inscenačné úlohy z obchodu, navigácia v  meste, báseň od Jacques Préverta, recepty z francúzskej kuchyne, degustácia jedál, hranie rolí v cestovnej kancelárii, spoznávanie  francúzskych regiónov, francúzske piesne, interview. Rôzne modelové hry a úlohy boli zaujímavou inováciou spoločných vyučovacích hodín.

      Študenti hodiny s lektorkami prijali s  nadšením a my veríme, že sa nám podarí v tejto spolupráci pokračovať aj v budúcnosti.

    • Nový multilaterálny projekt Erasmus+
     • Nový multilaterálny projekt Erasmus+

     • „Mein Deutsch ist gut - ich spreche mit Mut“

      V dňoch 7.10. – 11.10. 2019 sa v maďarskom meste Kaposvár konalo krátkodobé spoločné podujatie odbornej prípravy zamestnancov v rámci nového rozbiehajúceho sa multilaterálneho projektu Erasmus +. 

      Počas projektu s názvom Mein Deutsch ist gut - ich spreche mit Mut sa bude odvíjať spolupráca našej školy s partnerskými školami v Nemecku, Maďarsku, Chorvátsku a Rumunsku. Do projektu sa z našej školy zapojí 12 žiakov z triedy Kvarta A.

      Cieľom projektu je pomocou moderných inovačných metód zvýšiť a podporiť záujem žiakov o zdokonalenie jazykových kompetencií v nemeckom jazyku so zameraním na bežné komunikačné situácie. Žiaci si súčasne rozvinú svoje digitálne kompetencie, sociálne zručnosti a vedomosti v oblasti kultúrneho dedičstva vlastnej aj partnerských krajín, spoznajú reálie, ľudí a tradície v jednotlivých krajinách a vzájomne si predstavia pamiatky UNESCO.

      Na prvom spoločnom podujatí sa účastníci oboznámili s programom eTwining, ku ktorému im poskytla informácie Mgr.Eva Cesnaková, zaoberali sa využitím internetovej stránky www.gocongr.com a programu „my simpleshow“ na prípravu a realizáciu interaktívneho vyučovania a domácej prípravy žiakov.

      V rámci kultúrno-poznávacích aktivít bola do programu zaradená prehliadka skanzenu Szennai a návšteva oblasti v okolí jazera Balaton, ktorá je na zozname  miest, čakajúcich na zápis do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

      Dúfame, že výsledky projektu, jeho kvalita a úspešnosť budú pozitívnou motiváciou a príkladom pre ďalšiu spoluprácu.

    • 10 rokov eura na Slovensku
     • 10 rokov eura na Slovensku

     • Dňa  9. 10. sa  v našej škole uskutočnila prednáška pána Rastislava Čárskeho z Národnej banky Slovenska na tému „10-ročná skúsenosť s eurom“. Zúčastnili sa jej všetci žiaci štvrtého ročníka v rámci predmetu podnikateľská a spotrebiteľská výchova. Bližšie sa oboznámili s pojmami  inflácia, deflácia, úroková sadzba, kúpna sila ..., s ktorými sa pracuje aj na hodinách ekonomiky.

      Po prednáške nasledovala  krátka beseda so žiakmi, ktorých zaujímalo, ako  brexit ovplyvní euro, a či sa budú v budúcnosti  používať  peniaze ako platidlo.

      V závere prednášky pán Peter Szuttor  z NBS žiakov informoval, ako sa zapojiť do ekonomickej súťaže Generácia euro. (www.generaciaeuro.sk)

    • Dni Erasmus+ 2019
     • Dni Erasmus+ 2019

     • Pri príležitosti Dní Erasmus+, ktoré sa konali v  druhom októbrovom týždni, navštívili žiačky z Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene základné školy s ponukou krátkych workshopov.

      V rámci týchto stretnutí predstavili naše gymnázium, ktoré v tomto roku oslavuje svoje 100. výročie vzniku, a samotný program Erasmus+. Prostredníctvom prezentácie sa podelili so zážitkami zo zahraničných pobytov a interaktívnym spôsobom zapojili žiakov základných škôl do tvorby plagátov s tematikou Erasmus+. Osobné skúsenosti a zážitky našich žiačok z účasti v projekte vytvorili  vhodný priestor pre diskusiu. Najviac sa pýtali žiaci základných škôl na gurmánske zážitky slovenských a zahraničných študentov, či im chutili slovenské a naopak cudzie jedlá. V závere workshopu sa žiaci spoločne odfotili s vytvorenými plagátmi a plagátom tejto akcie.

      Chceli by sme sa poďakovať ZŠ Námestie mládeže, ZŠ Martina Rázusa a Cirkevnej ZŠ  sv. Dominika Sávia vo Zvolene, ktoré prijali  ponuku a umožnili nášmu tímu ďalej poskytnúť informácie o programe Erasmus+.

      Eva Cesnaková

    • Náučným chodníkom Slatiny
     • Náučným chodníkom Slatiny

     • Dňa 8. 10. 2019 sa piati študenti, úspešní riešitelia Geografickej olympiády, s p. Hobzovou zúčastnili exkurzie Krajina a ekológia údolia Slatiny. Exkurziu zorganizovalo CVČ - Junior Banská Bystrica a sprevádzali nás pani Janka Pavlíková (Združenie Slatinka) a RNDr. Martina Škodová, PhD. (UMB Banská Bystrica).

      Prostredníctvom exkurzie sa študenti podrobnejšie oboznámili so 17 biotopmi európskeho a národného významu.

    • KABU 2019
     • KABU 2019

     • V piatok 4. 10. 2019 sa popoludní konalo tradičné prijímanie  študentov 1. ročníka do radov gymnazistov – KABU.  Tentokrát ako „ nábor do tajnej služby polície GĽŠ“.

      Po vstupe do priestorov školy, priamo vo vchode, boli prváci dobre zamaskovaní a potom „zaujali“, presne podľa tried,  „svoje pozície“ v priestoroch jedálne školy. Počas dvoch hodín boli  „preverené“ schopnosti prvákov v oblasti fyzickej výdrže, maskovania sa, potápania, verbálneho prejavu a v ďalších „záťažových“ situáciách. Jednotlivci boli  za svoje odvážne výkony odmenení potleskom  a bodmi, ktoré sa nakoniec zrátali. Na konci celej akcie prváci zložili sľub tretiakom, ktorý vlastnoručne podpísali zástupcovia tried. Tretiaci dúfajú, že tento sľub budú všetci s radosťou plniť.

      Žiaci 1. ročníka úspešne zvládli „skúšku ohňom” a stali sa hrdými žiakmi a „strážcami“ našej školy.

    • Literárno-prírodovedná exkurzia na Oravu
     • Literárno-prírodovedná exkurzia na Oravu

     • Kvartáni a terciáni 2. októbra 2019 navštívili prekrásnu časť Slovenska - Oravu. O literárno-prírodovednej exkurzii napísali:

      Orava nám ponúkla mnoho zaujímavých pamiatok, vďaka ktorým sme opäť trošku múdrejší.

      Najprv sme zavítali do Oravských ferozliatinárskych závodov v Širokej. Po úvodnej prednáške sme sa oblečení vo vestách, s rúškami na tvári a s prilbami presunuli do výroby. Mali sme možnosť vidieť spracovanie feromangánu. Ako suvenír sme si domov odniesli aj úlomky feromangánu a trosky.

      Naša cesta pokračovala do  artikulárneho kostola, ktorý je zapísaný v pamiatkach Unesco. Nachádza sa na ťažko dostupnom mieste v dedinke Leštiny. Zaujímavosťou je, že je to jediný kostol s maľovaným dreveným stropom na Slovensku. Kostolík je postavený bez jediného klinca a navštívilo ho veľa zaujímavých ľudí, napr. P. O. Hviezdoslav či L. van Beethoven.

      Poslednou zastávkou našej exkurzie bol rodný dom Martina Kukučína v Jasenovej. Pani sprievodkyňa nám porozprávala o práci, rodine i záujmoch slovenského spisovateľa a lekára, ktorý sa vlastným menom volal Matej Bencúr.  Žil v  skromnom domčeku, ktorý sa zachoval s pôvodným nábytkom.

      Exkurzia bola pre nás príjemným zážitkom.

                         Radka Búliková a Noemi Orságová, KV A

       

    • Beseda s MUDr. Dobiášom, PhD.
     • Beseda s MUDr. Dobiášom, PhD.

     • Dňa 7. 10. 2019 zavítal do našej školy doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD., prezident Slovenského červeného kríža, vedúci Katedry urgentnej medicíny na Slovenskej zdravotníckej univerzite, hlavný rozhodca medzinárodnej súťaže Rallye Rejvíz.  

      Prostredníctvom  vlastných skúseností z praxe nám  objasnil veľký význam poskytovania prvej pomoci a poukázal na veľmi nízke percento ľudí, asi 5%, ktorí sú na Slovensku schopní poskytnúť prvú pomoc . Porovnal tento počet  napríklad s Nemeckom a Rakúskom, kde prvú pomoc vie poskytnúť až  60 - 70% ľudí.  Poukázal na príkladoch, ako málo stačí na to, aby sme zachránili ľudský život. Často o tom rozhodujú  sekundy a minúty do príchodu záchranky.  Preto apeloval  na nás všetkých, aby sme si osvojili  aspoň základné postupy laickej prvej pomoci.

      Zvolenské gymnázium sa môže hrdiť najvyšším počtom mladých záchranárov, ktorí sú schopní poskytnúť adekvátnu prvú pomoc v rámci gymnázií  celého Slovenska. Veríme, že naše rady sa budú ďalej rozrastať, a to aj vďaka stretnutiam s takýmito významnými ľuďmi.

      „Prvá pomoc a anjel strážny pomôžu účinnejšie ako iba anjel strážny.“ ( V. Dobiáš )